Tag: gevangeniswezen

Kinderopvang is er in de eerste plaats voor kinderen van ouders die werken, mevrouw Homans?

Originally posted on Saskia Van Nieuwenhove:
“Het klopt dat het beter is voor kinderen die in armoede opgroeien dat ze naar de kinderopvang gaan, in plaats van thuis te zitten of meegenomen te worden op café. Maar de overheid kan voor hen andere oplossingen…