De mens en de bijbel


Voor onderstaande wordt de Groot Nieuws Bijbel van Uitgeverij NBG, Heerenveen, uitgave 2004, gebruikt.

In Genesis 1:26 lezen we: “Toen zei God: ‘Laten we mensen maken! Mensen die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. …’

“God zei” duidt er op dat God één entiteit zou zijn. In het stuk “Laten we mensen maken!” staat er opeens “we”, wat er op duidt dat er meerdere entiteiten zouden zijn. Wat klopt hier niet?

Onderstaande 3 alinea’s zal je later tegenkomen in een nog te publiceren document op deze pagina. Dit handelt over de conceptie van de mens in de baarmoeder.

Vader – De term sperma verwijst naar de mannelijke geslachtscellen en is afgeleid van het Griekse woord (σπέρμα) sperma (betekent “zaad”). In de soorten seksuele reproductie, beter bekend als anisogamy en oogamy, bestaat er een wezenlijk verschil in de grootte van de gameten, waarvan de kleinste wordt aangeduid als de “mannelijke cel” of zaadcel. Een uniflagellar zaadcel die beweeglijk is wordt aangeduid als een spermatozoön, terwijl een niet-beweeglijke zaadcel wordt aangeduid als een spermatium. Zaadcellen kunnen niet delen en hebben een beperkte levensduur, maar na fusie met eicellen tijdens de bevruchting, begint zich een nieuw organisme te ontwikkelen, beginnend als een totipotente zygote. De menselijke zaadcel is haploïde, zodat zijn 23 chromosomen zich met de 23 chromosomen van de vrouwelijke eicel kunnen samenvoegen om een diploïde cel te vormen. Bij zoogdieren ontwikkelt het sperma zich in de testikels en wordt bij de zaadlozing uit de penis geloosd.

Moeder – De eicellen ontwikkelen zich uit de primitieve kiemcellen die in de substantie van de eierstokken zijn ingebed. Elke primordiale kiemcel brengt, door herhaalde delingen, een aantal kleinere cellen oögonia genoemd voort, waaruit de eicellen of primaire oöcyten zich ontwikkelen. Menselijke eicellen zijn extreem klein in omvang, met een diameter van ongeveer 0,2 mm., en zijn in de eifollikels van de eierstokken ingesloten; als regel bevat elke follikel één eicel, maar soms bevinden zich er twee of meer. Door de toename in omvang en de daaropvolgende breuk van een follikel aan het oppervlak van de eierstok, komt een eicel vrij en wordt via de eileider naar de baarmoederholte getransporteerd. Tenzij het is bevrucht ondergaat het geen verdere ontwikkeling en wordt via de baarmoeder afgevoerd, maar wanneer er sprake is van bevruchting wordt het in de baarmoeder vastgehouden en ontwikkelt zich tot een nieuw wezen.

Het “Eerste Stadium” van Mijzelf – Een zygote (afkomstig van het Griekse woord ζυγωτός zygotos “versmolten” of “verbonden”, van ζυγον zygo “gepaard gaan/met twee” of “verbinden”), is de eerste cel die ontstaat door versmelting van twee gameten door middel van seksuele reproductie. In meercellige organismen, is het de vroegste ontwikkelingsstadium van het embryo. Een zygote wordt altijd gesynthetiseerd door de vereniging van twee gameten, en vormt de eerste fase in de ontwikkeling van een uniek organisme. Zygoten worden gewoonlijk geproduceerd door een bevruchting gebeurtenis tussen twee haploïde cellen – een eicel (vrouwelijke gameet) en een zaadcel (mannelijke gameet) – die samen één diploïde cel vormen. Dergelijke zygoten bevatten DNA afkomstig van beide ouders, en dit levert alle genetische informatie, die noodzakelijk is om een nieuw wezen te vormen.

Van elk van je ouders krijg je dus een stukje DNA. Van je vader is dat mannelijk DNA en van je moeder vrouwelijk DNA.

Wie heeft jou gecreëerd naar hun gelijkenis? Je ouders. Als iedereen samen met een levenspartner van het andere geslacht er in slaagt om een mens te maken naar hun gelijkenis, dan is iedereen die god waar de bijbel naar verwijst.

Op deze pagina staat er ook iets over DNA beschreven.

Deze pagina zal nog verder worden aangevuld met diverse informatie.

%d bloggers liken dit: