Wat is een trust en hoe werkt het?

Opgelet: deze pagina wordt momenteel compleet herzien …

In onderstaande uiteenzetting wordt vooral gefocust op de trust natuurlijke persoon. Hier kon je al lezen hoe deze ontstaat. Hieronder lees je hoe die in elkaar steekt en hoe die werkt.
JIJ bent de beheerder en de begunstigde bepalen welk deel van het estate dat in de trust zit jij ontvangt. Dat deel komt neer op het recht om te mogen kopen of verkopen, eigendom te bezitten (wat hetzelfde is als gebruiken en onderhouden (dus beheren)), sommige uitkeringen van de staat. Dit geeft je de indruk dat je de volle eigenaar bent van je rechten. Terwijl je slechts beheerder bent die zich aan alle soorten regels dient te houden.
Maar dat ben je niet. Niet tot je je terug meester hebt gemaakt van AL je titels, en dit door de begunstigde de wacht aan te zeggen. Maw je neemt ontslag. Dit kan overigens enkel door de officiële akte (= geboorte akte) te bekomen en zodoende beheerder en begunstigde te laten samenvallen in je eigen mens van vlees en bloed.
Zolang wij dit niet doen, echter, zijn er kosten verbonden aan het beheer van de trust. Jij als beheerder moet er voor zorgen dat er inkomsten zijn. De begunstigde wil natuurlijk weten welke inkomsten er zijn en dus stuurt deze periodiek een brief naar de beheerder. Deze brief – die we de belastingbrief noemen – is echter niet gericht aan jou als mens van vlees en bloed.
Aan wie dan wel? De trust creëert drie “personen”, die moeten begrepen worden als legale entiteiten: de oprichter of settlor, de trustee of beheerder en de benificiary of begunstigde. De brief die je dus als mens van vlees en bloed openmaakt, is NIET aan u gericht, maar aan die legale entiteit. In het geval van een belastingsbrief is dat dus de beheerder, jij dus.
Het hele punt is dat jij nooit gevraagd hebt om beheerder te worden. Legaal is het nationale parlement de oprichter. Jouw vader staat jou af aan de staat (of een medewerker van het ziekenhuis indien je vader belet was), maar die man wist niet wat hij ondertekende. Dit is dus valsheid in geschrifte. De staat zou dus vervolgd kunnen worden hiervoor alleen al – laat staan voor de jarenlange afpersing van geld dat hen niet toekomt.
En DAAR PAS komt het Vaticaan op de proppen: er is een entiteit nodig die ervoor zorgt dat jij je rechten niet kan uitoefenen. Dat gebeurt door de doopakte, waarbij je ouders je ziel verkopen aan de (duivel)/Kerk. Vanaf het moment dat de doopakte ondertekend is, heb je geen ziel meer, en ben je dus een ding. Meer info over de connectie tussen jezelf (het hogere ik), je ziel en je lichaam lees je hier.
Dit maakt de cirkel compleet. Eerste zaak is dus om je uit te schrijven uit de RKK (Rooms Katholieke Kerk). Daarna kun je een brief richten aan de begunstigde en zeggen dat je gekomen bent om ontslag te nemen. Dan moeten zij maar een andere beheerder aanstellen.  Opgelet: dat is niet zo eenvoudig. Alles dient schriftelijk te gebeuren. Eens het onderzoek daarrond afgerond is, zal je hier de nodige modelbrieven kunnen vinden om dat voor elkaar te krijgen.

… vanaf hier …

Gevolg? Alle schulden die je dacht te hebben aan de staat, die nooit de begunstigde was, heb je nu enkel nog aan je zelf. Je streept die door in activa en passiva, en klaar is kees. Volgende stap is dan het vervolgen van de staat, die zelf een trust is.Wat er dus gebeurt is dat de trustee – de nominale eigenaar van een bepaald goed, dus eigenlijk gewoon een beheerder – een “estate” creëert vanuit de trust. Dit is de totale omkering van waar een trust voor dient. Die trustee, namelijk, is slechts de NOMINALE eigenaar, niet de echte. De echte was tijdelijk afwezig, en komt nu terug om zijn eigendom op te eisen. Die echte eigenaar (theoretisch dan het pasgeboren kind) weet dat echter niet, en denkt dat zijn “estate” (zijn geheel aan rechten en plichten) alles is waar hij recht op heeft. Dat is niet zo. Hij heeft recht op het VOLLE eigendom van al zijn rechten en plichten, niet op datgene wat de trustee (in casu dan de staat) aan hem heeft toegewezen.
Terwijl de fiscale slaaf dus wordt wijsgemaakt dat hij de nominale eigenaar van zijn rechten en plichten is, is hij de facto de volle en reëele eigenaar, en terwijl de staat de jure slechts de nominale eigenaar is, doet die zich voor als de volle en reëele eigenaar van uw rechten en plichten. De eigenaars van de “estate” of staat doen dus alsof ze geen trustee zijn, alsof ze niet de bewaarders zijn van een lang geleden “in bewaring gegeven” recht.
Met andere woorden: indien u uw volle recht – de controle over uw trust dus – zou opeisen, en zich niet gewoon tevreden zou stellen met de rechten die de beheerders van die trust u geven – uw estate, of pakket aan rechten en plichten – dan kunnen de beheerders van die “estate” u zelfs geen belastingsbrief meer sturen. Die brief, namelijk, komt legaal vanuit de trust die theoretisch opgericht werd om uw rechten en plichten tijdens uw afwezigheid te waarborgen, en gaat richting uw estate, wat u verleend wordt door een beheerder die in de eerste plaats al geen rechten meer heeft, want de verlorene is terug.
ALS die verlorene dat beseft natuurlijk. Als de beheerder van de trust niet wordt gevraagd om het beheer van de trust aan u terug te geven, dan mag hij alles in het werk stellen om het vermogen dat in de trust zit te behouden en/of uit te breiden. Bijvoorbeeld door u een brief te sturen waarin staat dat deel van uw pakket aan rechten plichten (uw estate dus, of burgelijke staat) vereist dat u een bijdrage levert aan de trust. O ironie! U betaalt dus een bijdrage aan uw eigen trust. Maar omdat u die nooit gaat opeisen, valt kapitaal en schuld nooit samen.
Probleem met al het bovenstaande is, dat een mens geen eigenaar kan zijn van wat dan ook. Het concept eigendom is namelijk een verzinsel uit de wereld van papier. Dus stelt zich de vraag: “Wie, of liever ‘wat’ is dan de begunstigde van een trust?” Iets om over te brainstormen.

%d bloggers liken dit: