De werking van vlees op het bewustzijn.

Geschreven in samenwerking met Peter Vandermeersch van Vegetarische kookschool De Zonnekeuken

“Vlees is gezond”

Dat staat te lezen op de website van Slagers Vlaanderen. Die uitspraak komt uit de pen van Inge Coene, voedingsdeskundige bij het Vlaamse NICE (Nutrition Information Center).
Zo schrijft ze o.a.
Inge Coene over voedingsstoffen van vlees
Wat vitamine B12 betreft heeft ze totaal ongelijk. B12 vind je namelijk ook in oa champignons (njam, njam), chlorella en spirulina. (Bron)
Op de website van het Nederlandse Voedingscentrum lezen we een iets genuanceerder uitleg:

“Onbewerkt mager vlees past in een gezond eetpatroon, vooral vanwege de eiwitten, vitamines en mineralen. Het is niet nodig om vlees te eten, je kunt het vervangen door andere producten. 

Het eten van te veel vlees brengt risico’s voor de gezondheid met zich mee. Rood en met name bewerkt vlees zoals vleeswaren worden in verband gebracht met beroerte, diabetes type 2 en kanker. Eet vlees daarom met mate. Let verder op met het eten van rauw en verbrand vlees, want ook dit kan nadelig zijn voor je gezondheid. 

Vlees heeft veel invloed op het klimaat vergeleken met andere producten: kippenvlees het minste en rundvlees het meest. De toenemende vraag naar vlees leidt tot ontbossing, meer land- en watergebruik en het verdwijnen van regenwoud. Diverse houderijen houden rekening met dierenwelzijn. Aan keurmerken is te zien hoe het dier heeft geleefd.

In een persbericht van 26/10/2015 stelt het IARC (onderdeel van WHO) dat bewerkt vlees kankerverwekkend is en rood vers vlees waarschijnlijk kankerverwekkend is.
Wil je weten waar jouw vlees en zuivel vandaan komen? Bekijk dan onderstaande documentaire. Opgelet: niet geschikt voor gevoelige kijkers.

Hier vind je meer info over Earthling Ed, de producent van deze documentaire.

Maar dat is nog niet alles. We zouden ons de vraag kunnen stellen wat de consumptie van vlees doet met je bewustzijn. Voeding wordt meestal in relatie gebracht met de fysieke gezondheid en op dat vlak hebben we bergen informatie. Hoe de voeding echter in relatie staat met ons bewustzijn is een zeer interessant maar nog eerder braakliggend werkgebied. Niettemin komen we wel op interessante zaken en samenhangen wanneer we op zelfonderzoek gaan en wat inzicht in deze materie willen verwerven.

Reeds in 1906 schreef Rudolf Steiner, een geesteswetenschapper en ook vegetariër het volgende: “Stel u voor dat iemand kort geleden vegetariër is geworden. Bij deze nieuwe vegetariër verlopen de processen in zijn onderlichaam op een heel bepaalde manier. Bepaalde materiële krachten vormen zich om tot geestelijke krachten. Worden die echter niet gebruikt, dan oefenen ze een nadelige invloed uit en kunnen zelfs de hersenfunctie aantasten. Degene die zich slechts bezighoudt met dingen waarmee ook een bankier of een gewone kamergeleerde zich bezighoudt, kan zichzelf veel schade toebrengen wanneer hij zich geen spirituele voorstellingen eigen maakt door middel van de krachten die door zijn vegetarische levenswijze worden opgespaard. Daarom moet een vegetariër zich tegelijk op spiritueel gebied ontwikkelen, anders kan hij beter vlees blijven eten; zijn geheugen zou kunnen worden aangetast, bepaalde hersendelen kunnen worden beschadigd, enzovoort. Het is niet voldoende dat men zich met vruchten voedt om toegang te krijgen tot de hoogste gebieden van het geestelijk leven.”
Rudolf Steiner beschrijft hier eigenlijk een boeiende samenhang. Hij slaat met deze samenhang een brug tussen voeding, het bewustzijn en de bewustzijnskrachten en trekt op die manier de relatie tussen voeding en de fysieke gezondheid open tot voeding en ontwikkeling meer bepaald voeding en de bewustzijnsontwikkeling. De bewustzijnskrachten zijn het denken, het voelen of het gewaarworden en de wilskracht.
Wanneer we deze samenhang verder doordenken dan komen we tot een nieuw en verrassend inzicht. Het hedendaagse denken die we zouden kunnen beschrijven als een doorgedreven materialistisch, analytisch, wetenschappelijk en winst georiënteerd denken vraagt om ontwikkeld te worden een fysieke basis vanuit de voeding, in dit geval het vlees. Worden we vegetariër en laten we aldus het vlees weg uit de voeding dan is het volgens Rudolf Steiner belangrijk dat we dan ook ons materialistisch, wetenschappelijk georiënteerd denken omvormen naar een meer spiritueel georiënteerd denken.
Dergelijke samenhangen vinden we ook in het onlangs naar het Nederlands vertaalde boek van Heinz Grill “Voeding en de gevende kracht van de mens – de geestelijke betekenis van de voeding” verschenen bij uitgeverij Zorro.
Heinz Grill beschrijft dit in het hoofdstuk “Het vlees als voedingsmiddel – de problematiek van het doden” als volgt: “Wie vlees eet brengt zich met een lange keten van verschillende daden en gebeurtenissen in verbinding. De maatschappelijke structuur met de veeteelt en de daaraan gebonden economische plannen ligt in ieder geval vast. De veeteelt werd niet uit noodzaak, uit een dringende behoefte naar vlees als voedingsmiddel, tot een dergelijk grote omvang ontwikkeld. Ze werd tot stand gebracht door het eerzuchtige streven van de mens om zich meer bezit, rijkdom, welstand en macht toe te eigenen. Vanuit economisch oogpunt leidt de akkerbouw tot veel meer kwantitatieve opbrengst aan voeding dan met de veeteelt mogelijk is. Men zou zulke grote opbrengsten kunnen bereiken, dat daarmee de gehele wereld voldoende gevoed kan worden, maar de loop van de ontwikkeling nam door de dominantie van het materialistische principe een andere wending. Juist in de laatste eeuwen zocht de mens niet naar een ideale omgang met de natuur en een daaruit voortvloeiend sociaal wereldbewustzijn, maar hij streefde naar een hogere positie, als het ware naar een buitensporig groot Ik. Dit buitensporig grote Ik wil macht bekomen over de omgeving en over alle natuurwetten. Het vlees is als voedingsmiddel voor een streven in de zin van een zeer instinctmatig Ik noodzakelijk. Het diereneiwit geeft de mens een basis voor een hiermee overeenkomstige gedachtevorming in de zin van een grote oppervlakkige vitaliteit. De sterke materiële expansie kan enkel op een overeenkomstige voedingsbasis met zeer veel proteïnen groeien. Wie in onze tijd bewust vegetariër wordt, neemt de gegeven materiële structuur niet meer volledig aan, hij neemt zichzelf in zekere zin uit een lange gemeenschappelijke ontwikkeling en volgt versterkt een individueel wordingsproces.”
Deze gedachte van Heinz Grill beschrijft eigenlijk soortgelijk de samenhang tussen vlees en de werking op ons bewustzijn en hier meer bepaald dan nog op het machtstreven van de hedendaagse mens.
Wanneer we vanuit deze gedachte beginnen te onderzoeken dan bemerken we dat de economische curve van China en het worden van China als economische macht in de wereld nagenoeg evenredig stijgt met het gebruik van vlees in China.
Willen we evolueren naar een meer duurzame vegetarische cultuur dan dienen we naast het eten van minder vlees vooral ook ons denken te gaan omvormen. Wie dienen dan een denken te ontwikkelen die niet louter streeft naar macht maar die vooral een ideaal nastreeft en daarbij de individuele vrijheid in een sociale context respecteert. In plaats van steevast gestuurd te worden van bovenaf of vanuit een systeem dienen we hier te evolueren naar een cultuur waarbij ieder individu zelf meer en meer het leven individueel en met verantwoording gaat sturen.
Dit is de keuze waar we heden ten dage voor staan en die zich ook uitdrukt in de voeding: ofwel worden we gestuurd van bovenaf of vanuit een collectief ofwel nemen we meer en meer zelf het stuur met individuele verantwoording in handen.
Onderstaande werd geschreven uit eigen ervaring en inzichten:
Als een dier de dood in de ogen kijkt, dan wordt die angstig. Angst is een negatieve energie. Als je dan het vlees op eet, dan krijg je die negatieve energie mee op, waardoor jouw energie niveau daalt. Hoe meer vlees je eet, hoe sterker die daalt. Hoe lager jouw energieniveau, hoe makkelijker het is om jouw bang te maken.
“Ik ben van niemand bang” hoor ik velen al denken. Jij betaalt waarschijnlijk nog braafjes belastingen en boetes. Je gehoorzaamt een politieagent, deurwaarder of rechter. Dat doe je uit angst dat er iets met jouw zou kunnen gebeuren. Klopt dat zo een beetje?
Vond je dit een bewustmakend en interessant artikel? Laat het dan blijken via een donnatie. Daarmee help je mensen in nood.

Een gedachte over “De werking van vlees op het bewustzijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: