Open brief aan politie- en ordediensten

Onderstaande brief werd geschreven door een medemens en door mij licht bewerkt en aangevuld met extra informatie.

Beste Politie-agent .., waar is uw menselijkheid gebleven?
Waar is uw dienstbaarheid gebleven? (wets-dienaar)
U zwoor op de grondwet uw ’taak’ of ‘werk’ naar eer en geweten uit te voeren?
Maar ik zie geen eer meer. Ik zie geen trots. Ik zie geen dienstbaarheid.
Bijna hersenloos worden ‘bevelen’ van hogerhand opgevolgd…
De veiligheidsraad nam in het begin van deze ‘crisis’ MISSCHIEN terechte beslissingen, omdat ze nog niet goed wisten hoe ernstig dit kon worden.
Maar nu neemt men beslissingen op basis van zeer wankel staande hypothesen, cijfers en curves die compleet buitenproportioneel zijn met het ‘risico’…
Dat je als politie-agent je werk ‘moet doen’, dat kán zo zijn, ja!
Maar wat houdt uw werk in of wat zou het moeten inhouden? Strafrecht! Mensen die de wet (serieus) overtreden of anderen den duvel aandoen opzoeken en ervoor zorgen dat ze correct berecht worden.
Maar wat doe je nu? Je loopt zélf met een maskertje op, op ‘jacht’ naar corona-maatregelen-overtreders, om ze dan argeloos op de bon te zwieren…
Is dat jouw missie? Is dát waar je politie-agent voor bent geworden..?
Soms zit je zélf in een combi, naast je collega, in een ‘cockpit’ van 1,5m³, met een masker op, elkaars lucht in te ademen. Denk dáár maar eens over na…
Of je wandelt het strand of de zeedijk af om maskerloze mensen te ‘pakken’.
Aan ZEE? Hallóó?! Waar het altijd waait… En als je zit mag het af, maar als je wandelt moet je het masker opzetten? Serieus? Wie verzint deze onzin..?
Ik ga op restaurant en zet de auto voor de deur. Vanaf dat ik me op hun grond (of terras) begeef óf in het restaurant binnen ga moet ik (éénder welk) masker op. Als ik zit mag het af. Ga ik pissen moet het wéér op..? Echt..?
Eerst verkondigde onze ‘expert’ Van Ranst dat maskers nutteloos zijn, maar wat later ben je ‘een held’ als je een masker draagt..? (YouTube Van Ranst eens…)
En dan loop jij, als stoere flik, mensen te bekeuren die geen masker dragen..?
Of slinger je mensen op de bon omdat ze tijdens de lockdown met enkele (een paar) vrienden en hun kinderen paaseieren gingen rapen in de tuin.
Je moet je écht wel goed voelen als je ’s avonds naar bed gaat. Wat ben jij een echte held zeg! Of voelt het tóch eigenlijk niet zo goed? Ik weet hoe ik me zou voelen!
En (even lós van ’t gevoel), zoals gezegd: is het wel ‘wettelijk’ wat je doet?
Ken je de grondwet? Ken je artikel 187 en 188 ? Ken je de Neurenberg Code?
Ken je de universele rechten van de mens, die ondertekend werden door alle landen?
Lees ze eens na … , misschien komt er dan weer ietwat van ruimer bewustzijn in je.
Mensen VOCHTEN voor hun rechten. Jij bent eigenlijk medeplichtig aan het weer afpakken van die rechten. Besef dat héél goed …
Een mens heeft het recht te gaan en staan waar hij wil. En wat betreft wetten is ‘de wet’ normaal gelijk voor iedereen. Grondwetten kunnen ook niet zomaar omzeild worden. Het zijn fundamentele onoverkoombare wetten.
Een land zonder een door-de-meerderheid-verkozen-regering of een eerlijke coalitie-regering heeft geen regering. Voorlopige regeringen zijn geen volbloed regeringen.
Enkele mensen samen zetten om maatregelen te treffen zoals deze die nu getroffen worden én aan grondwetten en mensenrechten voorbij gaan is gelijk aan dictatuur.
Nauwelijks inspraak van andere (onafhankelijke) experten uit verschillende velden zorgen voor een lawine aan beslissingen die onvoldoende gemeten werden aan andere bezorgdheden zoals fysiek, geestelijk en spiritueel welzijn.
Wat daar beslist wordt in Brussel heeft heden (augustus 2020) niets meer te maken met veiligheid, gezondheid of een tweede golf. NIKS. Er komen ook steeds meer kritische geluiden van andere experten (kopstukken van o.a. Universitaire Ziekenhuizen). Het is niet meer louter en alleen die media-geile Van Ranst.
Onze grondrechten/basisrechten worden in deze ‘crisis’ dus met de voeten getreden en JIJ werkt er (als gehoorzame ‘flik’) feitelijk aan mee. Ik weet niet of je kinderen hebt, maar áls je er hebt dan kan je misschien maar beter even mediteren over wáár je mee bezig bent… Ga eens zelfstandig en kritisch nadenken!
Er is overigens veel kans dat er rechtszaken zullen komen die gans deze waanzin en gefoefel met cijfers, curves en ‘wetenschap’ onderuit halen. (nah ja, die rechtszaken via de raad van state en zo worden nu al opgestart óf ze zijn reeds lopende…)
Maar dát zou zelfs niet nodig moeten zijn! Als we een klein beetje leren voor onszélf nadenken en kritisch zouden durven kijken, onze kritische gedachten durfden te uiten, dan zag dit verhaal er nú al héél anders uit.
Zo jammer dat weinigen beseffen wat er allemaal op het spel staat…
Maar even terug naar ‘de politie-agent’ en z’n taak… Strafrecht dus…
Feitelijk heeft iedereen het recht om voor z’n eigen gezondheid in te staan.
Als je dus geen masker draagt, dan is dat jouw zaak. Jij en jij alleen bent baas over je lijf…  Een politieker heeft daar NIETS over te mekkeren.
Als je je niet wil laten vaccineren met een middel, dan is dat ook jouw zaak…
Als dergelijke vrijheden beperkt of afgenomen worden, dan is wat JIJ (flik/agent) doet compleet ondeontologisch. Het kán niet! Maar je doet het wél.., omdat je ‘moet’.
Je werk – of wat JIJ doet – is in strijd met véél méér dan je denkt!
Iemand benaderen, aanspreken, jezelf niet eerst identificeren, meteen redelijk pittige taal gebruiken tegen een VRIJ MENS (die geen masker draagt), die mens zijn identiteitskaart vragen (of ‘eisen’) om die dan meteen te bekeuren is te gék voor woorden en is niets meer en niet minder dan een pure ‘gestapo-techniek’.
Dáárom ook dat mensen deze onzin beu geraken. Het gaat niet om veiligheid…
Moest Corona zó dodelijk zijn, dan waren er al véél meer aan dood gegaan!
Het is erg dat zóveel politie-agenten niet voor ééns kritisch zijn en met z’n allen eens de kant van de mens kiezen. Het is werkelijk on-ge-lo-fe-lijk dat jullie doen wat jullie doen. Het is létterlijk de mensen lastig vallen. Er is niks MENSELIJKS meer aan, aan jullie ‘job’, als jullie blijven handelen zoals jullie bezig zijn. Ik hoorde van m’n eigen moeder dat iemand 3×250 euro boete kreeg voor het proeven van een kers op de markt. Als ‘flik’ zou je werkelijk moeten in grond zakken van schaamte…
Met dat soort mentaliteit gaan we hier niet doorheen geraken…
Kies eens voor menselijkheid in plaats van verwerpelijkheid. Wees MENS als ‘flik’.
Je kan dan wel ‘opdracht’ gekregen hebben van ‘de chef’ om boetes te schrijven…
Misschien kan je de chef eens spreken over je morele bezwaren, veronderstellende dat de meesten onder jullie die – deep down – wel nog ergens hebben…
Wees gadverdamme eens een mens als ‘flik’! WEES MENS!
En klop niet direct op mensen (verwijs naar Nederland), zélfs niet als iemand zich ietwat onrustig gedraagt. Die mens is uw medemens! Je moet natuurlijk niet door een ander op je kop laten kloppen. Dan verdedig je je natuurlijk! Maar blijf KALM.
Alleen kalmte kan ons redden in deze tijden van ‘gekte’. Iedereen zijn ‘lontje’ is gedurende deze weken en maanden flink wat korter geworden.
Geen contact, geen knuffels, geen glimlach meer zien, grootmoeder niet zien…
Mensen houden dit niet veel langer meer uit! Psychologen trekken daaromtrent overigens óók al aan de alarmbel. De schade die ons allen is berokkend is nu al enorm.
Dokters zien de desastreuze secundaire gevolgen. Laat ons ermee ophouden, met deze gekte en werk er vooral NIET langer aan mee, beste politie-‘medewerker’…
Dat geld van die boetes zal ‘niemand’ gelukkig maken.
Echt niemand! Behalve figuren als de Rothschild familie en de Rockefellers.
En de staatskas hoef je al helemaal niet meer te proberen her-opvullen, want het is al sinds jaar en dag een verliespost en nu zelfs eerder een bodemloze put!
Vraag aan mensen. Sensibiliseer mensen. Dwing niet af. Dat wérkt niet langer…
Dat is een oud systeem. Ga eens in ‘je liefde’ staan. Heb jezelf en je naaste lief… Daar staat of valt alles mee…
Dán ben je een politie-agent op z’n plek. Een dienaar én beschermer. Dát dus.
Ik schreef deze brief niet in haatmodus of in een vingerwijzende modus, maar ‘in liefde’ en vanuit een grote bezorgdheid…
Ik observeer…
Op mijn eigen manier…
En ik schreef m’n bezorgdheid hier even neer…
Alles SAMEN komen we hieruit.
Hand in hand.
Bedankt voor het lezen.
Ik doe mijn best er vertrouwen in te hebben dat deze brief/tekst jou mag bereiken.

Ter aanvulling:

In Duitsland is er een miljoenen betoging gepland. Naar verluid zou zowel politie en leger ook meedoen. De politiek zal er alleen maar naar kunnen kijken. Misschien daar eens een voorbeeld aan nemen.

Wist je dat mondmaskers in het verleden werden gebruikt om slaven het zwijgen op te leggen. Ook worden ze geassocieerd met muilkorven voor gevaarlijke dieren.

Bekijk misschien ook eens deze video. De tijd van mensen te onderdrukken en vanalles op te leggen en verbieden is voltooid verleden tijd. Vroeg of laat ontploft de hele situatie. Wie dat niet wil, sluit zich best aan bij het volk.

Hieronder lees je waarom ik nooit een mondmasker draag.

Als u er voor kiest om een mondmasker te dragen, om wat voor reden dan ook, dan heb ik daar alle respect voor.
Ik kies er echter voor om mijn mond en neus ten allen tijde zichtbaar te houden.
Hieronder de voornaamste reden waarom ik weiger een mondmasker te dragen.

 1. Het biedt noch mezelf noch anderen enige garantie van bescherming.

 2. Ik ben gezond en dus geen gevaar voor anderen.

 3. Het vermindert de levensnoodzakelijke zuurstofopname tot 60%.

 4. Het verhoogt de levensgevaarlijke koolstofopname.

 5. Het creëert een broeihaard van microben en bacteriën die men continu inhaleert.

 6. Het veroorzaakt hoofdpijn, kortademigheid, duizeligheid, concentratiestoornis, depressiviteit, bewusteloosheid.

 7. Het leidt tot een daling van het gehoor- én gezichtsvermogen.

 8. Het heeft een schrik-wekkend effect bij zowel drager als medemens, zeker bij ziekenhuispatiënten en RVT-residenten.

 9. Het bemoeilijkt de conversatie en normaal sociaal contact.

 10. Het is van oudsher een symbool van onderdrukking, opgelegd aan slaven.

 11. Het wordt geassocieerd met de muilkorf van gevaarlijke dieren.

 12. Ik wil me niet verschuilen achter een masker maar vrijuit mezelf zijn.

 13. Het verhoogt bloeddruk en hartslag.

 14. Het stimuleert overmatige transpiratie.

 15. Het leidt tot spierpijn en -contractie.

 16. Het veroorzaakt huidirritatie.

 17. Ik snap de logica niet van geen verplichting thuis maar wel in of op winkel/openbaar vervoer/bibliotheek/drukke plaatsen.

 18. Deze verplichting is niet in verhouding tot het extreem lage risico van het coronavirus, waarover overigens bitter weinig met zekerheid geweten is.

 19. Het maakt de drager mond-dood en is een vernederende aantasting van de mensenrechten op waardigheid, vrijheid en gezondheid.

 20. Het ministrieel besluit die deze verplichting regelt, is in strijd met:

  1. De wet van 11 juni 2011 die het dragen van gezichtsbedekkende kledij, verbiedt.

  2. De grondwet artikels 23, 187 en 188

  3. De universele verklaring van de rechten van de mens artikels 3, 4 en 28

Ter info:

Definitie van slavernij volgens Blacks Law 5th edition:

The condition of a slave; that civil relation in which one man has absolute power over the life, fortune, and liberty of another.

Definitie van slaaf volgens Blacks Law 5th edition:

A person who is wholly subject to the will of another; one who has no freedom of action, but whose person and services are wholly under the control of another. One who is under the power of a master, and who belongs to him; so that the master may sell and dispose of his person, of his industry, and of his labor, without his being able to do anything, have anything, or acquire anything, but what must belong to his master.

Verder wil ik u ook nog wijzen op de Nurembergcode uit 1947 artikel 1.

The voluntary consent of the human subject is absolutely essential. This means that the person involved should have legal capacity to give consent; should be so situated as to be able to exercise free power of choice, without the intervention of any element of force, fraud, deceit, duress, overreaching, or other ulterior form of constraint or coercion; and should have sufficient knowledge and comprehension of the elements of the subject matter involved as to enable him to make an understanding and enlightened decision. This latter element requires that before the acceptance of an affirmative decision by the experimental subject there should be made known to him the nature, duration,and purpose of the experiment; the method and means by which it is to be conducted; all inconveniences and hazards reasonably to be expected; and the effects upon his health or person which may possibly come from his participation in the experiment.The duty and responsibility for ascertaining the quality of the consent rests upon each individual who initiates, directs, or engages in the experiment. It is a personal duty and responsibility which may not be delegated to another with impunity.

Aan jouw de keuze om al of niet de kant van het volk te kiezen. Elke keuze kent zijn gevolgen. Jij en jij alleen bent verantwoordelijk voor de keuze die je elke dag maakt. Je kan die verantwoordelijkheid niet afschuiven op een ander. Jouw titel biedt geen enkele bescherming meer. Die tijd is voorbij. Wees eens een vredesofficier ipv politieagent.

Het woord politieagent betekent letterlijk: agent van het beleid. Zoek maar eens op waar het woord politie vandaan komt.

Aan jou de keuze om een robot of een mens te zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: