Kerk en staat

In de media horen we dikwijls dat kerk en staat gescheiden is of zou moeten zijn. Er is echter bijna niemand die zich afvraagt over het waarom.

De kerk

Wie al een een eucharistieviering meemaakte in de kerk, heeft ongetwijfeld de pastoor/priester bij het overhandigen van de hostie horen zeggen: “het lichaam van christus”. Op dat moment is er niemand die zich afvraagt waarom hij dat zegt.
Op deze pagina werd al beschreven hoe kerk en staat het DNA claimen. De kerk claimt het mitochondriaal DNA (Mt-DNA) waarna de staat er de beheerder van wordt en er een naam aan geeft. Hier speelt ook de trustwetgeving een belangrijke rol.
Er wordt ook wel eens beweerd dat God de mens zou geschapen hebben. Tijdens een eucharistieviering (of hoe men die samenkomst ook noemt) wordt soms wel gezegd: “God de vader” en “God heeft de mens naar zijn beeld geschapen” Nu, wiens DNA zorgt er voor dat je er uit ziet zoals je er uitziet? Jouw biologische vader. Dus wie is God?
Jouw DNA bestaat voor 50% uit DNA van je vader en 50% uit dat van je moeder. Het is net die laatste 50% waar het Vaticaan in geïnteresseerd is. Het Mt-DNA welke enkel van moeder op dochter kan doorgegeven worden, werd door het Vaticaan geclaimd.  De nageboorte (ook wel placenta genoemd) bestaat voor 100% uit vrouwelijk DNA. Meer bepaald Mt-DNA. En het is die nageboorte die door de staat een naam krijgt. Die nageboorte is organisch materiaal die nog 3 dagen blijft “leven”. Dat is ook de reden waarom je slechts 3 dagen de tijd hebt om de geboorte aan te geven. In België is dat ondertussen 15 dagen.
Met Jezus bedoelt het Vaticaan het Mt-DNA, de nageboorte dus. Dan kan je zeggen dat Jezus geboren werd uit de maagd Maria (je moeder) en gestorven aan het kruis. Het kruis zijnde de vagina. En drie dagen later herrezen uit de doden. Zijnde de aangifte van de geboorte en dus het ontstaan van de persoon.
Je nageboorte, met wiens naam je legaal door het leven gaat, is geregistreerd op een domein van Rome. Die persoon bevindt zich dus onder de dome van het Vaticaan en is dood en bovendien ook nog eens verbonden aan enkel het vrouwelijk (DNA) deel van jouw wezen waarmee is bewerkstelligd dat je wettig verbonden bent aan de geest van je dode moeder die in dit geval zelfs als een heilige maagd kan worden beschouwd omdat de nageboorte met wiens lijkwade jij bent omkleed enkel vrouwelijk DNA bevat en geen vader kent.
Je bent dus een Christuskindje en Christus is dus feitelijk een meisje die geen vader heeft.
Misschien dat nu duidelijk wordt wat de hoofdrolspeler Christus uit het ondernemingsplan van het Vaticaan genaamd Bijbel bedoelde met de woorden…”vader waarom hebt gij mij verlaten” !

De staat

Het woord “overheid” kan je vertalen naar het Engelse “government”. Dit komt van het Latijnse gouvernare wat in het Engels “to control” betekent en van “ment” of “mentis” wat in het Engels “mind” betekent. “To control the mind” wordt dan “Mind-Control”.
De staat heeft een heel scala aan middelen om de geest te controleren: wetten, media, onderwijs, cultuur, enz.
Door al deze hersenspoeling heeft de staat jou weten te overtuigen dat je niet voor jezelf kan zorgen. Dus doet de staat dat zelf met kinderbijslag, jeugdzorg, onderwijs, allerhande uitkeringen, en ga zo maar door tot in het oneindige. En er zijn nog talloze wetten om je in het gareel te doen lopen. Doe je het niet, dan wordt je gestraft. Alsof je nog een klein kind bent, die het verschil nog niet kan maken tussen goed en kwaad.
Wat velen niet weten is dat niet het levende kind, maar de nageboorte een naam krijgt toegewezen. Die naam staat in hoofdletters. De naam die de ouders aan het kind geven, geven ze binnen de drie dagen weer af aan de staat. Dit omdat de vader (of het ziekenhuis) binnen drie dagen (15 dagen in België) de geboorte van de werkelijk eerst geborene moet aangeven. Althans, zo wordt hen toch wijsgemaakt. Gedurende die drie tot vijftien dagen is er van jouw kind geen enkel papieren spoor te bekennen.
Dan komt de trustwetgeving om de hoek kijken. Samengevat is de naam in hoofdletters eigendom van een trust, waarbij de staat dan optreedt als beheerder. Alles wat die naam, de persoon dus, ontvangt, koopt of creëert, is en wordt automatisch eigendom van die trust. En jij als begunstigde (beneficiary) van die persoon, moet je dan gaan verantwoorden tegenover de staat, omdat je als dood aanzien wordt.

Scheiding van kerk en staat

De kerk heeft dus het lichaam geclaimd, terwijl de overheid de geest bewerkt. Een geest zonder lichaam kan niets en een lichaam zonder geest is een dode corpus. Het is voor hen van het allergrootste belang dat beiden gescheiden blijven. Want als lichaam en geest samen komen, dan is er geen controle meer mogelijk. Op papier (dat is volgens kerk en staat) is lichaam en geest gescheiden. Er bestaat echter een document om lichaam en geest weer samen te voegen. Dit document wordt echter pas vrijgegeven van zodra deze schrijver het document zelf rondgestuurd heeft.
Volledig vrij zijn. Enkel verantwoording moeten afleggen tegenover diegene die je geschaad hebt. Geen enkele rechter, deurwaarder, politie agent, enz die nog iets over je te zeggen heeft. Is dat niet wat jij wil?
Binnenkort vind je op deze pagina alles wat je nodig hebt om dat allemaal voor elkaar te krijgen.
Met dank aan René Vissers en Kurt Kallenbach voor het gedane onderzoek.

%d bloggers liken dit: