BELGISCHE STAAT is een criminele organisatie: deel 1

Ja, je leest het goed. Zelfde praktijken als de maffia, maar met andere bewoordingen. En niet alleen dat. Ze schenden ook meermaals per dag opnieuw de mensenrechten. Hieronder vind je een vergelijking tussen de artikels in de universele verklaring van de rechten van de mens en de praktijken van de BELGISCHE STAAT. Afbeeldingsresultaat voor human rights
Artikel 1: Onze vrijheden worden aan alle kanten ingeperkt. En we hebben een hoop verplichtingen aan ons been. “Vrij en gelijk in waardigheid en rechten” gaat hier dus niet op. Schending nummer 1.
Vrijheid en gelijkheid betekent: kunnen doen en laten wat je wil zonder een ander te schaden en in harmonie met de natuur.
Artikel 2
Het schijnt dat het bestuur van een land iedereen onder bedreiging verplicht om te leven volgens hun regels. Ben je dan nog vrij?
Artikel 3
Hieruit kan je afleiden dat een mens en een persoon (natuurlijk persoon of rechtspersoon) niet hetzelfde zijn. Het verschil wordt hier uitgelegd. Recht op leven is nog geen plicht op leven. Waarom denk je dat men de zelfmoordlijn in het leven geroepen heeft? Of dat euthanasie veelal niet toegelaten wordt? Er is nog altijd zoiets als zelfbeschikkingsrecht. Onschendbaarheid van zijn persoon: dat wil zeggen dat naast jezelf ook je natuurlijk persoon niet kan gebonden worden aan allerhande regeltjes en wetten. Met andere woorden: jij bepaalt de regels, zolang dat je een ander niet schaadt en in harmonie leeft met de natuur.
Artikel 4
Van zodra iemand verplichtingen van welke aard ook buiten een contract om onder bedreiging van een straf opgelegd krijgt, dan is die een slaaf en wordt die dus in horigheid gehouden. Dat is van toepassing op 99,9% van de bevolking. Ik heb nog geen enkel wetsartikel gezien waarin staat dat slavernij zou afgeschaft zijn.
Artikel 5
Tegenwoordig zie je dat overal. Vooral leden van politie, gevangeniswezen en inlichtingendiensten maken zich hieraan schuldig. Waarmee ik niet wil zeggen dat elk lid zich daaraan schuldig maakt.
Artikel 6
Ook hier kan je net als in artikel 3 afleiden dat een mens en een persoon twee aparte “zaken” zijn. Je hebt het recht een natuurlijk persoon te hebben, maar geen plicht. Maw niemand kan jouw verplichten om ergens ingeschreven of geregistreerd te staan. Laat staan dat iemand jou kan verplichten om wat voor soort identificatie ook te tonen of zelfs maar bij te hebben.
Artikel 7
Gezien de verklaring een geschreven tekst is, hebben ze het over geschreven wetgeving. En ook hier is blijkbaar niet iedereen gelijk. Een politieker of een rechter mag blijkbaar meer dan een ander. Kijk maar naar het kindermisbruik (zaak Dutroux en Zandvoort)
Artikel 8
Als je veel geld hebt, heb je blijkbaar betere toegang dan anderen met weinig geld.
Artikel 9
Willekeurig wil hier zeggen: zonder jouw toestemming. Arrestatie is gelijk aan ontvoering. Detentie is gelijk aan gijzeling. Verbanning is een beperking op je vrijheid. Alle drie zijn meestal zonder jouw toestemming.
Artikel 10
Als de staat een zaak start tegen jou, dan kan je onmogelijk verwachten dat de rechter onpartijdig is. Gezien dat beiden trouw gezworen hebben aan dezelfde koning. Onafhankelijk is hij ook niet gezien dat die betaald is door de staat en gebonden door diens regels.
Artikel 11

 1. Twee zaken:
  1. Een feit is pas strafbaar als er een slachtoffer is.
  2. Volgens de fiscus moet jij bewijzen dat je goed bezig bent. Dan gaan we het gewoon omdraaien. Laat hen eens bewijzen dat ze correct bezig zijn.
 2. Zie hierboven

Artikel 12
Betekent dus dat je recht hebt op privacy. Is dat zo? We worden aan alle kanten bespioneerd en ze willen alles weten over ons op straffe van boete of erger als je die info niet geeft. Binnenkort zal je misschien moeten aangeven wanneer en hoeveel je geplast hebt. Wegens milieuoverwegingen.
Artikel 13

 1. We moeten toestemming vragen om met een auto te mogen rijden in de vorm van een rijbewijs. Als we een auto hebben moeten we dan ook betalen om er mee te mogen rijden. Wat is daar vrij aan? Verder willen ze van ons weten waar we op elk moment van de dag zijn. Van vrijheid gesproken.
 2. Als dat zo is, dan heeft niemand het recht om je dat te verbieden. Dan zie ik ook het nut niet in van een paspoortcontrole.

Artikel 14

 1. Dat recht wordt elke dag met de voeten getreden voor mensen die niemand geschaad hebben.
 2. Niets op aan te merken. Een zeldzaamheid.

Artikel 15

 1. Dus geen plicht. Niemand kan je verplichten om een nationaliteit te hebben of er zelfs gebruik van te maken. Maar toch verplicht elke staat jou om een nationaliteit te hebben om een aantal zaken te mogen of kunnen doen.
 2. Nationaliteit wordt regelmatig ingetrokken, ook door de Belgische Staat. Ook verbieden sommige landen dat je van nationaliteit verandert.

Artikel 16
Het huwelijk en het hebben of stichten van een gezin wordt door de staat en media op alle mogelijke manieren ontmoedigd. We moeten meer en harder werken en presteren zodanig dat we minder en minder tijd over hebben voor diegenen die we lief hebben zoals partner en/of kinderen. Aan de andere kant vind ik het huwelijk op zich verloren moeite. Ik heb het hier vooral over het huwen voor de wet of kerk. Totaal nutteloos. Als we al trouw zweren aan elkaar in het bijzijn van een aantal getuigen, dan zie ik niet in waarom dat nog eens op papier moet gezet worden. Waarom moet de staat of de kerk zich daar eigenlijk mee bemoeien?
Artikel 17

 1. Als dat zo is, waarom zijn er dan zoveel in beslagnames?
 2. Ook hier betekent willekeurig: zonder jouw toestemming. Dat betekent dat inbeslagnames van wat dan ook (inclusief huis en auto) onwettig zijn.

Artikel 18
We mogen dus onze overtuiging publiekelijk verkondigen op eender welke manier. Waarom worden sommige mensen met een bepaalde overtuiging dan afgestempeld als complotgekken die dan vervolgens gek verklaard worden en in een gesticht belanden?
Artikel 19
Dat is nu net wat ik doe. Maar blijkbaar zijn er mensen die daar een andere mening over hebben en er alles aan doen om mensen zoals ik, die de waarheid aan het licht wil brengen, de mond te snoeren. Desnoods met een kogel.
Artikel 20
Maw niemand kan gedwongen worden om tot een vereniging te behoren. Een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen is een vzw. Die “v” staat voor vereniging. Een psychiatrisch instituut is ook een vzw en dus ook een vereniging. Sommige groepen mensen worden blijkbaar gestraft gewoon omdat ze zich vreedzaam verenigen en geen bemoeinis willen van wat voor overheid dan ook.
Artikel 21
Ah, verkiezingen. Dat is een illusie dat je keuzevrijheid zou hebben. Wijlen George Carlin verwoordt het hier heel goed:

Artikel 22
Waarom zijn er dan nog daklozen?
Artikel 23
Recht op arbeid. Dus geen plicht. Nochtans doet de overheid er alles aan om iedereen aan het werk te krijgen. En liefst zo goedkoop mogelijk. De overheid verplicht de mensen om werk te zoeken en dat werk dan ook te behouden, ook al is er geen werk. Ook OCMW’s maken zich daar schuldig aan. Dat lijkt verdacht veel op dwangarbeid. In heel Vlaanderen zijn er ca 25000 vacatures voor 250000 voltijds werklozen. Nu moeten die klojo’s die zich politieker noemen mij eens gaan uitleggen hoe je al die werklozen aan het werk zult krijgen. Sarah Van Liefferinge (Piratenpartij) heeft er vorig jaar een opiniestuk over geschreven in de Knack.
Artikel 24
Dat recht wordt dus serieus aan banden gelegd door de prestatiedrang die ons wordt opgedrongen door overheid, media, banken, wetenschap en diverse verborgen genootschappen zoals de “orde van de illuminati”.
Artikel 25

 1. Dat recht heb je dus alleen maar als je geld hebt en/of als je tussen de lijntjes loopt. Mij werd het recht op huisvesting afgelopen dinsdag (17/02/2015) ontnomen door iemand die beweert deurwaarder (Paul Bruloot uit Torhout) te zijn in opdracht van iemand die beweert vrederechter (Patrick Vandierendonck) te zijn in Torhout, gewoon omdat ik niet genoeg inkomen had om de huur te betalen. Nochtans heb ik de eigenaars (Luc Deprez en Godelieve Pollet) niet geschaad, laat staan dat ik hun eigendom zou beschadigd hebben. Mijn levensstandaard was net genoeg om voedsel, communicatie en vervoer te betalen. Leveranciers kon ik ook betalen. Ik was daar best tevreden mee. Blijkbaar heeft geen van voornoemden ooit van mensenrechten gehoord. Als de personen in kwestie zouden meelezen: jullie moesten zich doodschamen! Hoe durven jullie! Voorlopig en uit noodzaak verblijf ik in Beernem in St Amandus. Door even te surfen zal je dit wel vinden. Wie mij financieel wil steunen kan dit hier doen. Dat recht op voorziening is blijkbaar ook niet voor iedereen weggelegd. Bij het OCMW heb ik al twee maal gevraagd om een leefloon. Dat kan in combinatie met een zelfstandige bezigheid. In beide gevallen moest ik mijn inkomen bewijzen adv een aanslagbiljet. Zowel u als ik weten heel goed dat een aanslagbiljet geen momentopname is.
 2. Alle kinderen zullen dezelfde sociale bescherming genieten. Akkoord, alleen hebben ze dat bij jeugdzorg soms wel anders begrepen dan de ouders.

Artikel 26
Lager onderwijs is dus leren lezen, schrijven en rekenen, en nog wat algemene kennis opdoen. Lijkt mij logisch, vooral als je wetenschapper wil worden. Die verplichting hangt er voor mij te veel aan. Als het kind in kwestie (nog) niet wil leren, dan is dat de keuze van het kind. En ik vind dat we die keuze moeten respecteren. Leren kan op vele manieren. Al doende, op het eigen tempo en zonder te pushen is nog altijd de beste manier. Kinderen zijn nieuwsgierig geboren. Laat ze dan ook die nieuwsgierigheid ten volle ontwikkelen. Als ze iets willen leren, gebeurt dat wel vanzelf. In het onderwijs van tegenwoordig worden kinderen ook te veel in vakjes gestopt. Dat kan niet goed zijn. Diploma’s zijn daar een goed voorbeeld van. Daarmee zegt de overheid eigenlijk dat je niet te veel kent. Dat je dus een goede slaaf bent. Ook hier een goede omschrijving van Jef Staes:

Artikel 27

 1. “Wetenschappelijke vooruitgang”? Stilstand zul je bedoelen. Zaken zoals een atoombom, vliegtuig, vliegende schotel, gloeilamp of batterij bestaan al minstens 5000 jaar. En de “gevestigde wetenschap” van vandaag is geen wetenschap maar domhouderij. 4% van alle kennis is publiek vrij toegankelijk. De rest wordt door de satanische elite angstvallig geheimgehouden. Al slagen ze daar hoe langer hoe minder goed in. Meer en meer oude kennis begint vrij te komen.
 2. Het beste voorbeeld hiervan is William “Bill” Cooper. Hij schreef een boek: “Behold a pale horse”. Door zijn bekendmakingen die niet in goede aarde vielen van de overheid werd hij een kopje kleiner gemaakt. Dus als je dingen de wereld in stuurt, zoals ik nu doe, die de overheid niet graag ziet of zelfs in een zeer negatief daglicht stelt, dan kan het wel eens gebeuren dat je spoorloos verdwijnt.

Artikel 28
Orde hebben we niet. Er is alleen chaos. Moesten we wel orde hebben in deze maatschappij, dan zag je geen politie, leger of andere ordediensten. En dan was er ook geen misdaad.
Artikel 29
Met andere woorden: Iedereen dient de mensenrechten te respecteren. Dat is de enige plicht die je hier zult vinden. Zoals je kon lezen lappen de meeste overheden en hun trawanten deze regel vierkantig aan hun laars.
Artikel 30
Maw elke overheid(-sambtenaar) dient deze rechten te nemen zoals ze zijn neergeschreven. Iets wat ze ook niet doen. De meesten geven er een zodanige draai aan zodat het in hun plaatje past.
Deel 2 is voor een volgende keer. Dan wordt o.a. uitgelegd waarom iedereen zich in de eerste plaats aan de mensenrechten dient te houden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: