UITGELEKTE FOTO’S VAN CHEMTRAIL VERSPREIDINGSSYSTEEM

Onderstaand artikel verscheen eerst op Olympic Zion op 16/01/2014 en werd geschreven door: Destiny5D. Voor meer foto’s verwijs ik u graag door naar het originele artikel.
Dit zijn foto’s en beschrijvingen van een informant, van wat lijkt op een chemtrail verspreidingssysteem die aan mij zijn verstrekt. Oordeelt u zelf, maar het lijkt erg waarschijnlijk dat dit systeem wordt gebruikt om chemtrails te verspreiden.
PumpInletAndOutlet.jpg
Ingang en uitlaat van de pomp – Op deze foto staat de diesel motor die het systeem aandrijft.
De pomp zelf is het grote ronde ding links van de grote cilinder die omhoog wijst en waaruit een slang tevoorschijn komt.
2
Leidingen – Dit zijn de leidingen die het vloeistof verplaatsen, van en naar de pomp.
3
Tanks – Ongeveer anderhalve meter hoog en 1.7 meter lang. Ze zijn geinstalleerd in het hoofdruim vlak bij de vleugel-nooduitgangen. Een tank word geleegd aan de ene kant van het vliegtuig door een soort plug. Daarna word de motor op de andere unit aangesloten en sproeit het vliegtuig aan de andere kant de andere tank leeg.
Dit systeem legt veel uit. Ik was jarenlang aan het werk in de vliegtuigindustrie en altijd aan het opletten of ik ergens iets kon ontdekken dat wees op het bestaan van sproeisystemen. Ik twijfelde aan het chemtrail verhaal omdat ik, in alle jaren dat ik aan vliegtuigen werkte, nog nooit bewijs gezien had dat er daadwerkelijk een sproeisysteem bestond. Het kwam niet in me op dat het een verwijderbaar systeem zou kunnen zijn. Dit systeem is zo gemaakt dat het snel geinstalleerd, gebruikt en weer verwijderd kan worden als dat gewenst is. Als het er niet inzit kan het vliegtuig als een normaal 737 vracht-toestel gebruikt worden. Het systeem kan ook van het ene toestel naar het andere toestel verplaatst worden. De hoofdkabineramen zitten slechts vast met een paar schroeven. Als ik het me correct herinner zijn het 8 schroeven per raam. Dan stop je de andere pluggen erin. Er is mij verteld dat er ook een accomodatie is op de gedeactiveerde WC in het vliegtuig, voor het vrijgeven van de afvoer uit de vloeistoftank. Dit is een 737 vrachtvliegtuig dat is omgebouwd van een passagiersvliegtuig. Deze  zijn zeer algemeen. De arbeiders in de fabriek zagen dit ding vooraan in de loods proefdraaien . Water werd gebruikt als testmiddel. Het kwam uit de sproeiers als fijne nevel. Als dit wordt besproeid op enkele duizenden meters hoogte, zouden de mensen op de grond nooit weten dat ze worden besproeid. Mijn vriend zei dat ze het sproeipatroon aan het testen waren en vervolgens de sproeiers naar de achterste ramen te verplaatsen om ze weer te testen. Officieel wordt er gezegd dat deze sprayers, oliedispersiemiddellen (oplosmiddelen) zijn.  Dat was de tweede verklaring. De eerste verklaring was dat het een sproeivliegtuig was. Het bedijf realiseerde zich dat de werknemers dit niet geloofden, en zij lachten er over. Ze wisten genoeg over vliegtuigen om te weten dat dat onmogelijk was.  Dus veranderden ze het verhaal.  De deskundige toezichthouders van de installatie noemen het de Neger-Killer (klootzakken!).  Wanneer het vliegtuig deze faciliteit verlaat zal het naar Afrika worden gestuurd.  Toen deze voorziening werd verhuurd door een ander bedrijf, heb ik daar 15 jaar gewerkt.  Er was nog een ander vliegtuig die daar jaren geleden kwam, en ze vroegen of er bloed resistant tapijt in kon worden gelegd.  Nu, kunt u mij vertellen waarom ze ver van te voren zouden weten dat ze bloed resistent tapijt nodig hebben?  Hoe dan ook, vond ik het opmerkelijk dat dit vliegtuig op weg was naar Afrika. Bron
vertaald door: OlympicZion

PLANETAIRE CATASTROPHE DOOR GEO-ENGINEERING

De planeet is de afgelopen honderd jaar belaagd door vele uiteenlopende wetenschappelijke experimenten. Deze grote sprong van toegepaste wetenschap en technologie heeft een direct effect op een letterlijke explosie van geheime en zeer geclassificeerde operaties die uitgevoerd zijn in de atmosfeer, op het planetaire oppervlak en diep in de aardkorst. Er is echter niets dat zoveel hardnekkige en voortdurende schade heeft toegebracht aan de biosfeer als het DARPA-gesponsorde programma van geo-engineering.
Slechts èèn onderdeel van dit geheime programma van het geo-engineering staat bekend als chemtrails. Voor degenen die nog nooit van chemtrails gehoord hebben, ze zijn niet te verwarren met contrails, die de normale uitlaatdampen die straalmotoren tijdens een vlucht uitstoten. Hier zie je een foto van een groot aantal chemtrails gemaakt door speciale vliegtuigen die uitgerust zijn om deze taak te vervullen.
Chemtrails vernietigen systematisch het milieu wereldwijd
Geoengineeringwatch.org (Deze website is de meest doorslaggevende op het internet met betrekking tot Geo-engineering, chemtrails, en andere hieraan gerelateerde onderwerpen waarin de volgende stelling wordt gehanteerd: Geo-Engineering duwt planeet aarde systematisch naar de afgrond en er is geen weg terug vanwege de samenloop van verschillende destructieve paradigma’s.)
Iedere lezer van dit artikel zou moeten begrijpen dat, als het gaat om de regelrechte vernietiging van de leefomgeving, geo-engineering heerst in zijn potentieel om ervoor te zorgen dat de planeet ongeschikt gemaakt wordt om te leven….elke vorm van leven. Geo-engineering heeft zoveel verschillende aspecten, die elk buitengewoon schadelijk zijn op alle niveaus van de atmosfeer van de aarde, de volledige oppervlakte, en ook de ondergrondse geologie en oceanen van de wereld.
Zo gevaarlijk en weinig begrepen zijn de verregaande gevolgen van dit geweld van geo-engineering dat degenen van ons die zijn ingewijd in dit gebeuren het zien als dat we ons “een minuut voor twaalf” bevinden.
Ten behoeve van de lezer hebben we hier een kleine foto impressie, zodat de twijfel over de hardnekkigheid en meedogenloosheid van chemtrails in de lucht, over de gehele planeet kan worden weggenomen.
Wij hebben ons punt nu wel gemaakt, en dat punt is goed gemaakt. Vind je van niet, dan ben je genoodzaakt om verder te lezen.
Wat is precies een chemtrail? Wat zijn de toxische chemicaliën die ze over ons aan het uitsproeien zijn?

De Chemtrail is een samentrekking van de Engelse woorden chemical(chemisch) en trail (spoor) en daarmee een variant op contrail (condensatie) en (trail). De term verwijst niet naar andere vormen van besproeiing vanuit de lucht, zoals de landbouw spuiten (‘crop dust‘) , cloud seeding, skywriting, ofaerial firefighting. De term verwijst specifiek naar trails (sporen) vanuit de lucht … veroorzaakt door het systematische op grote hoogte vrijkomen van chemische stoffen die niet in de gewone contrails zitten, wat resulteert in een verschijning van karakteristieke luchtsporen.
“De chemtrail … sporen die vliegtuigen achterlaten zijn chemische of biologische stoffen, die op grote hoogte bewust worden bespoten voor doeleinden die niet openbaar aan het grote publiek worden gemaakt en geleid door diverse regeringsfunctionarissen.”
“….Het bestaan van chemtrails… verschijnselen van (streams) die uren anhouden, met hun kriskras, grid-achtige of parralle patronen van strepen, die tenslotte opgaan en grote wolken vormen. Aanhangers zien de aanwezigheid van zichtbare kleurenspectrum in de (streams), ongewone contentratie van lucht sporen in een enkel gebied, of aanhoudende sporen die achtergelaten worden door ongemarkeerde of militaire vliegtuigen die op atypische hoogtes en locaties vliegen als makers van chemtrails.”
– Wikipedia

(Weet u waarom Wikipedia met zo’n nauwkeurige omschrijving zou komen, hoe oppervlakkig het ook is, namelijk omdat er veel meer verborgen wordt gehouden dan zelfs de beste onderzoekers hebben kunnen vaststellen.)
Voor een diepere uitleg en discussie verwijzen we naar de deskundigen, die de chemtrails wetenschappelijk en zo goed als mogelijk hebben geanalyseerd. GeoEngineering Watch
Wat betreft de chemische componenten die zijn gevonden, kunnen deze bekende toxinen niet langer meer worden ontkent. De volgende website is een goede plek om de volgende twee vragen mee te beantwoorden.
Geoengineering & Chemtrails: What In The World Are They Spraying? And Why?
Hier is een lijst van chemische stoffen die routinematig worden verspreid via chemtrail sproeien:

“In het afgelopen decennium hebben onafhankelijke tests van Chemtrails vanuit het hele land laten zien dat het een gevaarlijk, uiterst giftig brouwsel is dat bestaat uit: barium, glasvezel met nano aluminium (bekend als CHAFF), radioactief thorium, cadmium, chromium, nikkel, bloeddelen, sporen van schimmels, ethyleen dibromide en polymeervezels. Barium is net zo giftig als arsenicum en werkt op het hart. Aluminium is schadelijk voor de hersenen. Onafhankelijke onderzoekers en laboratoria blijven aantonen dat de concentratie van deze stoffen buiten alle proporties is. Een paar anonieme klokkenluiders hebben het sproeien hiervan toegegeven.[1]

Wij hebben niet de bedoeling om de onophoudelijke schade voor de menselijke gezondheid die onstaat over de gehele planeet, door de ademhaling en de inname van chemische stoffen die zijn opgenomen in de chemtrails, tot een minimum te beperken. Welk goeds kan er voortkomen uit de ,in het luchtruim gespoten, barium zouten, alumiumoxide, verdampte kwik, strontium 90 of radioactieve thorium? Het is duidelijk dat de extreem schadelijke effecten op de menselijke gezondheid, alsmede alle levende organismen vanzelfsprekend is.
Het is echter niet onze bedoeling om met dit artikel de agenda van de engineering in relatie tot de fysieke organismen te openbaren. Integendeel, de omvang van dit artikel is bedoeld om de meest ingrijpende en fundamentele veranderingen die geo-engineering in de atmosfeer produceert bloot te leggen. Als dit door blijft gaan op een wijze die permanent onomkeerbaar is, zal het menselijke ras worden geconfronteerd met een massa-uitsterving (ELE). Voortdurende, vertraagde, sluipende,onopgemerkte, verderfelijk voor levende organismen, maar desondanks een massale uitsterving.

Geo-engineering is een begrip dat zeer geavanceerde vormen van toegepaste wetenschap entechnologie omvat. Het omvat ook diverse nieuwerwetse chemische stoffen en synthetische materialen, wetenschappelijke buiging van de fysische werkelijkheid, alsook een assortiment van reverse engineered modaliteiten die worden gecombineerd om specifieke resultaten te produceren. Vanwege de complexiteit van deze, voornamelijk gevaarlijke en ondoordachte experiment, kan er een oneindig aantal verwisselingen worden uitgevoerd op een bepaald tijdstip of plaats. Daarom kan het aantal mogelijkheden voor zaken die misgaan exponentieel worden versterkt.
Vanzelfsprekend krijgt The Butterfly Effect een nieuwe en dramatische betekenis in de context vangeo-engineering, omdat er nooit iets gebeurt in het vacuüm op deze blauwe bol van ons. Hoe meer de wetenschappelijke gemeenschap pogingen doet om ons weer te manipuleren (bijv. manipuleren van aardbevingen en tornado’s, of het creëeren van regenwolken) des te meer het boomerang effect zijn verankering vindt.

“A butterfly flaps its wings somewhere and the wind changes, and a warm front hits a cold front off the coast of western Africa and before you know it you’ve got a hurricane closing in. By the time anyone figured out the storm was coming, it was too late to do anything but batten down the hatches and exercise damage control.”
― Karen Marie Moning, Darkfever

Waar Contrails Verdwijnen, blijven Chemtrails hangen!
Voor diegenen van jullie die nog nooit een echte chemtrail-sprayend vliegtuig hebben gezien, zijn hier wat foto’s.
HAARP-gegenereerde frequenties worden getransporteerd via chemtrail-beladen luchten

De snelle vermeerdering van het chemtrail gesproei over de afgelopen jaren heeft ervoor gezorgd dat er een sterk toegenomen de mogelijkheid is voor het verspreiden van frequenties door deze nieuw verworven gefabriceerde ‘atmosfeer’. Deze frequenties zijn ingesteld om een aantal verschillende resultaten te bewerkstelligen, waarvan de belangrijkste het vertragen van de opwarming van de aarde is. Het fenomeen dat zich momenteel overal manifesteert op de planeet.

Vanwege zulke noodlottige pogingen om drastische veranderingen in weerpatronen te bewerkstelligen, zien we nu droogte waar ooit veel regen viel, en moessons (regentijden) waar ooit droogte was.
Zo zijn er locaties in Noord-Californië en Oregon waar voor zes maanden geen regen viel. De bossen in dat gebied zijn letterlijk stervende als gevolg van het gebrek aan water en hun daaruit voortvloeiende verzwakking voor ziektes en dodelijke plagen.

Ook zijn er gebieden in het zuidoosten, zoals Florida en South Georgia, die sinds de recente geschiedenis hun eerste moesson(regentijd) seizoen hebben gehad. De meteorologische dynamiek van deze radicale verschuivingen worden direct veroorzaakt door geo-engineering.
Hoewel dit in feite een zeer ingewikkeld verhaal is, en soms bijna niet te geloven is, is er verzameld overtuigend bewijs dat ondersteunt dat de weerpatronen over de gehele wereld drastisch worden veranderd door deze uiterst kortzichtig atmosferische projecten. De onvermijdelijke paralelle verwoestingen, giftige bijwerkingen en onbedoelde gevolgen die worden veroorzaakt door dezealomtegenwoordige chemtrails, (en geo-engineering technologieën) zullen het mileu wereldwijdvoorgoed verwoesten.
In het volgende deel van onze tekst zullen we de geo-engineering agenda blootleggen, die aanleiding heeft gegeven tot deze climatologische afwijkingen. Wanneer we de gehele invloed hiervan bekijken over de hele wereld, komt hieruit naar voren dat de weerspatronen op planeet aarde nooit meer hetzelfde zullen zijn. Het is precies om deze reden dat de Cosmic Convergence Research Group (CCRG) begonnen is met deze serie over Geo-engineering en Chemtrails.
Het leven op aarde is in enorm gevaar
Er is wellicht geen groter gevaar voor het leven op aarde dan het geo-engineering probleem. Een van de hoofdredenen hiervoor is dat het verborgen blijft en ontkent wordt door de overheden overal ter wereld. Hierdoor kan het onverminderd doorgaan, en uitgebreid worden met elke draaing van de aardbol.
Degenen van ons die weten en hebben gezien hoe uitzonderlijk destructief de resultaten zijn, en hiertegen hebben geprotesteerd, hebben te maken gekregen met een enorme verzet. Wij zijn van plan om de redenen achter deze ongeëvenaarde sabotage te gaan uitzoeken en te onthullen hoe belangrijk het is dat de mensheid deze agenda voor eens en altijd beëindigd.

Voor redenen die duidelijk zullen worden, beveeld de CCRG aan om deze volgende twee videos te kijken en te verspreiden.
What in the World Are They Spraying? (Full Length)
Why in the World are They Spraying? (Full Length Documentary)
Conclusie:
Hoe kan er mogelijkerwijs een conclusie zijn naar aanleiding van dit inleidende stuk over geo-engineering, terwijl we nog nauwelijks onder de oppervlakte zijn gekomen?
Als gletsjers, die millenia lang overleefd hebben, smelten in een record tempo, en de poolkappen voor onze ogen uiteenvallen, beginnen we de ernst van de situatie pas in te zien. Als men objectief de weersomstandigheden van de afgelopen tien jaar zou gaan analyseren, wordt het al snel duidelijk dat er krachten aan het werk zijn die niet vertraagd kunnen worden. Elke poging hiertoe zal de zaken alleen maar erger maken. En dat heeft het ook gedaan
Vanwege de vasthoudendheid van de mensheid om voor eigen god te spelen met moeder natuur, is de normale balans onherstelbaar veranderd. Terwijl de wetenschappelijke gemeenschap een ‘farmaceutische benadering’ blijft toepassen om dingen te verbeteren, wordt het duidelijk dat er veel ergere scenarios in werking zijn gesteld. Door het behandelen van de symptomen van een planetaire verandering die zijn pad moet volgen, hebben de verantwoordelijke overheden en corporaties eigenlijk slechts meer brandstof op het vuur gegooid. Het vuur van het broeikaseffect (of de globale opwarming van de aarde) zal niet uitgaan tot moeder aarde klaar is met de door haar vereiste periode van hernieuwing en wedergeboorte.
Het is nu tijd voor de planetaire bevolking om deel te nemen aan, in plaats van het belemmeren van, dit noodzakelijke process van planetaire metamorphose.
Endnotes:
[1] “Chemtrails: The Consequences of Toxic Metals and Chemical Aerosols on Human Health” By Dr. Ilya Sandra Perlingieri, Global Research, May 12, 2010
Required Reading:
To fully understand why such a fundamentally flawed geo-engineering paradigm
was even created, the following essay will provide some answers:
Cosmic Convergence Accelerates Epochal Planetary Transformation
Photo-documentary of Chemtrail Equipment/Apparatus:

Cosmic Convergence Research Group
Submitted: September 11, 2013
Author’s Note:
The key take-away from this essay is that geo-engineering represent perhaps the single greatest threat to the biosphere. Because of its pervasiveness and profundity, geo-engineering has the potential to perpetuate numerous self-destructive feedback loops many of which have already been operative for zdecades.
Especially when considered in the context of 2012 and beyond catastophism, geo-engineering may very well provide the straw that breaks the back of Planet Earth. Why? Because of the convergence of so many other ongoing events and processes – both manmade and naturally occurring on the earth and within the solar system – which present considerable stresses to the planetary living environment.
When the multitude of ecosystems start to collapse around the world, those breaking points become history. Each of them may eventually translate to a point of no return, if they haven’t already. As certain key environmental thresholds are exceeded, humankind is challenged to reverse trends which may no longer be possible to reverse. Too many detrimental and/or counter-productive trajectories are already pointing northward.
It is in this global context that geo-engineering can produce many awesome, unknown, and irrevocable unintended consequences. It appears to serve as a trigger for much of what has already been thrown out of balance. By working synergistically with other negative feedback loops, geo-engineering can also serve to significantly reinforce, and accentuate various downward spirals of planetary and atmospheric degradation.
That’s precisely why it must be terminated — NOW!

Vertaald door: OlympicZion.nl Destiny5D
Bron: http://cosmicconvergence.org/?p=3789
Zie ook:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: