"De weg naar bewustwording"

Opiniestuk geschreven door Edwin van de familie Berghuis.

Buiten jezelf plaatsen of binnenin vinden:

Het is heel verleidelijk een bank of gerecht/overheid of andere commerciële instanties de schuld te geven van de dingen die ze ons hebben aangedaan/aandoen. Voor mij is het in ieder geval nu duidelijk (en dan met name door de I AM docs), dat alles wat je denkt te weten, moet her-evalueren. En dan bedoel ik niet alleen het voormalige geldsysteem, maar echt alles wat ons is geleerd over hoe de wereld werkt.

Waar doel ik dan op? O.a. de volgende halve waarheden/leugens

– Authoriteit wordt bepaald van buitenaf.
– Geld heeft een intrinsieke waarde.
– Als je geld leent dan krijg je eigen middelen van de bank
– Kennis kun je baseren op de waarneming en studie van “materie”.
– De “fysieke/materiële” wereld is het enige wat er is.
– Je moet werken om te mogen leven
– Heb geen seks zonder een relatie of huwelijk
– Ga trouwen en sticht een gezin.
– Ga nooit scheiden, ondanks dat de relatie niet meer te houden is
– Pas je aan aan je omgeving en steek niet je kop boven het maaiveld uit.
– Draag kleding die passend is binnen de cultuur waarin je leeft
– Zorg dat je carrière maakt en veel geld verdiend.
– Betaal altijd belasting en doe je dit niet is dit immoreel.
– Betaal je “schulden” netjes aan de bank af.
– Je bent schuldig en machteloos.
– Je moet je lichaam zo mooi mogelijk maken voor anderen.
– Je moet sociale status bereiken in de maatschappij.
– Het is nuttig dat zoveel mogelijk mensen een baan hebben.
– Het is waardevol als we zoveel mogelijk spullen bezitten.
– Iedereen gaat zoveel mogelijk tegen elkaar concurreren.
– Er is altijd wel iets waarmee je jezelf “nuttig” moet gaan maken.
– Er is altijd wel iets te “leren”
– met onze taal kunnen we goed communiceren.
– Wij zijn zondaars.
– Het EGO-isme (lees: lichaam-isme) is heilig.
– Jij BENT je naam
– alles is gebonden aan tijd en afspraken
– je bent een Nederlander
– je familie is het grootste goed

Hoe zit het dan wel? ofwel de andere helft van de waarheid.

– Authoriteit zit binnenin.
– Geld heeft geen intrinsieke waarde, jij bent zelf de waarde.
– Je krijgt geen eigen middelen van de bank bij een lening.
– “Kennis” kun je krijgen door introspectie/ psychologie/ spiritualiteit.
– De fysieke wereld bestaat gelijktijdig en is onderschikt aan een spirituele wereld.
– Iedereen heeft recht op leven.
– Heb zoveel mogelijk seks met zoveel mogelijk mensen (ofwel neem geen relatie met een iemand).
– De meeste mensen kunnen geen trouw beloven aan een ander lichaam, vandaar dat 1 op de 3 scheiden.
– Ga scheiden als het niet meer wil samen.
– Wordt zo authentiek mogelijk, wees jezelf.
– Draag kleding waar je je lekker bij voelt.
– Carrière maken is geheel onnodig, je hoeft jezelf niet te bewijzen.
– Betaal GEEN belasting, belasting betalen is immoreel.
– Betaal GEEN schulden, schulden betalen is immoreel.
– Je bent een goddelijk wezen met volledige macht over jezelf.
– Je lichaam behoeft geen (extra) aandacht, het is “mooi” zoals het is.
– Iedereen heeft dezelfde sociale status en dezelfde wijsheid.
– Maar een klein gedeelte van de mensen hoeft te werken.
– Het is waardevol om zoveel mogelijk te ZIJN.
– Iedereen gaat zoveel mogelijk samenwerken.
– Het lichaam lijkt te kunnen produceren, echter produceert niets.
– Het echte leren is af-leren.
– onze taal is oud en gebaseerd op aannames en oordelen.
– Zonde bestaat NIET.
– Het EGO (lees: identificatie met je lichaam) is je valse zelf en onheilig. Je echte zelf (geest/ziel) is heilig.
– Jij HEBT een naam, maar bent ………………..
– tijd bestaat niet
– landsgrenzen bestaan niet
– we zijn allemaal 1 familie

Voor mij zijn deze dingen eruit gekomen na een lange tijd van bewustwording. De aan mij geleerde theorie over de wereld was niets anders dan een geloof in illusies en een fantasie. Om jezelf het nieuwe bewustzijn eigen te maken kost veel tijd en energie, alleen eenmaal eigen gemaakt ben je jezelf dankbaar.

Een fijne zondagavond allemaal!

backwards Michael Ellner

Uniform Commercial Code UCC: DE BIJBEL VAN COMMERCIE


De UCC is de bijbel van de commercie; het dicteert precies de manier waarnaar in internationale handel en commercie gehandeld dient te worden. In feite draait het gehele commerciële systeem rond de UCC wetgeving. Wanneer je hypotheek is geëxecuteerd of je auto is ingenomen, gebruikt de bank het UCC proces om dit te doen.

Maar UCC wetgeving wordt niet onderwezen in rechtenstudies. Het blijft het domein van corporaties en hun functionarissen, die wanneer nodig hun juridische afdeling medewerkers in UCC wetgeving opleiden – en zo de kennis van dit belangrijke mechanisme “binnenshuis” houden. Maar één van de beheerders van de OPPT had professioneel enige tijd met UCC wetgeving te maken, en begreep van dichtbij hoe de “Vroegere Machten” de UCC manipuleerde om het financiële systeem van de Verenigde Staten op zeer hoog niveau te controleren .

UCC expert, moeder, en OPPT- speerpunt Heather Ann Tucci-Jarraf gebruikte de beslaglegging op haar eigen huis als proefkonijn. Zij daagde de beslaglegging uit middels het UCC proces, en ontdekte daarbij- simpel gesteld – dat het VS rechts-systeem het corporatie systeem onveranderlijk steunde.

Niet verrassend eigenlijk, gegeven dat 99% van onze wetten gerelateerd zijn aan eigendom … of commercie.

Na bijzonder zorgvuldig onderzoek, concludeerde de OPPT dat de corporaties die onder de vermomming van regeringen en financiële systemen opereerden verraad pleegden tegen de volkeren van deze planeet zonder dat de mensen hier weet van hadden, erom gevraagd hadden of hun toestemming hadden gegeven. Het eindrapport van het onderzoek kun je hieronder vinden..

http://www.scribd.com/doc/118067922/PARADIGM-DOCUMENT-FROM-THE-TREASURY-FINANCE-AG-INDUSTRIESTRASSE-21-CH-6055ALPNACH-DORF-SWITZERLAND

Dus … om beslag te leggen op “het systeem” , hebben de beheerders van OPPT een val gezet met gebruikmaking van de legale structuur die voorhanden was DOOR “het systeem”

Hoe Hebben De Beheerders Beslaglegging Voor Elkaar Gekregen?

De OPPT wordt geleid door Beheerders Caleb Skinner, Hollis Randall Hillner and Heather Ann Tucci-Jarraf. De OPPT werd opgericht toen de Beheerders zelf een verbond aangingen met – en als blijvend resultaat – de Trust/het Fonds dat was ingekaderd in de originele Grondwet van de VS van 1776; de grondwet die verlaten was toen de regering van de VS in 1933 gecorporatiseerd werd.

De OPPT verbond toen iedere individu op de planeet aan deze Trust als de begunstigden in billijkheid, bekend als “het Ene Volk, gecreëerd door de Schepper”. Hierdoor, hadden de Beheerders een Trust ingekaderd dat superieur is aan ieder ander – een Trust tussen de Schepper en de “staten/vormen van zijn” van de Aarde. De “staten/vormen van zijn” van de Aarde zijn de begunstigden van de Schepper als de bewaarders van de Scheppers’ manifestaties op Aarde. Rechtsmatig gesproken, kan er geen hogere claim zijn dan dat van de OPPT … behalve één die gemaakt is door de Schepper.

De rijkdommen van de Aarde – die in de UCC documenten gespecificeerd worden als het goud en zilver van de wereld – kunnen daarvoor niet in bezit worden gehouden, aan ons verkocht worden voor een prijs, uitgemeten worden in ‘salaris’ hoeveelheden om slaven van ons te maken, of onthouden worden om armoede of gebrek te creëren. Onder de OPPT , zijn we allemaal gelijk . De rijkdommen van de Aarde behoren evenredig aan ons allemaal. Dat is ons geboorterecht. Nu is het wet.

Tussen 2011 en 2012, legden de Beheerders een complexe serie van registraties vast ten behoeve van zijn Begunstigden. Volledige details van de OPPT registraties bij de UCC kunnen gevonden worden op hun website: peoplestrust1776.org. Wees gewaarschuwd: het is zeer zware juridische kost en speciaal gemaakt voor juristen en openbaring, niet om handelingen van de OPPT te communiceren of de implicaties voor het algemene publiek. Hoewel, de Beheerders werken direct samen met de wereldwijde ‘alternatieve media’ om er voor te zorgen dat het publiek de juiste, duidelijke en relevante informatie ontvangen.

Om deze documenten samen te vatten:

Begrijpend dat corporaties, regeringen en banken allemaal één en hetzelfde zijn, werd een “Opdracht voor Weerlegging” (Order of Finding and Action) ingebracht tegen “de schuldenaar”, (the debtor)een juridische entiteit, via het UCC proces gecreëerd die alle corporate entiteiten omvat. De registraries claimen dat de schuldenaar “wetend, willend en met opzet verraad heeft gepleegd” door het “bezitten, beheren, ondersteunen en het bijstaan van private geldsystemen” en het “beheer van Slavernij Systemen gebruikend tegen … burgers zonder hun wetend, willend en intentie voor toestemming “. (The filings claim that the Debtor “knowingly, willingly and intentionally committed treason” by “owning, operating, aiding and abetting private money systems” and “operating Slavery Systems used against… citizens without their knowing, willing and intentional consent”).

UCC registraties (filings)zijn publieke registers, die via standaard administratieve processen tot stand komen. Wanneer een entiteit (in dit geval “de schuldenaar”) met een claim geconfronteerd wordt, krijgt hij het recht van weerlegging (tegenbewijs). Wanneer weerlegging niet binnen de gevraagde termijn wordt ontvangen, wordt er een handeling voor verzuim aangewend (default action), gevolgd door opheffing van deze entiteit; in dit geval, op grond van dat het heeft nagelaten om de beschuldigingen van verraad door “the One People” te weerleggen.

Het belangrijke punt om hier te begrijpen is dat een UCC registratie als wet staat, wanneer het niet weerlegd wordt. En in dit geval, zorgden de Beheerders van de OPPT ervoor dat zij een wettige situatie creëerden waarin de individuen en entiteiten die “de schuldenaar” vormen niet de mogelijkheid hadden om iets te weerleggen. Hoe konden ze ook? De claims van slavernij en fraude zijn waarheid.

Vanzelfsprekend, was er geen weerlegging ontvangen.

De “Schuldenaar” is daarom schuldig aan verraad.

Als uitkomst, wordt op corporaties beslag gelegd en hun activa teruggevorderd.

De rijkdommen van onze planeet zijn teruggekeerd bij de mensen, “the One People”.

Alle corporatie/onderneming schulden zijn ingelost.

“Het Systeem” is opgeheven.

Het publieke register laat dit zien.

De UCC registratie staat als internationaal recht.

Door de voorwaarden van het system zelf, bestaat het systeem niet meer.

Wij zijn vrij !!!

MEER INFO

http://www.themeasuringsystemofthegods.com/html/sovereignty.html

http://sitsshow.blogspot.nl/2013/07/the-ucc-connection-how-uniform.html

“EU”: heropvoedingskamp voor andersdenkenden

Het Vierde Rijk in wording …

E.J. Bron

Screenshot_9

De “EU” kondigt momenteel heel duidelijk en zichtbaar voor iedereen aan de fundamentele rechten van de burgers te willen beperken. De vrijheid van meningsuiting zal dan niet meer bestaan en verzet is er niet.

View original post 587 woorden meer

Zonnen zonder smeren is gezond

(Earth Matters | door Rozemarijn van West) Genieten jullie ook volop van de eerste zomerse dagen? Hopelijk wel, want dat is de beste manier om vitamine D binnen te krijgen. Helaas krijgen veel mensen te weinig vitamine D binnen omdat we ons massaal insmeren met zonnebrandcrèmes. En daardoor wordt er geen vitamine D in de huid aangemaakt! Terwijl juist vitamine D een belangrijke rol speelt bij het voorkomen van kanker. Lees hier hoe je optimaal en veilig kunt genieten van de zon.

Waarom vitamine D onmisbaar is

Vitamine D is een hormoon dat met behulp van zonlicht in de huid wordt gevormd uit cholesterol. De vitamine wordt opgeslagen in vetcellen. Van daaruit kan het zich via de bloedsomloop door het hele lichaam verspreiden. Voldoende vitamine D is onmisbaar voor een hele lijst van belangrijke lichaamsfuncties. Zo bevordert vitamine D de opname van calcium in de botten. Door een gebrek aan vitamine D wordt er te weinig calcium opgenomen waardoor steeds meer (vooral oudere) mensen osteoporose krijgen. Verder heeft voldoende vitamine D een positief effect op het immuunsysteem, hart- en bloedvaten en is goed ter voorkoming van botontkalking, astma, MS en type 2 diabetes. Ook (winter)depressie, slechte tanden, geheugenverlies en slechte haargroei kunnen met vitamine D bestreden worden.

Chronisch tekort

We hebben hier in het Westen echter een chronisch tekort aan vitamine D. Zeker in de winter is de zonkracht op het noordelijk halfrond gewoon niet sterk genoeg om voldoende vitamine D binnen te krijgen. Vandaar dat we in de winter massaal ten prooi vallen aan griepjes en verkoudheden. Lees in Vitamine D tegen winterongemakken hoe je dat kunt voorkomen. Wetenschappers weten al een hele tijd hoe belangrijk vitamine D is, maar het begint nu pas langzaam door te sijpelen tot de gezondheidsorganisaties.

Gelukkig komen er steeds meer artsen die het advies geven om vaker de zon op te zoeken. Dr. Cedric Garland, anti-kanker onderzoeker aan de universiteit van California, voorspelde in 2008 in de Washington Post dat een verhoogde dagelijkse inname vitamine D zal leiden tot een afname van nieuwe gevallen van diabetes met 80%, een afname van het aantal invasieve tumoren met 75% en een vergelijkbare afname bij darm- en borstkanker (Bron: Nieuw licht op vitamine D, Dr. G. Schuitemaker).

 

Meer zon minder kanker

De laatste jaren is er aanzwellend bewijs dat vitamine D ook een belangrijke rol speelt bij het voorkomen van kanker. Onderzoek van het Amerikaanse National Cancer Institute wees uit dat mensen die in een gebied met veel zon wonen een lager risico hebben om te sterven aan o.a. borstkanker, eierstokkanker en prostaatkanker. Prostaatkanker is in Nederland de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. Veel zonnebaden zou het risico op prostaatkanker met 20% kunnen verminderen (Bron: Nieuw licht op vitamine D, Dr. G. Schuitemaker).

Hoe zit het dan met huidkanker?

De kans op huidkanker kan wel vergroot worden door overmatig zonnen, maar dat geldt vooral als je verbrandt. Uit onderzoeken blijkt dat juist mensen met buitenberoepen de kleinste kans op een melanoom (huidkanker) hebben. Er zijn dan ook artsen die de toename van huidkanker juist toeschrijven aan te weinig buiten zijn van de moderne mens. Daardoor krijgt de blanke winterhuid opeens een overdosis zon tijdens de 3 weken zonvakantie of tijdens de eerste mooie lentedagen. Verbranding vergroot het risico op de ontwikkeling van melanoom, de gevaarlijkste vorm van huidkanker. Regelmatige blootstelling aan de zon doet dat niet als er maar sprake is van geleidelijke verkleuring. Daarnaast is huidkanker de meest onschuldige vorm van kanker en kan in de meeste gevallen goed worden behandeld.

Zon belangrijkste bron vitamine D

Het grootste deel van onze vitamine D behoefte moeten we in Nederland uit de zon halen, ongeveer 85%. Een half uur in de zon op een zonnige junidag kan namelijk wel 20.000 IE opleveren (ter vergelijking: 100 gram zalm levert ongeveer 450 IE). Maar wat doen we; we smeren ons massaal in met zonnebrandcreme. En dat verhindert de synthese van vitamine D in onze huid. Zonnebrandcrêmes spelen daardoor een belangrijke rol in ons tekort aan vitamine D.

Tips om optimaal te zonnen

Hier een paar tips hoe je het beste van de zon kunt profiteren met zo min mogelijk zonnebrandcrême:

1. Voorkom verbranding

Verbranden is de snelste weg naar veroudering en ziekte, dus zorg dat je je zonaanbidding langzaam opbouwt. Ga in het begin liever niet tussen 12 en 14 uur in de sterke middagzon zitten en begin met 3 x per week 5-10 minuten in de volle zon. Als je eenmaal een goede kleur hebt opgebouwd is elke dag 10-30 minuten in de volle zon (afhankelijk van je huidtype) voldoende. Voorbruinen onder de zonnebank kan ook, al is het daarbij belangrijk dat je een zonnebank kiest die dezelfde verhouding UV-A en UV-B straling heeft als de zon. Vitamine D-expert O. Gillie zegt: blijf zo lang in de zon als de huid aankan zonder te verbranden. Een week bakken aan de Costa del sol op een witte winterhuid is de minst gezonde manier van zonnen.

Lees hier verder

*Spaarders in EU worden na verkiezingen gedwongen eurozone te redden*

Dit artikel is afkomstig van Xandernieuws.punt.nl en werd aangevuld met eigen kennis en overgoten met een stukje eigen mening.

Overeind houden eurozone gaat iedere Belg omgerekend minstens € 12 000 kosten.

De Europese zombiebanken zijn minstens € 800 miljard kwijtgeraakt.

Econoom en auteur Daniel Stelter heeft de statistieken van de huidige eurocrisis bestudeerd, en komt tot een ontnuchterende conclusie: dankzij de pijlsnel groeiende schuldenberg in Europa is het onvermijdelijk dat de burgers straks gedwongen zullen worden om de eurozone en de banken overeind te houden. De Duitsers gaat dat op zijn minst € 1 biljoen kosten. Omgerekend komt deze ‘bijdrage’ voor de Belgen dan uit op minimaal € 132 miljard, oftewel zo’n € 12 000 per iedere inwoner. Ondertussen proberen ‘onze’ politici de EU en de eurozone zo positief mogelijk af te schilderen (2)(3)(4), en verzwijgen zij wat ons enige tijd na de verkiezingen te wachten staat.

Een tijd geleden heeft het IMF bij monde van Christine Lagarde gewaarschuwd dat er een grote “reset” zit aan te komen. Onlangs heeft ook het BIS (Bank of International Settlements = de centrale bank der centrale banken) een waarschuwing de wereld ingestuurd waarin stond dat het bankensysteem binnenkort zou crashen.

Het lukt de ECB maar niet om de inflatie in de eurozone aan te wakkeren. De bank wil dat koste wat het kost bereiken, omdat dat nodig is om de enorme schuldenberg af te waarderen. Massa’s nieuw geld worden bijgedrukt, maar ondanks het feit dat de ‘gevoelde inflatie’ duidelijk veel hoger ligt dan de echte inflatie, is van een algemene forse prijsstijging van alle goederen en diensten nog geen sprake.

Om het hele systeem draaiende te houden moet er economische groei zijn.
Inflatie (= geld die in waarde vermindert) is één van de middelen om dat te bereiken. Als je vandaag een huis hebt van ca 200 000 € dan zal dat zelfde huis over tien jaar 250 000 € waard. Het huis is niet duurder geworden, het is het geld die aan waarde verloren heeft. Dat huis is nog altijd identiek hetzelfde. Die extra 50 000€ moet opnieuw door iemand geleend worden. Dat betekent winst voor de banken.
Een ander middel zijn allerhande belastingen, taksen, bijdragen en noem maar op. Een groot deel wordt terug in de economie gepompt door deze aan de banken te geven in de vorm van intrest, die ze op hun beurt dan weer uitleent aan wie het kan terugbetalen.

Meer goedkoop geld en hogere schulden

Het enige wat de ECB en Europese politici met het creëren van enorme hoeveelheden nieuwe geld hebben gedaan, is tijd kopen. ‘De fundamentele problemen zijn niet opgelost en worden juist groter,’ aldus Stelter. ‘Precies voor de Europese verkiezingen is het ze wel gelukt om de indruk te wekken dat ze alles onder controle hebben en de crisis voorbij is. Maar één blik op de schokkende feiten toont aan dat ze de crisis, ontstaan door goedkoop geld en teveel schulden, hebben opgelost met nóg goedkoper geld en nog meer schulden.’

Sinds het uitbreken van de crisis in 2008 zijn de tekorten en schulden in de EU-landen snel verder opgelopen. Dat geld ook voor landen zoals Italië, die op papier een primair begrotingsoverschot (= exclusief rentebetalingen) hebben. Desondanks wordt de Italiaanse schuldenlast steeds groter, en dat komt omdat de economie niet (voldoende) groeit.

‘Spaanse economie groeit weer’, berichtten de reguliere media onlangs. Feit: de reële economie groeide weliswaar met 0,4%, maar de prijzen t.o.v. het BBP daalden met meer dan 0,4%, wat betekent dat het nominale BBP juist kromp. Dat komt overeen met 10 uur langer werken voor 20% minder loon, waardoor u uw schulden nog moeilijker kunt terugbetalen.

Zombiebanken en zombiebedrijven

De schulden kunnen niet oneindig sneller blijven groeien dan het inkomen, ook niet op nationaal niveau. ‘In feite volgen wij in Europa het Japanse voorbeeld. Probleem is alleen dat wij met veel meer schulden de crisis ingingen en geen homogeen land zijn, waardoor het bij ons niet zo lang goed zal blijven gaan.’ Net zoals in de jaren ’80 in Japan is er sinds de invoering van de euro in 2002 een negatieve reële rente geweest, met als gevolg een enorme vastgoed- en consumptiezeepbel.

Het gevolg van het ‘bijna-nul’ rentebeleid en het verlichten van de (banken)regels was het ontstaan van zombiebanken en zombie-ondernemingen, die op papier nog leven, maar in feite bankroet zijn. De schatting dat de Europese banken zo’n € 800 miljard zijn kwijtgeraakt is vermoedelijk nog conservatief. De politiek pakt het echte probleem echter niet aan –immers, wie moet er voor opdraaien?-, met als gevolg dat de economische groei achterblijft, de zombie-ondernemingen niet investeren, en ook de gezonde bedrijven het steeds moeilijker krijgen.

Pensioenen niet meer te betalen

Daar bovenop komt nog een groot demografisch probleem. Door een krimpende bevolking zal het in Europa –net als in Japan- steeds moeilijker worden het nominale BBP te laten groeien. Stelter: ‘Dat zou iedereen die in vastgoed wil investeren in zijn achterhoofd moeten houden.’

Tegelijkertijd rijzen de kosten van de vergrijzing de pan uit. Gevolg in Duitsland: een staatsschuld van in totaal meer dan 400% (inclusief medische- en pensioenverplichtingen), en dat was in 2009, dus nog vóór de kostbare euro-reddingspakketten en rente’geschenken’. ‘Nooit en te nimmer zullen de (toekomstige) pensioenen en medische voorzieningen betaald kunnen worden,’ waarschuwt de econoom. Ter vergelijking: het UK had 9 maand geleden een staatsschuld van ca 900%, België ca 600%.

Investeringen blijven achter

Er is in zijn ogen een uitweg, namelijk investeren in onderwijs, innovatie, infrastructuur, machines en fabrieken. Dat zijn zaken die Europa echter veel te weinig doet, betoogt Stelter. De investeringsachterstand bij Europese bedrijven wordt inmiddels op € 800 miljard geschat. ‘In plaats van geld voor de consumptie van oudere generaties uit te geven, zouden hier onze prioriteiten moeten liggen. Maar we krijgen juist steeds minder kinderen, die wij ook nog eens onvoldoende opleiden, en die wij met een vervallen erfenis opzadelen.’

Spaargeld burgers in gevaar

Een grote schuldkwijtschelding valt pal na de aanstaande Europese verkiezingen nog niet te verwachten. Eerst zal de rente nog verder zakken, en zal de ECB direct staatsschulden gaan opkopen. Zelfs het schrappen van de reeds aangekochte staatsschulden wordt overwogen, niet alleen in Europa, maar ook in de VS, Engeland en Japan.

‘Niemand wil openlijk aan de kiezer toegeven dat zijn (spaar)geld in gevaar is. Het spelletje zal dus nog een tijd voortduren, en de politiek zal op een wonder hopen. Dat zal er echter niet komen. Vervolgens zijn er drie scenario’s mogelijk: de mensen verliezen het vertrouwen in papiergeld en er ontstaat enorme inflatie; enkele landen en banken gaan failliet, of de al vaker aangekondigde dwangbijdrage.’

Ook hier is Japan het voorbeeld. ‘Abenomics’, het financieel-economische beleid dat vernoemd is naar de huidige premier, is te vergelijken met een automobilist die recht op een muur af rijdt, en besluit om vol gas te geven, in de hoop dwars door de muur heen te rijden. Japan staat daarom voor dezelfde drie keuzes. In alle opties zullen de schulden moeten worden afgewaardeerd. Dat zou in Stelters ogen het beste gecontroleerd moeten gebeuren, want een crash is de meest dure en pijnlijke variant.

€ 7 biljoen moet worden afgeschreven

In de eurozone zal er zo’n € 5 à € 7 biljoen moeten worden afgeschreven om de schulden weer op een houdbaar niveau te brengen. Daar zijn alle aangegane pensioen- en medische verplichtingen nog niet eens bij gerekend. Landen zoals Italië kunnen hun schuldenprobleem oplossen door de burgers, die een aanzienlijk gemiddeld privévermogen hebben, hierbij in te schakelen. ‘Een dwangbijdrage zou daar een probaat middel zijn.’

Het kwijtschelden van de overtollige Spaanse, Portugese, Ierse en Griekse schulden zal echter op de schouders van de buitenlandse schuldeisers terechtkomen. Als het lukt dit op een gecontroleerde wijze te doen, dan zal de schade voor de Duitsers ‘beperkt’ blijven tot circa € 1 biljoen (en omgerekend voor de Belgen op € 132 miljard). Bij een crash zal dit bedrag echter vele malen hoger zijn. Bovendien zal de economische situatie daarna fors zijn verslechterd. Vergeet niet: men beweert dat Duitsland de motor is van de Europese economie.

‘Politici veroorzaken grootste economische schade’

Het huidige rentebeleid in de eurozone is in Stelters ogen het beste bewijs dat de politici ‘het geld van anderen gebruiken voor andere mensen, en wel voor hun kiezers,’ zoals Milton Friedman ooit schreef. ‘De oplossing van de schuldencrisis zou juist omgekeerd moeten zijn, namelijk het belasten van de kiezers om het geld aan anderen te geven. Dat dit geld al verloren is en wij dat nog niet hebben gemerkt, verandert daar niets aan. Daarmee is duidelijk dat het politiek ‘verstandige’ beleid de grootste economische schade veroorzaakt.’

(1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(2) NU
(3) NU
(4) NU

Het zou wel eens goed kunnen dat door al deze overheidsmaatregelen het hele geldsysteem in elkaar stort. Als je je wil voorbereiden, volg dan dit motto: “Starve the beast, before it starves you.” Een uitspraak dat ik een tijd geleden tegenkwam. Wat ik wil zeggen: zorg eerst voor jezelf en de medemens in je omgeving. En vergeet de belastingen. Ik kan mij niet herinneren dat ik ooit een contract zou getekend hebben waarin staat dat ik mij zou houden aan de regels die in Brussel eenzijdig werden opgelegd. Zoiets noem ik slavernij, wat verboden is.

Voel je je na het lezen van dit artikel belogen en bedrogen? Dit is nog maar het topje van de ijsberg. De rest wordt later uiteengezet.

Of hebt u zoiets van: Dit is allemaal BS. Economie gaat goed en zal blijven groeien. Wel, bewijs dan het tegendeel van wat hier geschreven staat.

Reacties zijn welkom.

BREAKING NEWS !!! Knokken tegen censuur

Dit zullen we hier in België ook nog kunnen verwachten.

soevereine staat & vrij mens in wording

Knokken tegen censuur

De censuur is een voldongen feit. Er zitten nog twee mensen vast die gisteren deelnamen of aanwezig waren bij het verspreiden van verboden teksten. Op diverse video’s werden arrestaties en politiegeweld vastgelegd.

De censuur is een voldongen feit.

Niet alleen voor ondergetekende, de schrijfster van de tekst die werd verspreid, maar ook voor het uitdelen of zelfs alleen maar voorlezen of laten zien van een van de teksten door anderen. Op diverse video’s werden arrestaties en politiegeweld vastgelegd.

De censuur is een voldongen feit. Niet alleen voor ondergetekende, de schrijfster van de tekst die werd verspreid, maar ook voor het uitdelen of zelfs alleen maar voorlezen of laten zien van een van de teksten door anderen.

De actie van gisteren heeft precies blootgelegd wat blootgelegd moest worden: wij leven in een vermomde dictatuur en je kan niet alles zeggen wat je wilt, je mag niet oproepen tot…

View original post 244 woorden meer

RECHTER ZOEKT KLUTS

In het …land die België genoemd wordt is het net hetzelfde. “…” mag je zelf gaan invullen.

Waarom België nooit kan werken

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Beurs.com en werd geschreven door  op 13/05/2014.

Tavarua_Island,_Fiji

Economen en politici goochelen graag met cijfers waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet.

Economie is niet altijd even simpel, maar ik heb gemerkt dat je alles bevattelijk kan maken met een eiland van 100 mensen.

Laten we dit eiland “Thunder” noemen.

Van de 100 inwoners zijn er 28 aan het werk in de privé-sector. Zij gaan vissen, bouwen huizen, kano’s, …

Van de overige 72 inwoners, werken er 40 voor de overheid.

Zij zorgen voor het onderwijs, veiligheid en justitie.

Maar ze stellen ook regels op voor de werkenden. Ze bepalen importquota voor het vissen, zorgen dat iedereen belastingen betaalt en bedenken nieuwe regels waaraan iedereen zich moet houden.

Er zijn ook nog 15 mensen die geen werk hebben. Zij ontvangen een werkloosheidsvergoeding.

De resterende 17 inwoners zijn kinderen, gepensioneerden en langdurig zieken. Zij ontvangen respectievelijk kindergeld, pensioen en een ziekte-uitkering.

Samengevat ziet het er zo uit:

Aangezien de mensen die werken in de privé-sector op Thunder de enigen zijn die effectief iets produceren, moeten de anderen betaald worden met de belastingen die zij betalen.

Je kan hooguit zeggen dat mensen die voor de overheid werken de productie ondersteunen, maar in de praktijk gebeurt vaak het tegenovergestelde.

Door allerhande regeltjes en wetten, moeten de werkenden steeds meer tijd besteden aan het naleven van deze regels waardoor de productie achterblijft.

Je hoeft natuurlijk geen genie te zijn om te beseffen dat een land zoals “Thunder” in realiteit niet kan overleven.

Het is onmogelijk om een maatschappij goed te laten functioneren wanneer maar iets meer dan één vierde van de bevolking zorgt voor de totale welvaart.

Nochtans is er een “land” in de wereld die het voor mekaar krijgt.

En dat “land” is … Wallonië!

Van de 3,56 miljoen inwoners zijn er amper 1 miljoen aan de slag in de privé-sector. Dat komt overéén met 28% van de totale bevolking. (Of 28 mensen op een eiland van 100 inwoners.)

De rest werkt voor de overheid (40%), is werkloos (15%) of is te jong, te oud of te ziek om te werken (17%).

Waarom slaagt Wallonië hierin als enige “land” van de wereld?

Omdat ze kunnen rekenen op de solidariteit van de Vlamingen.

Aangezien in Vlaanderen maar liefst 2,25 miljoen mensen werken in de privé, creëert heel deze regio behoorlijk wat welvaart.

De regering heeft echter beslist dat werkenden in Vlaanderen een (steeds groter) deel van die welvaart moeten afstaan aan Wallonië. Uit solidariteit.

Deze solidariteit lijkt echter met iedere nieuwe regering toe te nemen. De KU Leuven becijferde deze transfers onlangs op 16 miljard euro op jaarbasis.

Dat is 16 miljard euro die jaarlijks verhuist van Vlaanderen naar Wallonië.

Maar dergelijke cijfers zeggen je natuurlijk niet veel.

Laten we het opnieuw bevattelijk maken.

Ik heb je net verteld dat er in Vlaanderen 2,25 miljoen mensen werken in de privé en dat zij met hun productie betalen voor degenen die niet produceren.

16.000.000.000 euro gedeeld door 2.250.000 “werkenden in de privé” = 7.111 euro

Iedereen met een job in de privé betaalt jaarlijks 7.111 euro belastingen die rechtstreeks naar Wallonië gaan. Dat is net geen 600 euro per maand!

En het stopt daar niet.

Want deze noeste arbeider betaalt natuurlijk niet alleen voor de Walen. Hij betaalt ook voor de eigen overheid en solidariteit met andere Vlamingen.

Wat is de kostprijs hiervan voor een inwoner van België?

Wel, alle overheden samen gaven vorig jaar 208,5 miljard euro uit.

Dat is hetgeen de overheid jaarlijks kost. En dat bedrag stijgt jaar na jaar overigens. Tien jaar geleden bedroegen de uitgaven bijvoorbeeld “maar” 143 miljard euro.

We spenderen nu dus 65 miljard euro per jaar meer dan 10 jaar geleden!

Maar goed, we hadden het over de kostprijs van de overheid.

208,5 miljard aan uitgaven.

Dat moeten we weer delen door het aantal werkenden in de privé-sector. In Vlaanderen, Wallonië en Brussel samen gaat dat over 3,57 miljoen personen.

Dat geeft … 58.305 euro per jaar.

Neem je rekenmachientje er gerust even bij om de cijfers te controleren. Ik heb het ook een aantal keren moeten becijferen om deze getallen te geloven.

58.305 euro per jaar … dat is 4.858 euro per maand.

Lees hier verder

Rente over geld uit het niets met de Aarde als onderpand.

Onderstaand artikel werd gedeeltelijk overgenomen van de website van Souvability.nl en werd geschreven door Paul Van Der Sluijs.

wastefoodHet systeem van rente en rente op rente is de oorzaak van vele problemen op deze aarde. Door dit geldsysteem moeten we in een exponentiële snelheid de bodemschatten omzetten in producten. Producten die snel kapot moeten gaan omdat er anders niet genoeg geld wordt verdiend om de rente betalingen te doen. Deze producten worden allemaal de schoorsteen uitgestookt of gaan de uitlaat van de auto uit in de vorm van CO2, fijnstof en ultrafijnstof. De destructieve uitwassen van dit geldsysteem stoppen niet als restproduct dat via een uitlaat onze longen, bloedbaan en hart betreedt.

plastic eilandHet draagt genadeloos bij aan de afbraak van ons life-support systeem op deze planeet. De natuur en haar eco-systeem waar alles al in zit dat we nodig hebben om in harmonie met elkaar samen te leven. Maar waar ze niet op berekend is, is een systeem dat geen genoegen neemt met genoeg. En in dit geval “Alles” Rente is een systeem dat nooit genoeg heeft, zelfs niet aan overvloed. Als we de rijkdommen van onze planeet grotendeels verwerken voor consumptie, maar niks hiervoor terug geven, behalve afvalproducten, die de natuur dus eerder tot last zijn.. denk bijvoorbeeld aan de plastic soep die in onze Oceanen drijft. En het leed dat dit veroorzaakt onder de dieren die daar leven. Of wat te denken van de grondstof van die plastic soep die tegelijk als brandstof dient, voor onze rente dragende economie: Olie. U vroeg zich af waar “oliedom” vandaan kwam? Dit is het goedje waarvoor de oliemaatschappijen hele gebieden als:  de Niger Delta,  Alaska, Brazilië, de Noordpool en de Golf van Mexico onleefbaar maakten, puur voor de “winst”.

beschermers vdaardeHet is waar Ronald Bernhard “Blij” van de Blije Bank (zie video hieronder) maar ook wij van Soulvability onze zorg over uit spreken wanneer we het hebben over goed koopmanschap en een goed beheer van al het leven. We noemen ons graag de intelligentste wezens hier op Aarde. Wordt het dan niet eens tijd om ons daar naar te gaan gedragen, en de hoeders en beschermers te worden van de Aarde en haar bewoners in plaats van haar verwoesters!? Want de vernieling van de biodiversiteit en haar habitat, is een koers die slechts kan eindigen in de vernietiging van onszelf. (met rente)

Wanneer komen we in actie?

geldcreatiekubusDe geldhoeveelheid wordt momenteel bepaald door het leengedrag van private banken die gericht
zijn op winstmaximalisatie. Indien banken positief zijn over de economie en bankiers beloond
worden per transactie, worden er veel leningen verstrekt.
Indien het vertrouwen laag is (zoals nu),worden er weinig leningen verstrekt en daalt de geldhoeveelheid. Banken bemiddelen momenteel dus niet tussen spaarders en kredietnemers zoals velen beweren; zij lenen nauwelijks gespaard geld uit, maar creëren in de praktijk geld uit het “niets”. Op het moment dat zij een lening verstrekken,creëren zij ook een deposito.
In de boekhoudkundig ontstaat een schuld (die met rente moet worden terugbetaald)
en een deposito (die kan worden uitgegeven) tegelijk. Beide kanten van de
bankbalans worden opgehoogd; er wordt dus geen geld verschoven van de ene persoon naar de
andere. Een nieuwe lening betekent wel een vergroting van de geldhoeveelheid. 97% van het geld
is inmiddels op deze manier digitaal gecreëerd door private banken.

Om die reden zijn er op dit moment meer schulden in de wereld dan dat er geld is. Er is niet genoeg geld op aarde in omloop om alle schulden af te betalen. Individueel kunnen we misschien onze schulden afbetalen, maar collectief gezien zullen we eeuwig in de schulden blijven zitten!! De rente zal zich eeuwig blijven opstapelen. Dit veroorzaakt natuurlijk enorme problemen.

helpdebankiers534Om met Ronald Bernard te spreken: We hebben geen planeet die exponentieel groter groeit met de rente op rente waarover het bankwezen leent en geld-transacties aan gaat. Ons huidige geld-syteem stuurt dus aan op de onvermijdelijke ineenstorting van de complete economie. Deze complete ineenstorting is dus in feite ingebouwd in ons geldsysteem. Dat is de theorie.
Want wat is het werkelijk? deze idiote pyramide systeem achtige stoelendans.. Digitale cijfertjes, met als meest tastbare waarde, een papieren biljet waar een bedrag op staat. Als papier is het niet echt bruikbaar. Je kunt er op schrijven of het als behang aan de muur plakken. Daarom is het een illusie om te denken dat het op zichzelf waarde heeft. Het is maar een stukje papier. Wijzelf zijn de waarde, wijzelf produceren waarde. Onze mogelijkheden en wil om iets voor elkaar te betekenen, dat is werkelijke waarde.

greed-city-dbldZolang iedereen praat over economische groei. Groei herstellen, groei bevorderen..waarmee dus weer een beroep wordt gedaan op de onze “natural resources” blijven we in neerwaartse cirkeltjes ronddraaien. Beseffende dat als ik dit snap, ben ik er nu van overtuigd dat politici, economen, captains of Industry en bankiers die dit soort dingen roepen niet goed bij hun hoofd zijn of crimineel bezig, in de wetenschap er zelf beter van te worden. U, of jij die dit leest had ongetwijfeld ook al deze vermoedens, maar de publieke opinie wordt nog steeds grotendeels bepaald door de massamedia.
Welke hebben gedefinieerd, en ons gehersenspoeld met wat zinvol en dom is. Daarom vind ik het nu mijn verantwoordelijkheid om deze discussie op gang te brengen omdat dit de sleutel is tot al de crises en problemen die we in de wereld hebben. Het kennelijke taboe van het publieke bestel te doorbreken, om de kern van deze systeemcrisis te doorbreken: Wat zou er gebeuren als de media dit probleem zouden oppakken en een beetje dieper zouden graven? Wat zou er gebeuren als journalisten aan de politici zouden vragen: Waar komt geld vandaan?

Lees hier verder