De geboorte van een persoon door de ogen van kerk en staat

Net zoals alles begint ook jouw bestaan bij een gedachte van twee mensen. De gedachte om een kind te verwekken.

Man en vrouw proberen dagenlang. De man slaagt er op een dag in zijn zaad te lozen in de baarmoeder van de vrouw op het zelfde moment dat het lichaam van de vrouw een eicel vrijgeeft. En het werk van de man is over. Nu is het het lichaam van de vrouw die al het werk doet. Dat verdient alleen maar heel veel respect. Op een gegeven moment ontmoet een zaadje een eicel. Een zygote wordt gevormd. Het lichaam van de moeder bouwt, zonder er echt bij stil te staan, uit eigen mythochondriaal DNA (uitsluitend vrouwelijk) een vruchtwaterzak, compleet met moederkoek en navelstreng waarin die zygote zich ontpopt tot een embryo en later een foetus.

Als een kapitein zijn containerschip afmeert aan de kade (berth of a ship) dan moet hij een vrachtbrief tonen waarop staat wat hij aan boord heeft, dat is dus de cargo van het schip. Op die brief staat wat er aan boord was toen het schip beladen werd, niet wat er aan boord is wanneer dat die toekomt in de haven. Als blijkt dat er onderweg cargo overboord gegaan is, dan zegt men dat die goederen verloren zijn op zee. Die cargo is dan voor de eerste die er zijn hand kan opleggen. Die wordt dan eigenaar. In de video hieronder legt Jordan Maxwell het heel goed uit.

Wanneer het kind geboren wordt, dan komt er nadien nog de vruchtwaterzak, moederkoek, navelstreng en ander organisch materiaal (= nageboorte) mee. Echter het kind zit daar niet bij. Zie je al enkele gelijkenissen?

De nageboorte is hier de container op het schip. Het kind is dan de cargo in die container. De geboorte akte die opgemaakt wordt is de vrachtbrief. Op dat bewijs staat dat er een schip gearriveerd is, maar de cargo is verloren op zee.

Zoals hierboven vermeld bestaat de container (= nageboorte) uitsluitend uit vrouwelijk mythochondriaal DNA. Een schip of mitochondriaal dnaeen boot is tenslotte vrouwelijk. Dat mythochondriaal DNA wordt geclaimd door het Vaticaan door middel van de geboorte akte. Altijd en automatisch. Het ziekenhuis is eigenlijk federaal of nationaal territorium. Het wordt voor het grootste stuk door de federale of nationale overheid betaald. Door de aangifte in het gemeentehuis wordt de nageboorte geregistreerd en zo ontstaat een natuurlijk persoon. Die krijgt een nummer: het rijksregisternummer (Burger Service Nummer in Nederland). De naam staat dan in hoofdletters. De staat wordt de beheerder van de nageboorte. Nu vraag je je waarschijnlijk af waarom de nageboorte geregistreerd wordt en niet het kind zelf. Omdat er anders sprake is van slavernij.

De naam betekent in feite … dat je zus gestorven is aan het kruis van de maagdelijke moeder.
Het betreft hier in feite de nageboorte die enkel mythochondriaal DNA bevat van de moeder wat enkel van vrouwen aan vrouwen wordt overgedragen.
De nageboorte bevat geen enkel DNA van de vader en is dus in feite de Christus geboren uit een maagd en gestorven aan het kruis van de moeder en op de derde dag opgestaan uit het graf. Dit laatste omdat de vader de werkelijk eerstgeborene binnen drie dagen na de geboorte (in België vijftien dagen) dient aan te geven aan de overheid waar de baby dan de naam krijgt toegewezen van de nageboorte die in feite niet is geclaimd door de ouders maar door kerk en staat.
Het betreft dus een slimme truc van kerk en staat om de werkelijk eerstgeborene zowel in den vleze alsmede in naam eigendom te maken van kerk en staat.

Een natuurlijk persoon is dus niets anders dan een geboorteakte. Een akte is een papier met tekst er op en die tekst bestaat dus enkel in de 2D wereld. Een levende mens bestaat enkel in de 3D-, 4D- en 5D-wereld. Een 2D-entiteit kan onmogelijk communiceren met een 3D-, 4D- of 5D-entiteit.

0D is een punt, 1D is een lijn, 2D is breedte en diepte, 3D is 2D plus hoogte. Bij 4D komt er tijd bij en bij 5D komt daar dan nog eens informatie bij. Licht heeft geen dimensie, omdat dit een informatiedrager is.

Een persoon bestaat in twee varianten: de natuurlijke persoon en rechtspersoon. Een rechtspersoon bestaat net als een natuurlijk persoon uitsluitend op papier. Een rechtspersoon kan zijn: een bedrijf, een overheid, een instituut, enz. Deze komt tot “leven” door de oprichtingsakte. Vergelijkbaar met de geboorte akte. Ziet u de overeenkomsten?

Ook titels, zoals deurwaarder, notaris, rechter, advocaat, burgemeester, minister, enz bestaan uitsluitend op papier. Hetzelfde geldt voor een inschrijvingsbewijs van auto, eigendomsakte, e.d. Een papier leeft niet, kan niets, is dood.

Voordat een persoon kan communiceren met een andere persoon is de actie nodig van een levende mens. Nu is het zo dat vele mensen verkeerdelijk werd wijsgemaakt dat ze een natuurlijk persoon zijn. Met alle gevolgen van dien.

Volgens de kalender Anno Mundi (Hebreeuwse kalender) zou de persoon RUBEN PETER PAUL DECLOEDT geboren zijn op 7 januari 5737. Volgens de kalender Anno Domini (Gregoriaanse kalender) is die geboren op 7 januari 1977. Dat is dus 3760 jaar in het verleden in vergelijking met Anno Mundi.

Ter info: er is een hele lijst met kalenders, al of niet nog in gebruik.

Het is mij echter opgevallen dat er in de natuur geen kalenders bestaan. Het enige die bestaat zijn dagen en seizoenen. Een seizoenscyclus kan gezien worden als een jaar. Gezien ik deel uitmaak van die natuur, is het dan ook logisch dat ik geen enkele kalender gebruik. Op het moment van het schrijven van deze tekst ben ik bijna 39 jaar jong.

Als je een brief krijgt met een datum er op, kun je je afvragen welke kalender men gebruikt.

De zaken anders voorstellen dan ze in werkelijkheid zijn, wordt fraude genoemd.

Als afsluiter laat ik nog Kurt Kallenbach aan het woord.

Indien u tijdens uw onderzoek bewijzen vindt die aantonen dat bovenstaande niet juist is, dan wil ik dat weten. Uw conclusies zullen dan door mij worden onderzocht. Als blijkt dat deze juist zijn, dan pas ik die van mij aan.

truth

Vond je dit artikel bewustmakend en heel informatief? Overweeg dan eens een donatie.

16 gedachten over “De geboorte van een persoon door de ogen van kerk en staat

 • 26 september 2015 om 17:47
  Permalink

  Fraude is hetgeen de mensen van ‘claim mijn naam’ doelbewust nastreven en uitvoeren. Uiteraard is het het gewoon een commerciele leugencarroussel waarmee ze zwakke en niet zo intelligente mensen proberen te bedriegen.
  Daarvoor gebruiken ze pseudo-recht en pareidolia : het zien van patronen die er niet zijn.
  Dit is allemaal een lang bekende fraudetechniek, die in de VS en Canada bekend is als de ‘freeman on the land’, waarbij het vooral de bedoeling is om schulden te ontwijken en geen belasting te betalen, het is dus in essentie een geloofssysteem om parasitair gedrag te vergoelijken. Dat is de kern en daarmee weet je in feite alles.
  Geen enkele rechtbank of officiele instantie hecht ook maar enig belang aan de pseudo-legale argumenten die dergelijke believers ontplooien en nog nooit in de geschiedenis heeft het geloofssysteem effectief gewerkt.
  Een beetje echte info : http://rationalwiki.org/wiki/Freeman_on_the_land
  En een rechter die gehakt maakt van de gebruikte “Organised Pseudolegal Commercial Arguments” (OPCA) : http://archive.is/prdj9
  Een paar fijne stukjes :
  These persons employ a collection of techniques and arguments promoted and sold by ‘gurus’ to disrupt court operations and to attempt to frustrate the legal rights of governments, corporations and individuals. The persons who advance these schemes, and particularly those who market and sell these concepts as commercial products, are parasites that must be stopped.
  The bluntly idiotic substance of Mr. Mead’s[sic] argument explains the unnecessarily complicated manner in which it was presented. OPCA arguments are never sold to their customers as simple ideas, but instead are byzantine schemes which more closely resemble the plot of a dark fantasy novel than anything else. Latin maxims and powerful sounding language are often used. Documents are often ornamented with many strange marking and seals. Litigants engage in peculiar, ritual‑like in court conduct. All these features appear necessary for gurus to market OPCA schemes to their often desperate, ill‑informed, mentally disturbed, or legally abusive customers. This is crucial to understand the non-substance of any OPCA concept or strategy. The story and process of a OPCA scheme is not intended to impress or convince the Courts, but rather to impress the guru’s customer.
  Het is nu toch wel duidelijk hoe de vork aan de steel zit, nietwaar?

  Beantwoorden
  • 27 september 2015 om 20:55
   Permalink

   Your just loving slavery… 😉
   Als nou alle liefdevolle slaven en slavendrijvers eens naar een eilandje gaan?
   Dat recht van de sterkste is BS… En dat weet je zelf ook… Het recht van de meeste is niet het recht van de sterkste, het is het recht van de beste manipulator…
   Haha, wake up…

   Beantwoorden
   • 28 september 2015 om 13:35
    Permalink

    Jij bent een slaaf van charlatans en goeroe’s die je pluimen als de kip zonder kop die je bent.
    Het recht van de sterkste is het enige natuurrecht dat er is en het bestaat sinds de eerste cel werd gevormd een paar miljard jaar geleden.
    Als je dat ontkent kan je evengoed het zonlicht ontkennen… Om te pochen met blindheid, daarvoor moet je toch echt zijn wie jij bent.

    Beantwoorden
   • 28 september 2015 om 13:55
    Permalink

    Het recht van de sterkste geldt tussen verschillende soorten onderling maar niet tussen mensen onderling. Het zit in het dna ingebakken om elkaar te helpen. Als iemand dat niet weet, dan is diens connectie met de natuur zoek. Heel jammer.
    “Niet stelen” is wel degelijk een natuurwet die het menselijk gedrag beheerst. Ook dat is ingebakken. Een echte wet staat nergens geschreven.
    En waar zijn trouwens die bewijzen die aantonen dat wat ik geschreven heb, verkeerd zou zijn? Tot nu toe heb ik nog niets gezien.

    Beantwoorden
   • 29 september 2015 om 12:14
    Permalink

    Het recht van de sterkste geldt uiteraard BINNEN elke soort. In biologie komt dat o.a. tot uiting via ‘survival of the fittest’, in moderne maatschappijen is het gesublimeerd naar een niet geweldadige vorm door ‘democratie’ : de meerderheid is sterkst en wint dus. In economie wint de sterkste doordat hij de markt kan sturen en concurrenten kan opkopen of laten failliet gaan. In de maatschappij wint de sterkste omdat hij het mooiste huis,de beste auto en de mooiste vrouw kan krijgen. Dat is allemaal het gevolg van het recht van de sterkste, de eerste en belangrijkste natuurwet die er is.
    ‘Niet stelen’ is een moreel (en wettelijk) regeltje in bepaalde culturen, ver van allemaal, in Sparta was stelen bvb. een favoriet spelletje van opgroeiende jongeren.
    in corrupte maatschappijen wordt er jaren voor miljarden gestolen omdat het recht van de sterkste ver boven morele regels en wetten staat.

    Beantwoorden
 • 26 september 2015 om 18:03
  Permalink

  Het is heel logisch dat een rechter er “gehakt” van maakt, die weet van niet beter.
  Heb jij ooit rechten aan iemand gegeven die je zelf niet had? Ik dacht het niet.
  Er is in het hele universum geen enkel mens te bespeuren die het recht heeft om over een ander te heersen.

  Beantwoorden
  • 26 september 2015 om 18:13
   Permalink

   Die rechter kent wel de basis van het Recht en hoe dat echt werkt. Uiteindelijk is er maar 1 universeel recht : het recht van de sterkste. Als puntje bij paaltje kan je je verzetten zoveel je wil. Op het einde is de staat (dat is dus de gemeenschap van burgers in principe) altijd de sterkste en zal je fysiek dwingen. Als je de wetten en regels die zijn gegroeid tijdens millennia van maatschappelijke ontwikkeling, van voor de romeinen zelfs al, wil ontwijken staat het je vrij om de maatschappij te verlaten en op een eiland ergens te gaan wonen. Geen belastingen; geen schulden, geen regels. Eens zien hoever je daar komt met een parasitaire attitude. Zou je 2 weken overleven? Op wie kan de schuld dan gestoken worden?

   Beantwoorden
   • 26 september 2015 om 18:44
    Permalink

    Er is voor de mens ook één universele natuurwet: NIET STELEN. Als iemand mij in de kooi steekt, dan steelt die mijn vrijheid.
    “Als je tegen morgen niet betaalt, stop ik jouw in een kooi.” Dat komt bij jouw waarschijnlijk over als een dreigement, toch. Stel dat iemand die beweert rechter te zijn dat tegen jouw zou zeggen, is dat dan ook een dreigement? Volgens mij wel, volgens die rechter zou dat heten: de wet volgen. Zelfde praktijken, andere naam. Wetten zijn per definitie bedreigingen. Ik vind het heel vreemd dat sommige mensen rechten zouden hebben dat ze van niemand gekregen hebben.

    Beantwoorden
   • 26 september 2015 om 19:07
    Permalink

    Waarom zou ‘niet stelen’ een natuurwet zijn? Dat is helemaal niet zo. Dat is gewoon een afspraak die mensen hebben gemaakt, net als ‘niet moorden’ etc.. Een paar duizend jaar later hebben de romeinen dat een deel van hun strafwet gemaakt, wat later via de Code Napoleon deel van ons stafwetboek is gaan vormen. Wetten zijn dus in essentie afspraken tussen mensen, die kunnen veranderen overigens; elk jaar veranderen tientallen wetten in elk land.
    Je kan die afspraken, wetten dus, schenden bewust of onbewust, maar dan betaal je daar een prijs voor : de straf. Binnen een maatschappij leven wil zeggen : de afspraken (wetten dus) van die maatschappij navolgen. Is het volgens jou een dreigement om in de wet vast te leggen dat het verboden is om dronken te rijden of door een rood licht te rijden? en dat wie dat doet zijn rijbewijs en mogelijk zijn vrijheid kan verliezen?
    Die afspraken (wetten) dus zijn er om het algemeen belang te beschermen.
    Zeg eens ruben, waarom zou jouw persoonlijk belang (en dus jouw idee dat je het recht hebt om afspraken niet na te leven) boven het algemeen belang staan?
    Wie heeft jou boven alle andere burgers gezet en wanneer is dat gebeurd want ik heb dat blijkbaar gemist…

    Beantwoorden
    • 26 september 2015 om 19:16
     Permalink

     Wie heeft een politieker boven andere mensen gezet? Voor de natuur is iedereen gelijkwaardig. De natuurwet “niet stelen” zit van nature ingebakken in het menselijke DNA. Maar door alle indoctrinatie die van overal komt, is dat behoorlijk onderdrukt. Ik heb trouwens niet getekend voor die afspraken. Een afspraak word bewust gemaakt tussen mensen. Dat wordt niet eenzijdig opgelegd. Wetten worden per definitie eenzijdig opgelegd. Hetzelfde geldt voor belastingen. Verder stop ik er geen energie meer in. De rest laat ik aan anderen over.
     Trouwens, ik heb nog steeds geen bewijzen gezien dat wat ik schreef niet juist zou zijn.

     Beantwoorden
   • 26 september 2015 om 20:11
    Permalink

    Een politicus staat niet boven andere mensen, waar haal je toch die rare ideen vandaan? Hij krijgt bepaalde bevoegdheden door verkiezing. Mensen verkiezen persoon X of Y en niet Z. Daardoor krijgt X of Y bevoegdheid om wetten te wijzigen of te maken. Niet om ze te breken, dan volgt straf.
    en nogmaals : stelen is absoluut geen natuurwet, er zijn maatschappijen waarin stelen volkomen wordt geaccepteerd, zolang dat gebeurt door de sterkste. De wet van de sterkste is de enige wet die universeel is en die we zien van bij amoeben tot bij oorlog tussen supermachten.
    En dat jij niet getekend hebt is irrelevant, waarom zou dat moeten, waar staat dat je enkel wetten moet volgen waarvoor je getekend hebt? Wie gelooft zo een nonsens? Jouw aanwezigheid binnen een samenleving is in feite een stilzwijgend akkoord om de wetten te volgen, zoniet volgt straf. Dat is de realiteit. De enige manier om dat stilzwijgend contract op te zeggen is te verhuizen. Naar een eenzaam eiland bvb, daar kan je zelf dan de wetten maken die je wil. Veel succes ermee.

    Beantwoorden
 • 13 oktober 2015 om 16:23
  Permalink

  Ipsyllon: “Een politicus staat niet boven andere mensen”…..” Hij krijgt bepaalde bevoegdheden door verkiezing.”
  Krijgt bepaalde bevoegdheden? Hoe kan hij bevoegdheden die geen mens heeft, van andere mensen krijgen?

  Beantwoorden
  • 14 oktober 2015 om 13:08
   Permalink

   Over welke bevoegdheden denk je dat het hier gaat. Fred? 🙂
   Waarom zou geen mens de bevoegdheid hebben om wetten te maken of aan te passen? Dat gebeurt al ruim 2000 jaar, sinds de romeinse senaat en zelfs ervoor. Het is gewoon een systeem van afspraken en regels binnen een maatschappij. Zelfs groepen mensapen hebben zo een systeem met een alfa-aap die bepaalde bevoegdheden heeft.
   Wie heeft die alfa-aap zijn bevoegdheden gegeven? De NWO? 😀

   Beantwoorden
 • 14 oktober 2015 om 21:57
  Permalink

  Even Fred’s vraag herformuleren:
  Heb jij ooit aan iemand rechten gegeven dat jij niet hebt? Ik in elk geval niet. Zoja, welke?
  Schijnbaar zijn er bepaalde individuen (door sommigen rechter, ambtenaar, deurwaarder, enz genoemd) die meer rechten zouden hebben dan anderen. Ik vraag mij toch serieus af van wie zij die rechten gekregen hebben. Van jou misschien, ipsyllon?

  Beantwoorden
  • 15 oktober 2015 om 17:02
   Permalink

   Natuurlijk heb ik dat, en dat heb jij ook als je je burgerplicht vervuld hebt : door te stemmen geef je een (stem voor) bevoegdheidsoverdracht, met name het maken of aanpassen van wetten, aan de persoon van je voorkeur. Door jouw stem bepaal je mee wie burgemeester en wie schepen kan worden van je gemeente of stad. en wie minister en premier van het land.
   Die mensen hebben exact dezelfde rechten als jij (en elke burger van belgie) maar ze hebben bevoegdheden die jij niet hebt, tenminste tot je voldoende mensen kan overtuigen om je die bevoegdheid te geven door verkiezingen.
   Die mensen hebben vanuit hun verworven bevoegdheid officiele functies gecreëerd zoals rechters, politie, deurwaarders etc. die de PLICHT hebben om de gemaakte wetten te handhaven. Uiteindelijk vertegenwoordigen die dus de wil van de bevolking en voeren die uit.
   Dat jij het daarmee niet eens bent maakt geen jota uit omdat we nu eenmaal in een democratie leven waar de meerderheid van stemmen beslist welke regels er gelden.
   Als jij dictator van je eigen eiland wordt kan je de regels maken die je wil, dat het elke week kerstmis is en dat jij rechter en deurwaarder voor het leven bent. Veel succes!

   Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: