Tijd en kalenders

kalender

Volgens de kalender Anno Mundi (Hebreeuwse kalender) zou de persoon RUBEN PETER PAUL DECLOEDT geboren zijn op 7 januari 5737. Volgens de kalender Anno Domini (Gregoriaanse kalender) is die geboren op 7 januari 1977. Dat is dus 3760 jaar in het verleden in vergelijking met Anno Mundi.

De meest gebruikte kalender vandaag is de Anno Domini kalender. Het systeem werd in 525 na Christus ontworpen door de monnik Dionysius Exiguus om de datum van Pasen uit te rekenen.

De A.D.kalender is pure fictie, gewoon een slimme truc van de zwarte priesters uit Rome.
Alles in onze wereld draait om auteursrechten.
Rome heeft de anno domini kalender verzonnen en heeft daar dus tevens de auteursrechten en copyrights op.
Wel nu ….iedereen die de a.d. kalender gebruikt leeft in principe in hun tijd en dient daar dan auteursrechten voor te betalen wat gebeurt d.m.v. belastingen en successierechten e.d..!
Niemand weet precies hoe oud de aarde en de mensheid is en alle kalenders die gebruikt worden in de wereld zijn dan ook berust op pure literaire fictie. De anno domini is de handelskalender van het Vaticaan waarin enkel dode handelscorporaties zijn ingedeeld en een heerser boven de mensheid is gesteld.

Voor de geïnteresseerden: er is een hele lijst met kalenders, al of niet nog in gebruik.

Het is mij echter opgevallen dat er in de natuur geen kalenders bestaan. Het enige die bestaat zijn dagen en seizoenen. Een seizoenscyclus kan gezien worden als een jaar. Gezien ik deel uitmaak van die natuur, is het dan ook logisch dat ik geen enkele kalender gebruik. Op het moment van het schrijven van deze tekst is mijn lichaam bijna 39 jaar jong.

Als je een brief krijgt met een datum er op, kun je je afvragen welke kalender men gebruikt. Meestal is dat de A.D. kalender.

In samenspraak met het woord arrangement kunnen we stellen dat een Calender dus een zakelijke commerciële afspraak is die een gegeven tijdsverdeling of beter een tijdbestek beslaat.
De AD Kalender die wij gebruiken is dus niet anders dan een zakelijke afspraak een tijdframe en heeft niets te maken met de werkelijke kosmische tijd of de oudheid van de aarde e.d.. Kurt Kallenbach noemt ook dat de AD kalender als de zakelijke of commerciële kalender wordt beschouwd. En daar je om zaken te kunnen doen een corporatieve gedaante aan moet nemen ben je in verhouding tot de werkelijke tijd of andere kalenders zoals de Hebreeuwse kalender al lang dood. Dit is niet een puntje waar we zomaar even aan voorbij mogen gaan want als men je naar je geboortedatum vraagt en je noemt een datum volgens de Anno Domini kalender gaat men er ongeacht je naam al vanuit dat je dood bent en je in de handelswereld van de doden vertoefd !

Bedenk dat zelfs het noemen van een datum reeds moordend is !
Waarom is dat, zul je je misschien afvragen …
Wel dat is omdat die datum literaire fictie is van het Vaticaan die bovendien hun auteursrechten bevat. Als jij hun kalender gebruikt leef je vrijwillig in hun tijd en iedereen kent het gezegde wel …

“Wat jij doet in je eigen tijd moet je zelf weten maar zolang je hier in mijn tijd bent heb je maar te doen wat ik je zeg …”, en dat is ook exact wat het Vaticaan met je doet als jij besluit in hun tijd te leven ..!!
Ik moet hierbij denken aan de film The Matrix waar Morpheus Neo meeneemt naar de echte wereld.
Hij zegt dan: “…ergens is er iets mis gegaan en we weten niet meer precies welk jaar het is”!
Met dank aan René Vissers en Kurt Kallenbach voor het gedane onderzoek.

%d bloggers liken dit: