jurisdictie en auteursrechten

Auteursrechten

De definitie volgens Wikipedia:
“Auteursrecht is het recht van de maker of een eventuele rechtverkrijgende van een werk van literatuur, wetenschap of kunst om te bepalen hoe, waar en wanneer zijn werk wordt openbaar gemaakt of verveelvoudigd. Het auteursrecht ontstaat in de meeste landen (waaronder Nederland en België) van rechtswege, als gevolg van de Berner Conventie (1886). Men hoeft niets te deponeren of te registreren.”
Dus als jij iets creëert (maakt niet uit wat) dan maak jij de regels daarrond. Zo ook met namen, documenten, aktes, formulieren en andere tekst en papier.
De naam die je kreeg bij je geboorte werd kort nadien op een document genoteerd die de naam geboorte akte kreeg. De auteur van dat document is een papieren entiteit, genaamd: overheid. Elke akte is het eigendom van een overheid. De hoofdletter versie van de naam op die akte werd voor het eerst genoteerd door een ambtenaar van een overheid. Wat je op een ID-kaart ziet staan, is gebaseerd op de inhoud van een geboorte akte. Gezien zowel de akte als de naam in hoofdletters niet door jou gecreëerd werd, is bijgevolg, naast de akte, ook de naam niet van jou.
Als je andermans eigendom gebruikt, dan heeft de eigenaar het recht om jou een vergoeding te vragen. Probleem hierbij is dat een overheid enkel personen kent. En zo belanden we dan bij jurisdictie.

Jurisdictie

De definitie volgens Wikipedia:
“Jurisdictie is een ander woord voor rechtsmacht en heeft betrekking op het gebied waarover een overheidsorgaan bevoegd is. Zowel de wetgevende, uitvoerende als rechtsprekende machten hebben hun specifieke jurisdictie. In de rechtspraak wordt er ook onderscheid gemaakt tussen rechtsmacht ratione materiae (welk type zaken mag de rechtbank behandelen), ratione personae (over welke personen mag de rechtbank een uitspraak doen) en ratione temporis (mag de rechtbank uitspraak doen over zaken die op die datum zijn gebeurd). In het recht en de rechtspraak wordt rechtsmacht vaak in deze tweede, ratione personae, betekenis gebruikt.”
Een overheid is een rechtspersoon. Elke persoon is niets anders dan tekst. “Rechter”, “deurwaarder”, “notaris”, “politieagent”, “bakker”, “slager” en andere van die namen zijn titels. Eender welk beroep is een titel. Vandaar soms de benaming “beroepstitel”. Een mens is geen beroep of titel, laat staan een naam. Titels zijn per definitie tekst. Tekst heeft alleen jurisdictie over andere tekst. Jij als mens staat letterlijk boven eender welke tekst. Wetten vind je ook alleen maar in de vorm van tekst.
Ieder mens is aan elkaar gelijk qua rechten en waardigheid. Dat betekent dat geen enkel mens enige jurisdictie heeft of kan uitoefenen over andere mensen.
Hetzelfde geldt voor grond en andere bezittingen. Het enige waar een overheid (en zijn vazallen) enige jurisdictie over heeft, zijn eigendomsakten (= titel) en inschrijvingsbewijzen (= titel). Over de fysieke grond of andere fysieke bezittingen heeft geen enkele tekst (in de vorm van overheid) enige jurisdictie. Een eigendom bestaat enkel in de vorm van tekst. Als je iets bezit, dan heb je het in gebruik ofwel is het van jou omdat het je creatie is. Eender welk fysiek stuk grond is van niemand. Wat niet wil zeggen dat het door niemand in gebruik is. Dit om de heel eenvoudige reden dat Gaia (de oude naam van planeet Aarde) nog nooit een stukje van zichzelf verkocht of afgestaan heeft.

%d bloggers liken dit: