Vrije energie. Wat is het en wanneer krijgen we het?

Vrije energie is niet hetzelfde als gratis energie, het is veel meer!
Geschreven door Nico Baas   –   reactie ?: ntm.baas@quicknet.nl
Gratis energie is energie waar men niet voor betaalt, maar dat sluit niet uit dat iemand anders, de leverancier bijvoorbeeld, dat wel deed.  Vrije energie echter is energie waar níemand iets voor hoeft te betalen omdat het helemaal voor niets wordt geleverd door de natuur, óf door datgene waar die natuur uit voortkomt, de virtuele staat.
Deze virtuele staat is altijd bekend geweest maar werd tijdelijk door de wetenschap in de ban gedaan. Er mocht niet meer over worden gesproken en in de op commercie gerichte sectoren van die wetenschap is dat eigenlijk nog steeds zo.
Vrije energie, dus ook de virtuele staat, is namelijk zeer onaantrekkelijk voor commercie en belasting innners…
Al in 1931 werd het bestaan van deze virtuele staat herontdekt, dat leverde prompt een Nobelprijs op (Google Sea of Dirac) maar daar bleef het bij. Althans in het openbaar.
De virtuele staat, onze belofte voor een gouden toekomst, verhoudt zich tot ons universum zoals een rivier zich verhoudt tot een waterval. Zonder rivier geen waterval, en zonder virtuele staat geen materiële schepping.  De schepping, de reële staat, is maar een heel klein beetje van deze virtuele staat, bijna niets.  Omgekeerd, zoals wetenschappers tegenwoordig stellen, is een paar glazen ‘lege’ ruimte (virtuele staat) voldoende energie om alle oceanen ter wereld droog te koken!
Men zou dus kunnen zeggen dat er 2 soorten gratis energie zijn. Een waar iemand anders voor betaalt (dat heet dan gratis) en een waar niemand voor betaalt (vrije energie).  Toch is ook vrije energie niet helemaal gratis omdat apparatuur nodig is om het te verkrijgen. Die apparatuur kost geld, maar de kosten per Kwh kunnen extreem laag zijn.
De verschillende bronnen voor vrije energie hebben een sterk verschillende  energiedichtheid.  Enkele bronnen met een lage energiedichtheid worden al 1000den jaren benut: wind en zwaartekracht.  

Om energie uit deze bronnen te winnen zijn grote installaties nodig die duur zijn om te bouwen en onderhouden.  

Dat zijn de bekende zeilschepen, windmolens en hydro-electrische installaties. Door de hoge bouw en onderhoudskosten is hiermee verkregen vrije energie nog steeds relatief duur.

Inmiddels beschikken we ook over een eigentijdse vrije energiebron: zonnepanelen.  De ontwikkeling naar steeds kleinere en onderhoudsvrije apparatuur werd hiermee ingezet.
Deze ontwikkeling verliep snel en dankzij nieuwe technologie is het nu mogelijk om vrije energiebronnen te benutten die een nog veel hogere energiedichtheid hebben.
En hiermee wordt het pas echt interessant want nu komen apparaten binnen bereik die klein en goedkoop in massa kunnen worden geproduceerd en door iedereen in eigendom kunnen worden verworven. De energievrijheid gloort en zo wordt vrije energie vrijheidsenergie!
Hieronder volgt een korte beschrijving van nieuwe hoogenergetische energiebronnen waaruit met relatief goedkope apparatuur vrije energie kan worden gewonnen.
  
Zonnewind.
Hoogenergetische deeltjes die met een antenne kunnen worden opgevangen. Zonnewind wordt al 25 jaar toegepast (De testatika generator van Methernitha).
Magneetmotoren.
Door speciale opstelling van moderne zeer krachtige permanent magneten kan een magneetmotor arbeid leveren zonder electromagneten, dus zonder stroomtoevoer.
Het magnetisch veld van een (permanent)magneet is namelijk geen statisch verschijnsel maar een zeer dynamisch vortex fenomeen waarmee effecten in de virtuele staat worden opgewekt, zodanig dat deze hoog energetische virtuele staat onze reële staat, in dit geval onze magneetmotor, gebruikt om een beetje van haar energie door te laten stromen.
Waterstof.
Frekwentie en resonantie zijn  hierbij het geheim. Zoals iemand een glas kan stukzingen kan ook water worden stukgezongen! Met andere woorden, water ontleedt onder invloed van een juiste set van frekwenties waarbij slechts zeer weinig energie nodig is.
Dit is een voorbeeld van overunity. Dat wil zeggen dat het systeem wel energie als input vereist maar dat de verkregen output (veel) meer is. De output/input ratio geeft de overunity waarde.
Dit is niet iets echt nieuws want iedereen heeft al een overunity apparaat in huis. De koelkast! De afgevoerde warmte energie is hier 4x meer dan de de input aan electriciteit.
Wereldwijd rijden al enthousiaste doe het zelvers (gedeeltelijk) op water waarbij percentages worden geclaimd van 20 tot 100%. Een ding is zeker, zelfs als die 100% valse claims zijn dan nog zal serieuze research dat resultaat snel behalen omdat de technologie al bekend is. Dan rijden we dus op ‘on demand’ waterstof vekregen uit een klein watertankje, en niet met een explosieve waterstoftank waarin we alsnog dure en belaste waterstof moeten stoppen.
Nulpuntenergie 
Dit is de hoogenergetische oceaan van energie die bekend werd als de Sea of Dirac, ook wel genoemd de virtuele staat. Het is die energie die nog aanwezig blijkt bij het absolute nulpunt van 0 graden Kelvin. Vandaar de naam nulpuntenergie. Ons universum bevind zich dus in deze oceaan van energie die onze ruimte is en is er het waarneembare deel van.
We merken dat niet op, zoals een diepzeevis geen besef heeft van het hem omringende water en de enorme druk op grote diepte.
Voor het winnen en benutten van deze energie zijn we dus niet gebonden aan de natuur en daarom is het een perfecte energiebron voor lucht- en ruimtevaart.
Er bestaan dan ook geen diesel- of benzine ruimteschepen en de vliegende bommen van de NASA zijn ook een peperdure rariteit die nimmer nodig was.
Op begane grond kan deze energiebron natuurlijk ook worden benut en dit gebeurt ook al.
Zoals hierboven beschreven maken ook permanent magneetmotoren gebruik van deze nulpuntenergie. Koude fusie is en andere manier om deze energie te winnen. Ook deze bewezen technologie wordt inmiddels toegepast (Google rossi cold fusion). Pogingen worden ondernomen om koude fusie apparaten van 10 KW in massa te gaan produceren. De problemen die hierbij moeten worden overwonnen worden hieronder kort beschreven.
Voorts wordt wereldwijd veel geëxperimenteerd met electronische oplossingen waarbij ook al resultaten en patenten zijn verkregen.
De vraag rijst hoe nulpuntenergie dan wel onze realiteit binnentreedt. Bedenk dat het atoommodel van Bohr een model is, niet de werkelijkheid zelf.
Als model is dus ook het electron een ‘ding’ maar het is gewoon energie. Dat weten we als sinds het E=MC kwadraat  van Einstein dat immers stelt dat massa energie is. Zie een electron dus als energiestruktuur of een golfstruktuur.  Precies zoals een waterval een waterstruktuur is  en ons universum een nulpuntenergiestruktuur!  De natuur wijst ons de weg, we hoeven er alleen maar naar te kijken.
Het gedrag van electronen kan worden vergeleken met dat van een tsunami. Een tsunami kan met hoge snelheid onopvallend grote afstanden afleggen maar als het tot vertraging wordt gedwongen wordt het plotseling zichtbaar met vernietigende kracht.  Dit is simpel gesteld wat vrije energie apparatuur doet, het comprimeren en (schijnbaar) vertragen van virtuele energie waardoor het binnen het meetbereik van onze instrumenten komt en we het reëel gaan noemen.
Wanneer is vrije energie beschikbaar?
Nu we in het kort hebben beschreven wat vrije energie is en enkele methoden noemden waarmee het kan worden verkregen rijst de vraag wanneer we er over kunnen beschikken.
Dat kán op zeer korte termijn, maar dat zal helaas niet gebeuren.  Een complex van oorzaken is hiervoor verantwoordelijk.  Dit oorzakelijk complex kan echter kort worden samengevat: het publiek eist deze 100% schone en onbeperkte vrije energie niet op.  Men eist het niet op omdat men er niet in gelooft. En men gelooft er niet in omdat autoriteiten ons vertellen dat het niet mogelijk is.  Die autoriteiten zeggen dat omdat zij…voor hun status en macht afhankelijk zijn van verkoop van, en belasting op energie!  Hier ligt dus een meters dik belangenconflict.
Van alles waar we ons geld aan uitgeven bestaat de prijs voor 80% uit energiekosten. Dat wil zeggen dat we 4 van de 5 dagen werken voor energie.
Een groot deel van de wereldbevolking verkrijgt haar inkomsten uit deze kunstmatig in stand gehouden energiemarkt.  Een select deel ervan werd er zelfs ultra rijk en daarmee onaanvaardbaar machtig mee.
We werken dus 4 van de 5 dagen alleen maar om deze ultra rijke elite steeds rijker en machtiger te maken. Dit blijkt ook uit officiële cijfers.  Deze geldstroom verloopt weliswaar grotendeels via belastingen maar dat bewijst slechts hoezeer ook de overheid deel uitmaakt van het probleem.
Belangengroeperingen en overheden doen er alles aan om energie schaars en dus duur te laten blijven en zo steeds meer inkomsten en macht te verwerven.
En als men door de nood gedwongen al nieuwe energiebronnen toestaat zal dit geen vrije energie zijn, maar bijvoorbeeld waterstof dat zich leent voor centrale productie en distributienetwerken, zodat winsten en belastingen worden veiliggesteld. Rijden op waterstof ‘on demand’, dus gewoon water tanken en pas bij de motor waterstof produceren, is echter nu al mogelijk maar de overheid zal dat altijd verzwijgen.
Het is een natuurverschijnsel, alles wat tot bestaan komt zal steeds trachten te groter te groeien. Dat geldt ook voor geldstromen, overheden en centra van rijkdom en macht.
Zo ontstaat er bijna automatisch een toestand die er op is gericht om de onwetendheid, het ongeloof van het publiek, te voeden en te beheren. Dit gebeurt middels desinformatie en vooral het blokkeren van juiste informatie.
Een tweede drijfveer achter het geheimhouden van met name nulpuntenergie is het grote strategische militaire voordeel dat grootmachten hiermee willen behalen, al hebben behaald.  Hier geldt de wet van de accelererende voorsprong. Rijkdom en macht wordt aangewend om nog meer rijkdom en macht te verwerven.
Dat klinkt misschien wat samenzweerdering maar is toch heel logisch en zelfs onvermijdelijk.  Er is immers een natuurlijke verdeling van alles in de natuur, ook van menselijke eigenschappen.  En als we stellen dat 1 op de 1000 mensen extreem intelligent is en ook 1 op de 1000 extreem gericht op macht, dan is 1 op de miljoen extreem intelligent én machtswellustig.  Bij een populatie van 1 miljard (ruim 100 jaar geleden)  is dat 1000 man. Ook deze mensen zullen hun gaven ontwikkelen en gebruiken, de natuur dicteert dit.
Soort zoekt soort, en omdat er genoeg te halen valt (de hele planeet!) zal men gaan samenwerken.  Het is dus het statistisch gezien ONmogelijk dat er geen samenzwering zou zijn!  Samenzwering is een vorm van samenwerking, en dat zit ons in het bloed.
Het enige verschil tussen die twee is dat samenwerking onbedoeld anderen kán benadelen terwijl samenzwering dat benadelen van anderen juist tot doel heeft.

Eendracht maakt macht. Héél veel macht als de gevaarlijke combinatie van intelligentie en machtshonger er de basis van zijn.
Wanneer we met dit inzicht gewapend de uiterst merkwaardige ontwikkelingen in de wereld beschouwen zien we plotseling dat deze ontwikkelingen helemaal niet zo merkwaardig zijn maar juist volstrekt duidelijk. Alles valt ineens op zijn plaats. Wat eerder onzichtbaar was wordt nu zichtbaar, het manipuleren van de toestand van de wereld en haar burgers door een relatief kleine groep mensen, omwille van macht en rijkdom . Zij bezitten en beheren de leidende grote banken, industrieën en andere strategische sectoren van de samenleving zoals de media. Hierdoor kan men bijvoorbeeld de economische ‘conjunctuur’ golven manipuleren en van voorkennis profiteren. Het is bekend dat crises de rijksten steeds rijker maken.
Het enige dat een eind kan maken aan deze manipulatie is het ontwaken van de volkeren. Dat proces is wereldwijd gaande, juist door de druk van de toestand van de wereld.  Het opeisen van vrije energie is een belangrijk onderdeel van dat wereldwijde ontwaken.
De filosoof Schopenauer zei eens:
— Een nieuw idee doorloopt 3 fasen. Eerst wordt het bespot, dan bestreden, en pas daarna als vanzelfsprekend aanvaard.–

Steeds meer mensen bereiken die laatste fase, zij vinden vrije energie heel vanzelfsprekend.  Het moment zal aanbreken dat wij van de overheid gaan eisen dat wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van vrije energie technologie.  Omdat deze technologie relatief goedkoop is zal maar weinig geld nodig zijn.  Slechts 1 promile van de miljarden die bijvoorbeeld aan de falende hete fusie industrie worden verkwist kunnen hier wonderen verrichten.

3 gedachten over “Vrije energie. Wat is het en wanneer krijgen we het?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: