Het verhaal van een soeverein mens. Of hoe corrupt het systeem wel is.

Hieronder vindt u het verhaal van een soeverein mens die anoniem wenst te blijven. Hebt u naar aanleiding van dit verhaal vragen over soevereiniteit, lees dan eerst even deze info.
Wenst u een reactie te sturen naar de mens in kwestie, dan kunt u deze sturen naar dit mailadres: beterewereldnieuws@telenet.be.  Waarna deze worden verzameld en doorgestuurd naar de mens in kwestie. Andere reacties kunt u hieronder zetten. En niet vergeten: don’t shoot the messenger. Veel leesplezier.

Tijdens de maand januari 2013 ben ik te weten gekomen over de securitarisatie die banken uitvoeren met hypotheekleningen.

Daar ik de nodige fondsen overschreef van mijn bankrekening naar een andere bankrekening bij dezelfde bank, heb ik de knoop doorgehakt om tijdens de maand februari gewoon deze euro’s niet meer over te schrijven. Dit heeft geduurd tot de maand maart, april, tot ik bericht kreeg van mijn bank met de vraag waarom deze rekening niet meer werd aangevuld en uiteindelijk de dwingende vraag om mijn hypothecair krediet aan te zuiveren, zowel met gewone brieven als met aangetekende brieven.

Tijdens de maand juni 2013 heb ik naar deze bank een aangetekende brief gestuurd met informatie en met vragen die ik wilde beantwoord zien binnen een welbepaalde termijn. Zoniet volgde mijn factuur met de bewijzen van de reeds gedane betalingen naar de bank toe.

Als reactie heeft de bank van de ene dag op de andere dag mijn bankrekening bevroren zonder enige uitleg en het geld die er nog opstond er afgehaald. Tot nu toe heb ik nog steeds geen uitleg gekregen op mijn brief, met de vraag naar securitarisatie, fraude, oplichterij en de manier van werken van de bank. Er is niets gerechtelijks aan de pas gekomen. De bank mag dit blijkbaar gewoon doen, zonder enige uitleg te moeten geven.

Ik ben naar de politie geweest om hen uit te leggen wat de bank uitgevoerd heeft. Eenmaal daar ter plaatse heeft de dienstdoende agent gewoon de bank opgebeld. Na het horen van hun verhaal, heeft deze me bedankt en me vriendelijk uitgelegd dat ik niets meer kon doen. Ik kon mijn eigen verhaal niet meer laten neerschrijven van wat er werkelijk gebeurde met de bewijzen die ik in mijn bezit had. Dat stond mij niet aan en heb de situatie beginnen filmen. Waarbij ik door de dienstdoende agent ogenblikkelijk administratief aangehouden ging worden. Ik heb deze op de hoogte gebracht van mijn recht op verdediging. Enkel na het tonen van mijn kostenschema en het verwijderen van deze belastende film mocht ik beschikken van de politie. Daardoor kon ik mijn verhaal niet neerschrijven.

Eind van de maand juni kreeg ik een brief van het vredegerecht om mijn verhaal te doen na de vakantie en minnelijke schikking te bekomen voor de “hypotheeklening” bij deze bank.

Nadat ik ook de vrederechter via aangetekende briefwisseling op de hoogte heb gebracht, kwam op de dag zelf uit dat de rechtbank mijn brief niet heeft ontvangen. Terwijl ik het bewijs had dat ze deze wel hadden ontvangen. Hiermee schend deze de functie van rechter en verwaarloost deze mijn beschermde eigen verhaal. Daar wilde deze niet verder op in gaan.

Tijdens het gesprek heeft zowel de vrederechter als de vertegenwoordiger van de bank, de minnelijke schikking geweigerd. Namelijk geld overbrengen naar een andere rekening tot wanneer de bank kan bewijzen wat in mijn eerdere brieven is vermeld, waaruit moet blijken dat ik geen wanbetaler ben.

Ik ben als mens naar het vredegerecht geweest. Dezelfde middag heb ik gebeld naar de bank, dat ik goedkeur voor de achterstallige schulden te betalen op VOORWAARDE dat ze mijn rekening met het geld erop deblokkeren. Dit gesprek is opgenomen met bevestiging. Het achterstallige op dat moment via de telefoon was niet het volledige bedrag dat op mijn rekening stond. Ik heb een aangetekende brief verstuurd naar deze man met de goedkeuring het achterstallige geld te vereffenen van mijn rekening.

Na deze situatie heb ik een maand gewacht, waarbij de bank nog steeds niets uitgevoerd heeft. De rekening was nog steeds geblokkeerd waardoor de bank zich niet aan de overeenkomst hield. Mijn kredietkaart werkte toen nog steeds en waarbij nog steeds dat geld van mij op die rekening stond, heb ik iets in het verre buitenland met deze kaart gekocht. Volledig legaal. Echter na de maand september of oktober tijdens de vereffening van de kredietkaart gebeurde iets zeer merkwaardig. Dit bedrag moest vereffend worden. En wat de actie was. Van de een op de andere dag was alles weg van mijn rekening. Dit wil zeggen het totale bedrag op mijn rekening was gewoon weg, in plaats van het overeengekomen bedrag. Met de vermelding waarover het ging. Zogezegd aflossing krediet hypotheek. Dat was niet overeengekomen. Waarbij dan uiteindelijk door het bedrag van de kredietkaart, mijn rekening in het rood stond. Ik ben opnieuw naar de politie geweest om te verhalen en dit is geweigerd, waarbij ik gewoon weggelachen ben. Dit is ook opgenomen ter mijn bescherming, waarvan men zegt, de bank doet dit toch niet. Ik ben hierdoor naar een andere politie eenheid geweest. Deze dienstdoenden wilden het wel neerschrijven, maar volgens de “wet” het vraagt. En ik had volgens hen te weinig details bij om het goed te doen. Ik moest dus terugkomen.

Ondertussen heb ik nog steeds geen verhaal kunnen neerschrijven, overal word ik belachelijk gemaakt. Dit wil zeggen iedereen volgt het schuldenbeleid van de banken. Niemand doet iets.

Binnenkort willen ze het huis openbaar verkopen terwijl mijn huis mijn eigendom geworden is. Door het openbaar te verkopen doen ze aan heling. Door het origineel op te vragen van het hypotheekcontract aan de bank, kan je zo weten of dit stukje papier nog bestaat. Indien de bank niet wil reageren of je kan niets bekomen, is de kans héél groot dat het contract is doorverkocht.

En als er geen contract is, is er ook geen lening en dus moet er bijgevolg ook niets meer betaald te worden.

Onlangs heb ik een brief van een notaris ontvangen. Ze waren gericht aan mijn natuurlijke persoon die op dat adres niet meer woont. En dus heb ik die brief teruggestuurd. Na enkele brieven te ontvangen die één voor één teruggestuurd zijn, heeft deze notaris woord bij daad gehouden en zich ongewenst op mijn privé terrein begeven en aangebeld. En toen heb ik hem mijn factuur met de nodig juridische kennisgeving aangetekend verstuurd.

Enkele dagen later heeft deze notaris mij als mens teruggeschreven. Waartoe hij gebonden is als onderdaan van zijn koning.

Ondertussen is zonder mijn weten om door de beslagrechter en de bank een vonnis uitgesproken voor de inbeslagname van mijn huis bij verstek. Ik heb geen enkele briefwisseling of documenten hierover ontvangen. Op deze manier hebben ze de wet overtreden en maken ze zich schuldig aan heling.

En nog steeds heeft de bank geen antwoord gegeven op mijn vragen en info die ik tot drie maal toe aangetekend heb gevraagd.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: