natuurrecht / natural law

Wat is natuurrecht?

English version below

Sommigen zouden beweren dat natuurrecht het recht is van de sterkste. Voor dieren is dat wel zo, maar niet voor mensen.
Natuurrecht heb je in drie versies: eentje voor het plantenrijk, eentje voor het dierenrijk en eentje voor mensen, waar in het universum zij zich ook moge begeven.
Hieronder wordt die laatste versie besproken.
Natuurrecht staat nergens geschreven. Het is het recht die het menselijk gedrag beheerst. Het is het hoogste recht die bestaat. Daaronder heb je (van boven naar onder) kerkelijk recht, maritiem oftewel internationaal handelsrecht, gewoonterecht en civiel recht.
De basisregel binnen natuurrecht is: doe wat je wil, zonder een ander kwaad aan te doen.
Binnen dat zelfde recht ben jij 100% verantwoordelijk voor al jouw acties, alsook voor de gevolgen van die acties.
Helemaal onderaan deze pagina vind je een seminarie van meer dan 8 uur van Mark Passio, waarin hij je haarfijn uitlegt wat natuurrecht oftewel natural law is.

What is natural law?

Some might claim that natural law equals the right of the fittest. It is for animals but not for mankind.
Natural law comes in three versions: one for the plant kingdom, one for the animal kingdom and another one for human beings anywhere in the universe.
Below the latter version is being explained.
Natural law can not be found in written form anywhere. It is the law that governs human behaviour. It is the highest form of law in existence. Underneath there is (from top to bottom) ecclesiastical law, maritime admiralty law, common law and civil law.
The basic rule within natural law is this: “Do what you wish, as long as you do no harm to others.” Within natural law you are responsible and accountable for all your actions as well as the consequences of your actions.
Below you see a 8+ hour seminar of Mark Passio, explaining in detail what natural law is.

Vond je dit interessant? Overweeg dan eens een gift. Zo kunnen we mensen in nood helpen.
Did you find this interesting? Consider a gift. That gives us the means to help people in need.

%d bloggers liken dit: