Een baantje als troll?

Door Ramon Vd Wal

HET ONTMASKEREN VAN CONTRASPIONAGE AGENTEN VAN DE REGERING

baantje als troll
Deze zogeheten internettrollen of ‘shills’ worden door de overheid en bepaalde multinationals ingehuurd om de publieke opinie te beïnvloeden.de tactieken die hieronder belicht worden zijn een algemene blauwdruk die regeringsagenten gebruiken in alle campagnes die zij als taak toebedeeld krijgen, in het algemeen omdat deze, wat het doel ook is van de campagnes, in enig opzicht schadelijk kunnen zijn voor het establishment.
Psych-ops
Psychologische operaties – de naam zegt het zelf al – zijn de technieken die ze gebruiken om hun slachtoffer te “head f**ken”, en ook om andere oprechte groepsleden in de war te brengen. Ik heb een lijst gemaakt van verscheidene technieken waarvan ik óf slachtoffer ben geweest óf die ik gezien heb op sociale netwerk sites, voornamelijk Facebook.
1. Karaktermoord:
Ze zoeken uit wie potentieel de grootste bedreiging vormt en doen dan álles om die persoon verwijderd te krijgen uit de campagne; ze hebben verschillende manieren om dit te doen, waarvan de meeste die persoon sowieso in diskrediet brengen. Fluisteren is hun meest gebruikte methode, dat wil zeggen, privé berichten sturen naar andere groepsleden en leugens vertellen over hun slachtoffer. Vervolgens plukken ze een voor een de leden van de groep eruit, totdat de enigen die nog over zijn de andere regeringsbedriegers zijn.
Wanneer ze vastgesteld hebben wie zij als de grootste bedreiging beschouwen, beginnen ze met de meest afschuwelijke karaktermoord. Als je commentaar geeft op forums zullen ze verdraaien wat je zei; ze zullen er altijd naartoe werken dat andere groepsleden denken dat zij goed en rechtschapen zijn en jij slecht en immoreel. Ze nemen volkomen onschuldige dingen die jij hebt gezegd en proberen die zo te draaien dat het lijkt alsof jij hypocriet bent, of een leugenaar, gevoelloos….het gaat maar door en maar door! Ze zullen zo laag gaan als zij nodig vinden, ze kunnen zelfs bevriend worden met jouw bittere Ex-partners om jou zwart te maken zoveel als mogelijk is.
2. Fluisteren
Het ‘fluisteren’ kan andere campagnevoerders ‘vertellen’ dat hun uitgekozen slachtoffer hen óf belachelijk heeft gemaakt óf iets heeft gezegd of gedaan wat schadelijk zou kunnen zijn voor de campagne. Om er zeker van te zijn dat de persoon aan wie zij hun berichten doorgeven niet direct naar jou stapt en verslag doet van de correspondentie, kunnen ze suggereren dat jij een gevaarlijke of erg wraakzuchtige persoon bent en dat zij bang zijn van jou. Aangezien ik zelf slachtoffer ben geweest van hun fluistercampagnes, kan ik je vertellen, dat het heel moeilijk is om jezelf te verdedigen tegen het onbekende; mensen nemen juist afstand van jou en jij weet nergens van en weet totaal niet waarom.
3. Namaakvriend:
Een van hen zal bevriend worden met jou, zijn geheimen aan je vertellen en een bindingsproces beginnen. Dit is een van hun dodelijkste wapens, het is zo gemaakt dat je dingen aan hen toevertrouwt en vervolgens kunnen zij een “psychologisch profiel” van jou maken, wat zij dan tegen jou gaan gebruiken, omdat ze je zwakke punten kennen. Je nieuwe “namaakvriend” zal koste wat het kost een band met jou opbouwen en je vertrouwen winnen. Ze zullen zachtjes je standpunten proberen te beïnvloeden, waarbij ze vaak tegen je liegen, en afstand creëren tussen jou en andere oprechte campagnevoerders.
Mijn namaakvriend stuurde mij een bericht dat iemand die ik geblokkeerd had mij belachelijk aan het maken was op zijn ‘wall’. Ze wisten dat ik die persoon had geblokkeerd en dus diens ‘wall’ niet kon zien; vervolgens vertelde ze mij dat Belinda McKenzie onder zijn reactie kleinerende opmerkingen over mij had gezet. Ik schakelde onmiddellijk naar mijn tweede profiel om zijn ‘wall’ te bekijken. Belinda had geen reactie gezet onder zijn reactie. Later vroeg ik aan Belinda of zij ooit een reactie had gegeven en zij verklaarde wat ik al wist, namelijk dat zij geen FB kenner is en zeer zelden FB bezoekt, laat staan dat zij zich met onbelangrijk geklets bezighield.
Dit is een uitstekende link die een uitleg geeft van Neurolinguïstisch programmeren en de term “ANCHORING“. Wanneer zij hun psychologische profiel van jou hebben gemaakt, gebruiken ze “anchoring” om op de knoppen te drukken bij jou en jou te laten doen wat zij willen.
Je nieuwe namaakvriend zal drama’s verzinnen, zeggend dat iemand heel erg gemeen is geweest tegen hem/haar – die iemand kan dan een oprechte campagnevoerder zijn of een van het psych-ops team. Het verzonnen drama zal op zo’n manier verteld worden dat een reactie van jou gegarandeerd is. Dit kan ertoe leiden dat je in een openbare slepende woordenstrijd terechtkomt of dat je contact opneemt met de “gemene persoon” en deze met beschuldigingen overlaadt. In beide gevallen kom jij er slecht uit, terwijl je namaakvriend ‘volmaakt onschuldig’ is.
Namaakvriend kan ook doen alsof hij/zij een zodanige ziekte of kwaal heeft dat jij je heel beschermend zult voelen ten opzichte van hem/haar. Namaakvriend kan heel slim zijn en zal jou als een viool bespelen! Namaakvriend zal jou bewijzen leveren over andere oprechte campagnevoerders waardoor de schijn gewekt zal worden dat zij in feite infiltrators zijn en niet vertrouwd kunnen worden. Wanneer jij dit in elkaar gestoken bewijs gekregen hebt en jij op wat voor manier dan ook reageert en commentaar geeft op de persoon in kwestie, zal dat commentaar aan hen doorgegeven worden. Wees je ervan bewust dat Namaakvriend de hele tijd al jouw boodschappen zal doorgeven aan de andere leden van het psych-ops team. Het zal ook de taak van Namaakvriend zijn om zaadjes van paranoia te planten, door almaar kletsverhaaltjes over de een of geroddel over jou door de ander aan jou door te geven. Wanneer je uiteindelijk doorziet dat namaakvriend jou heeft verraden, dan is dat het moment waarop namaakvriend het meest dodelijk wordt: zij weten nu dat zij ontmaskerd zijn en zullen dan in het openbaar alle informatie die zij over jou hebben gebruiken op openbare fora. In deze fase kunnen ze zeggen wat ze willen aangezien ze weten dat jij hen niet meer vertrouwt, dus ze hoeven niet meer bezorgd te zijn over het beschermen van die band met mij. Namaakvriend zal in deze fase, om zijn identiteit tegenover de rest van de groep af te schermen, jou, als je aan de rest van de groep probeert te onthullen wat zij van plan waren, als paranoïde en gek neerzetten, als een gestoorde gek. Namaakvriend is veruit het meest dodelijke lid van het psych-ops team.
4.Ruzies ruzies ruzies!
Ze beginnen ook ruzies binnen de groep; twee agenten zullen de leiding hebben over de twee ruziënde partijen; onschuldige groepsleden zullen een kant kiezen en worden in het gefabriceerde drama getrokken. Ze zullen de mensen die zij als hun grootste bedreiging zien openlijk aanvallen. Zij zullen op de meest verachtelijke manier kwaadspreken over hen en hen in diskrediet brengen. Ze zijn gewoonweg dol op strijd en zullen bij elke gelegenheid overal zaadjes planten om ruzies te starten. De meest effectieve manier om een campagne schade toe te brengen is voortdurende strijd. Namaakvriend zal een grote rol hierin spelen, omdat hij, als ze ergens iets lasterlijks hebben gezegd over jou en jij het niet gezien hebt, namaakvriend het zal zien en aan jou zal doorgeven. Zelfs wanneer je bekend bent met hun tactieken en je weet dat zij enkel proberen jou in een openbare slepende woordenstrijd te trekken, is het erg moeilijk om niet te reageren en om de bende je maar te laten beschimpen op fora/groepen/pagina’s enz. In het opzetten van deze ruzies zullen ze ofwel rechtuit liegen over je of dingen overnemen die je hebt gezegd en deze totaal uit zijn verband halen en doorvertellen.
Het geheel loopt tenslotte uit op chaos: “verdeel en heers” de oudste truc in het boek!
De voortdurende ruzies leiden er vaak toe dat echte campagnevoerders vertrekken, nadat ze aangevallen zijn of omdat het constante ruziën hen doodmoe maakt. Dan valt of de hele campagne uiteen of hun orde wordt de orde van de groep. Als zij de controle hebben over de groep, zullen zij de groep in een richting sturen die de gehele campagne zal hinderen en niet verder brengen..
5. Tijd verspillen: Het psycho–ops team zal te allen tijde manieren bedenken om jouw tijd te verspillen. Verspilde tijd is tijd die niet aan de campagne wordt besteed. Een voorbeeld hiervan is het jou in het openbaar beschuldigen van iets verkeerds; het is menselijk om je naam te willen zuiveren, wanneer je ten onrechte beschuldigd wordt. Het zuiveren van je naam kan inhouden het doorspitten van e-mails en berichten van twee jaar geleden om jouw onschuld vast te stellen tegenover de kwaadsprekerijen. Een andere methode die zij gebruiken is dat “namaakvriend” jou aanknopingspunten stuurt waarvan zij zeggen dat deze het bewijs zijn van verkeerde daden van een ander teamlid; het uitspitten en doorzoeken van deze aanknopingspunten zal een onevenredig deel van jouw tijd en energie opslokken. Namaakvriend is het gevaarlijkste lid van het psycho-ops team en zal te allen tijde achter je rug bezig zijn met het kapotmaken van jou. Namaakvriend zal je ook links sturen van obscure forums over het gehele internet, waar de rest van het psycho-ops team jou belachelijk maakt en kwaadspreekt over jou. Onthoud: dit is een voltijds betaalde baan voor deze mensen, dus wees niet verbaasd over de enorme hoeveelheid tijd die zij nemen om deze venijnigheden in elkaar te zetten.
6. Multi-karakters:
Een lid van het psycho-ops team kan in het echt 4 leden van de groep ‘zijn’. Ze zullen vaak talloze identiteiten hebben, en beginnen vaak zelfs ruzies met henzelf om te proberen om andere groepsleden erbij te halen en een kant te laten kiezen en zo betrokken te laten worden in het opgezette drama. Verdeel en heers..
7. Slachtofferen:
Terwijl jij hun slachtoffer bent en zij te allen tijde ernaartoe werken om jou in diskrediet te brengen en jou tot slachtoffer te maken, zullen zij pogingen doen om anderen te laten denken dat het in feite omgekeerd is. Er zijn vele manieren waarop zij dit kunnen doen, maar ik zal je het recentste voorbeeld geven dat ik ben tegengekomen. Een van de leden kwam op mijn Steun holl Greig en Robert Green groep en insinueerde dat ik een hypocriet was en dat ik iets had gepost dat niet waar was. Ik herkende zijn tactiek meteen; hij was zaadjes aan het planten om de andere groepsleden te laten denken dat ik een oneerlijke persoon ben. Normaal gesproken zullen, wanneer ze met zoiets beginnen, twee of misschien drie andere psycho-ops teamleden ‘binnenkomen’ en onderstrepen wat zij zeggen, maar op mijn groep waren hun teamleden tamelijk snel eruit gehaald en geblokkeerd. Als het dan erg voor de hand ligt wat zij van plan zijn, en jij hen blokkeert zullen ze de volgende twee dagen bezig zijn met alle fora te bezoeken om jou nog meer in diskrediet te brengen vanwege de blokkade. Ze zullen jou ervan beschuldigen dat je egoïstisch bent, een leugenaar, onbetrouwbaar enz. enz. enz. De hele tijd naar buiten brengend dat jij hun tot slachtoffer hebt gemaakt! Als jij zou proberen om je acties te verdedigen op deze forums, dan zouden de andere psycho-ops teamleden bovenop je springen, en een full scale slepende woordenstrijd zou beginnen. Ik negeer nu al dergelijke pogingen om mij in hun drama’s te verwikkelen.
8. Ontmaskering:
Dit is hun grootste angst, en wanneer zij ontmaskerd zijn zullen zij met elkaar gaan samenwerken en aanvallen als het nest adders dat zij zijn. Wanneer ze volledig ontmaskerd zijn betekent dat dat zij nieuwe identiteiten moeten creëren en opnieuw door het proces moeten gaan van vertrouwen en invloed winnen in de groep. Ze hebben dit in het verleden gedaan, maar zij geven er de voorkeur aan dit te voorkomen en de posities te behouden die zij reeds hebben. Ze gaan heel ver om mensen te laten denken dat zij het slachtoffer zijn en dat de persoon die hen ontmaskert in feite de infiltrator is. Ze zullen wijzen op alle tijd die zij aan de campagne gewijd hebben, vaak meer dan wat de echte campagnevoerders hebben gedaan, aangezien zij voltijds werknemers zijn, en betaald worden voor alles wat zij doen! Oppervlakkig beschouwd kan het lijken alsof ze geweldige supporters zijn geweest, maar wanneer je de buitenkant slechts een heel klein beetje open krast en uitzoekt wat ze in de schaduw hebben gedaan – en niet in het daglicht – komt er een heel ander beeld naar voren van hun daadwerkelijke bijdrage.
Vergis je niet, deze mensen zijn vaak meesterlijk in wat zij doen, ze zijn getraind in ‘mind manipulation’ en kennen elke truc om groepsacties en gedrag te beïnvloeden. Hun uiteindelijke doel is om de hele groep te ‘head f**ken’. Oprechte supporters zullen wanneer ze geconfronteerd worden met dit niveau van Machiavellistische tactieken opgeven en de campagne verlaten. Anderen zullen doorgaan met het ondersteunen, maar vanaf de zijkant en ze doen niet mee met de groepsactiviteiten, en ik verwijt hen echt niets!
Ik heb dit blog ten eerste geschreven om mijn eigen positie uit te leggen waarin ik mij niet verdedigde tegen hun aanvallen, aangezien ik al lang geleden besefte dat interactie met hen nutteloos is en er enkel toe leiden dat de campagne geschaad wordt; ten tweede om anderen bewust te maken van de tactieken die zij gebruiken.
Het volgende werd op mijn Facebook gepost; het laat zien, welke tactieken geheime agenten van de regering gebruiken en hoe ze steungroepen en campagnes kapot maken. Stel je zelf alsjeblieft op de hoogte van deze tactieken, zodat je zult herkennen:
De vier belangrijkste methodes die politie-eenheden zoals in het Verenigd Koninkrijk de ‘National Extremism Tactical Coordination Unit’ (NETCU) gebruiken tegen sociale rechtvaardigheidsbewegingen om zulke bewegingen onder het mom van extremisme af te breken en te vernietigen. Het is wat de FBI als ‘Counter Intelligence Programs’ aanduidde, die leiders van sociale bewegingen vermoordden zoals Malcolm X en Martin Luther King en deze worden nu gebruikt door onze Politiestaat om de democratie te ondermijnen.

1. Infiltratie: Agenten en informanten bespioneren politieke activisten niet alleen. Hun hoofddoel is het in diskrediet brengen en het verstoren. Alleen al hun aanwezigheid dient ertoe om het vertrouwen te ondermijnen en potentiële supporters af te schrikken. De politie gebruikt deze angst om oprechte activisten te belasteren alsof zij agenten zijn.
2. Psychologische oorlogvoering van buitenaf: De politie-eenheden (NETCU) gebruiken ontelbare andere “dirty tricks” om progressieve bewegingen te ondermijnen. Ze plaatsen valse verhalen in de media en publiceren belachelijke pamfletten en andere publicaties onder de naam van de groepen die hun doelwit zijn. Ze vervalsen correspondentie, sturen anonieme brieven en houden anonieme telefoongesprekken. Ze verspreiden misinformatie over bijeenkomsten en ‘events’, zetten valse groepen op die gerund worden door regeringsagenten en MANIPULEREN ouders, werkgevers, huiseigenaren, schoolbestuurders, familieleden, vrienden en anderen en zetten hen onder zware druk om de activisten problemen te bezorgen.
3. Getreiter door het juridisch systeem: De politie-eenheden (NETCU) misbruiken het juridisch systeem om dissidenten te treiteren en hen als criminelen te laten overkomen. Gerechtelijke ambtenaren leggen valse getuigenissen af en presenteren in elkaar gezet bewijs als een voorwendsel voor valse arrestaties en onterechte gevangenneming. Ze voeren willekeurig belastingwetten uit en andere regeringsvoorschriften en gebruiken opvallende observatie, “onderzoeks” ondervragingen en arrestatiebevelen in een poging om activisten te intimideren en hun supporters de mond te snoeren.
4.Buitenwettelijke macht en buitenwettelijk geweld: De Politie-Eenheden (NETCU) zweren samen met lokale politie afdelingen om dissidenten te bedreigen; om illegale inbraken te doen met als doel het doorzoeken van de huizen van dissidenten; en om vandalisme en aanslagen te plegen, erop los te slaan en moorden te plegen. Het doel is The object is om dissidenten bang te maken, te intimideren of te elimineren en om hun bewegingen te verstoren.

2 gedachten over “Een baantje als troll?

 • 17 november 2015 om 14:15
  Permalink

  En het circus gaat door. 🙂
  De mensen in de opvang, de politie en brandweer en iedereen die hulp verleent aan mensen zijn uiteraard ook trollen.
  Iedereen is een trol, behalve de believers in onnozelheden. 🙂

  Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: