Thomas Williams: de Verenigde Staten is soeverein verklaard

https://i0.wp.com/www.ellaster.nl/wp-content/uploads/2018/02/sunset-flag-america-freedom_scr.jpg?resize=1078%2C516
Afbeelding: ©Ella Ster

De World Trust heeft persoonlijk een brief aan Trump gegeven waarin wordt verklaard dat de Verenigde Staten van Amerika soeverein zijn en daarmee onafhankelijk van de Britse Kroon. Dit heeft enorm (positieve) implicaties. In deze radioshow legt Thomas uit wat de situatie voorheen was en waarom dit van groot belang is. Hieronder een deel* van de samenvatting van de de Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van 2 februari 2018 door Thomas Williams.

(*)De volledige samenvatting lees je op de website van Ellaster.

De Verenigde Staten stond voorheen onder controle van de Britse Kroon en is nu écht soeverein verklaard

Opmerking door Ella:

E*: De perceptie van de realiteit is soms heel anders dan hoe de zaken achter de schermen werkelijk zijn geregeld. Zo is het beeld dat ons wordt voorgeschoteld altijd geweest dat de Verenigde Staten sinds de onafhankelijkheidsverklaring een vrij en soeverein land is. In werkelijkheid waren er allerlei verdragen en contracten afgesloten die onder de Britse Kroon vielen. Op dit moment zijn de meeste landen ter wereld niet écht soeverein. Dat heeft te maken met de Cestui Que Vie Act uit 1666, waarbij alleen bepaalde monarchen het recht zouden hebben op bezit en soevereiniteit. Meer achtergrondinformatie over deze wetgeving uit 1666, het terugvorderen van de soevereiniteit en de World Trust kun je in dit en dit artikel lezen.
De Manna-groep, de mensen achter het Koninkrijk van Manna en de World Trust hebben op basis van hun bloedlijn de échte soevereiniteit kunnen terugvorderen en zo het beheer over de World Trust in handen gekregen. Ze hebben een blauwdruk ontwikkeld waarmee alle landen hun soevereiniteit kunnen terugvorderen. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor internationale verdragen, bezit van land en grondstoffen en biedt landen tevens de mogelijkheid om een eigen centrale bank op te richten, die niet valt onder de Wereldbank of de IMF van de Cabal.

1:55:45 De Manna-groep (tevens de mensen achter de stichting The Peoples Club, die zijn gelieerd aan de Truth, Honor & Integrity-show) heeft op zaterdag 27 januari 2018 persoonlijk een brief aan president Donald J Trump aangeboden. Deze brief van de Manna World Holding Trust is een verklaring dat de Verenigde Staten van Amerika nu een soevereine staat is. Dit heeft grote gevolgen voor de Cabal en positieve gevolgen voor de Amerikaanse bevolking, iets dat de ‘oude garde’ niet leuk vindt. Thomas leest de brief voor.

De brief van de Manna World Holding Trust: De Verenigde Staten van Amerika is een soevereine entiteit

Wij, Manna World Holding Trust, verklaren en erkennen het verstrijken van verdragsafspraken tussen verschillende aliassen die de Trust in het verleden had, zoals ‘onbekend land’ en ‘de Kroon’, et cetera. Daarnaast verklaart de Trust vanaf het verstrijken van genoemd verdrag en verdragen, de Verenigde Staten als een soevereine entiteit, die op zichzelf staat, zonder inbreuk op zijn soevereine rechten door een andere natie, inclusief maar niet beperkt tot de Manna World Holding Trust en al zijn voormalige aliassen, de voormalige trustees van de Trust, beheerders, corporaties en controllers.
Volledige soevereine rechten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het recht op soeverein grondgebied, mineralen, het recht om ambassades te houden en te exploiteren, centrale banken te houden en te exploiteren, militaire strijdkrachten en inlichtingendiensten in dienst te houden en te exploiteren, zonder inmenging of invloed van buitenlandse monarchen. Daarnaast erkent de Trust de Verenigde Staten van Amerika als een gelijkwaardige soevereine entiteit.
Indien het verlangen bestaat om een verdrag te sluiten om elk van zijn eigen bezittingen terug te geven die momenteel in een afzonderlijk verdrag worden gehouden, erkennen beide partijen elkaar als gelijkwaardig, als zijnde een soevereine entiteit op zichzelf, zonder enige verplichtingen, behalve ten behoeve van zijn burgers.
Manna World Holding Trust (MWHT) doet formeel afstand van alle eigendomsakten en bewaarneming met betrekking tot de eigendommen in de Verenigde Staten, bekend als het District of Columbia, ook wel bekend als Washington DC en alle bestuursorganen die daarin zijn besloten, sinds 1864 formeel bestuurd door voormalige liaisons en trustees en beheerders van de MWHT.
De Manna World Holding Trust erkent formeel zijn overeenkomsten met de in 1912 opgerichte corporatie die bekend staat als de Federal Reserve, ondertekend als een oneindige overeenkomst onder internationaal vennootschapsrecht. Deze termijn is 99 jaar. Daarom is de de financieringsovereenkomst tussen de Trust, zij het onder ieder andere naam, op 15 juni 2011 verlopen.
Daarnaast is de dienstovereenkomst met de Verenigde Staten van Amerika op 15 juni 2012 verlopen. De Manna World Holding Trust bevestigt dat de corporatie, bekend als de Federal Reserve, een corporatie is in volledig eigendom van de MWHT. De MWHT zal vanaf vandaag alle eigendomsrechten volledig aan de Verenigde Staten van Amerika overdragen, inclusief het recht om papiergeld te drukken, enige en alle toekomstige inkomsten en alle inkomsten uit het verleden vanaf 15 juni 2012, enige en alle schulden die het eigendom zijn van de Verenigde Staten, enige en al het onroerend goed in eigendom van de corporatie.
Manna World Holding Trust stemt in om samen met u en uw benoemde vertegenwoordiging alle andere eigendommen te herstellen die de Trust namens de Verenigde Staten mag hebben, inclusief enige dividenten nu verschuldigd tegen activa die ze in het verleden mogelijk hebben verpand.
Houdt er rekening mee dat de Manna World Holding Trust consolidatie-activa en herstructurering begon op 5 september 2012 en was voltooid op 1 februari 2016. Vanaf 28 september 2012 ben ik de enige beheerder, trustee en de belangrijkste besluitvormende partij en eigenaar. Dit kan via elke inlichtingendienst worden geverifieerd, die verwijst naar de hierboven vermelde landcode.
Elke voormalige beheerder van welk land dan ook, inclusief maar niet beperkt tot China, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben sinds 2012 geen macht meer over de Trust, nadat ze werden ontheven van taken als gevolg van meerdere contractbreuken.
Elke andere natie, genootschap, orde of organisatie beïnvloedt niet op een of andere manier mijn zielsbeslissing en besluitvormingscapaciteiten. Noch heb ik enige superieuren. Ik ben geen lid van een van de hiervoor genoemde organisaties. Ik opereer volledig op mijn eigen beoordeling en dit document is vanaf vandaag geldig als een verdrag tussen beide soevereinen en is juridisch bindend onder internationaal recht. Getekend en erkend op 27 januari 2018.

inschrijving usa bedrijf 1
inschrijving usa bedrijf 2
 
 
 
 
 
De Verenigde Staten Ltd. is als bedrijf ingeschreven in Edinburgh, Schotland. Land van herkomst: Verenigd Koninkrijk
Dit heeft ervoor gezorgd dat niet alleen Trump wordt bedreigd, maar ook dat de Manna-groep de afgelopen week is beschoten. De implicaties zullen verstrekkend zijn. Er moeten nog wel bepaalde beslissingen worden genomen en er moeten documenten worden ondertekend, maar er wordt vooruitgang geboekt.

De gevolgen van de soevereiniteitsverklaring

2:03:00   Dit verklaart ook waarom Thomas teleurgesteld is over de speech tijdens de State of the Union (SOTU), waarin Trump geen enkele melding van de brief heeft gemaakt. Hij vindt dat Trump aan het Amerikaanse volk had moeten meedelen dat ze nu vrij zijn. Thomas is zich er van bewust dat Trump wordt bedreigd. Maar hij betreurt dat hij volledig het script van de SOTU heeft gevolgd, dat door anderen is geschreven. “Persoonlijk was ik ergens halverwege van het script afgeweken.”
De brief is het werk van Miss Manna en de andere mensen achter de World Trust (MWHT) die Thomas ook vaak de Foundation people noemt noemt, verwijzend naar de Peoples Club. Thomas legt de details van de brief uit.
De Manna World Holding Trust (MWHT) was voorheen in handen van de Chinezen, de Dragon families en waarschijnlijk ook van de Rothschilds en andere Caballeden. Nadat het contract was verlopen, kwam het in handen van de Manna-groep die de fondsen willen gebruiken ten behoeve van de mensheid. Het geld behoort de mensen toe, niet aan de Cabal of de Manna-groep.
Het land dat voorheen over World Trust heerste, was de Kroon (van Engeland). Dit contract is nu ongeldig en verlopen. De VS valt niet meer onder de Britse Kroon, wat voorheen (heimelijk) wel het geval was. De VS is nu een soeverein land op zichzelf en valt onder geen enkel ander land of andere staat. Dit resulteert in veel positieve consequenties.
2:06:30   De VS beschikt nu weer over hun eigen land en mineralen. De World Trust heeft 2 jaar geleden een deal gesloten met het BLM (Bureau of Land Management). Zij waren de afgelopen jaren het probleem niet, dat was de Fed*.

*) De ‘Fed’ verwijst naar de Federal Reserve, de ‘Feds’ naar de FBI. De BLM heeft in het verleden een dubieuze rol gespeeld in het landje-pik, waarbij ranchers in het westen van de VS hun land kwijt dreigden te raken aan de BLM. Dit kwam ook naar buiten via de ‘Bundy-zaak’. De FBI trad toen hard op tegen de demonstranten. Er bleek een hit-list te zijn, met namen van demonstranten die vermoord moesten worden. Lavoy Finnicum is toen door de FBI of een huurleger doodgeschoten.

De Amerikaanse mineralen en grondstoffen zouden met het Parijse Klimaatakkoord door de Verenigde Naties worden opgeëist. De VN is echter niet gerechtigd om verdragen af te sluiten, want ze zijn sinds 2013 niet soeverein.

Soevereiniteit geeft ook het recht op een eigen, onafhankelijk financieel systeem

Met de soevereine status kan Amerika zijn eigen centrale bank oprichten en exploiteren, los van buitenlandse entiteiten zoals de Federal Reserve. Daarbij zal het geld aan de Amerikanen toekomen en niet aan de aandeelhouders van de City of London.
Het recht om een onafhankelijk leger en inlichtingenapparaat te hebben; dit valt nu binnen de eigen wetgeving en er is geen toezicht door andere naties of organisaties (zoals de Britten, MI6, de Rothschilds, et cetera).
De Verenigde Staten van Amerika krijgt een gelijkwaardige soevereine status, zoals ook de World Trust die heeft. Ondanks het feit dat de Manna World Holding Trust (World Trust) de meester-soeverein is, bieden ze aan alle landen die hun soevereiniteit claimen, gelijkwaardige rechten. In tegenstelling tot de schurken die de World Trust voorheen in handen hadden, zoals de Cabal en buitenaardse entiteiten, plaatst de World Trust zich niet boven enig ander land en kan (en zal) er ook niet over heersen.
Zodra het moeras is drooggelegd*, zal deze gelijkwaardigheid ervoor zorgen dat dingen in de toekomst veel soepeler verlopen.

*) Beeldspraak zoals ‘de grote schoonmaak’ en metafoor voor de massa-arrestaties van de Cabal.

Hoewel een en ander (op papier) is afgedwongen, moet het nog wel worden bevestigd. Vervolgens zullen alle eigendommen, die momenteel in het bezit zijn van het verdrag, weer in Amerikaanse handen vallen. Veel Amerikaans bezit wordt momenteel beheerd door buitenlandse entiteiten.

Het einde van natie-staat Washington DC en de Federal Reserve

Het District van Columbia en Washington DC zijn niet langer aparte natie-staten meer. Ze worden onderdeel van de Verenigde Staten van Amerika. (E*: Washington DC, District of Columbia was voorheen een aparte natie-staat, net zoals de City of London en Vaticaanstad. Er golden andere wetten en belastingen, dan in de rest van Amerika.)
Voorheen viel de overheid onder de World Trust, die toen in handen was van de Cabal. Dit gold vanaf 1864, drie jaar nadat de originele Grondwet was ingesteld en Amerika nog een échte regering had. Nadien is Amerika omgevormd tot de corporatie Verenigde Staten BV.
De overeenkomst tussen de Federal Reserve en de World Trust is ruim vijf jaar verlopen. Andere overeenkomsten zijn sinds 15 juni 2012 eveneens verlopen. Met andere woorden; de Federal Reserve heeft geen bestaansrecht meer. De World Trust heeft de Federal Reserve en al het kapitaal en eigendommen teruggeven aan de Verenigde Staten van Amerika. Zo heeft Amerika ook het recht gekregen om z’n eigen munteenheid te drukken, buiten de Federal Reserve of de Wereldbank om. Daarmee bespaart men al 6%, omdat de Amerikaanse regering tot nu toe het geld van de Federal Reserve leende met terugbetaling van 6% rente! [2:19:00]
Alle inkomsten die vanaf 15 juni 2012 door de Federal Reserve zijn verkregen, behoren nu toe aan de Verenigde Staten van Amerika. Alle schulden aan de Federal Reserve worden teruggeven aan de VS en het Amerikaanse volk.
De World Trust wil graag samenwerken met de Amerikaanse overheid. De dividenten met betrekking tot de eigendommen die als onderpand voor schulden zijn gevorderd, zullen via de World Trust worden terug gegeven aan de Verenigde Staten van Amerika. China, Engeland en de Verenigde Staten BV, die voorheen de World Trust in beheer hadden, zijn vanwege contractbreuk uit hun positie ontheven.
Dit heeft onder andere te maken met de oorspronkelijke doelstelling van de World Trust, die duizenden jaren terug gaat. Het geld zou worden benut ten behoeve van de mensheid, maar is door de Cabal misbruikt om hun krankzinnige New World Order-agenda uit te rollen.
2:17:00   President Trump, topmilitairen en andere regeringsleiders zijn hiervan nu op de hoogte. De documenten gaan momenteel de wereld rond en worden aan alle staatshoofden getoond. Thomas: “We hebben nu iemand met ‘ballen’ nodig, om te leveren wat is beloofd.”
Nu Amerika soeverein is verklaard, moeten de mensen die het land besturen deze bepaling naleven. Tijd zal uitwijzen of het op een gewelddadige manier zal worden afgedwongen. “We hopen dat er voldoende daadkrachtige, integere mensen zijn binnen de overheidsagentschappen, het Pentagon, het Witte Huis en het congres die dit op een fatsoenlijke wijze gaan uitvoeren. En snel graag. (…) Alles wat er nodig is, zijn mensen met een beetje moed, die het juiste doen.” De Manna-groep heeft hun uiterste best gedaan om alles op een zilveren schaal aan te bieden, maar het is nu aan president Trump of hij ook waarmaakt wat hij belooft: “Make America great again.”
2:26:00   Thomas is teleurgesteld dat Trump tijdens de State of the Union niets heeft gezegd over de soevereiniteit of the World Trust, maar beseft dat hij misschien te hard oordeelt. “De man is in een no-win-situation tussen al die (Deep State – red.) clowns daar.” Het viel hem op dat bepaalde prominente figuren niet aanwezig waren, zoals Hillary en Bill Clinton.
2:27:00   Met deze nieuwe situatie is ook de oorspronkelijke grondwet uit 1864 en de Bill of Rights weer van kracht.
De volledige radioshow kan je hier beluisteren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: