Een definitie van historie (geschiedschrijving)


historie

 

Historie de vastlegging van een progressieve verhaallijn, aangegaan om een wereldwijd systeem van “recht” op te zetten met als doel een systeem genaamd “geld” te laten ontstaan met als enige reden het opzetten van een kunstmatige werkelijkheid en het geloof in eigendom van alle mensen en middelen om zo de mensen te bezitten te controleren en deze mensen worden op deze manier gemanipuleerd en gedirigeerd met als doel het oogsten van alle rijkdommen en grondstoffen die de aarde kan geven en het in stand houden van een gevangenis systeem waar mensen in gehouden worden teneinde te oogsten en te cultiveren naast een ander systeem dat religie heet welke gecreëerd is om geloofssystemen te perfectioneren zodat mensen zich zelf vrijwillig binden aan de schijnwerkelijkheid en dat ze daarbij de hele constructie accepteren als rechtvaardiging voor het feit dat ze voor het leven geplaatst zijn in het door henzelf gecreëerde systeem van slavernij zonder enige rebellie, verzet of tegenspraak.

Lees eerst het hele stuk, daarna nog eens maar dan het gemerkte gedeelte.
In het kort zegt dit dat mensen vrijwillig slaaf zijn en borg staan voor schulden en die voldoen door toekomstig werk. Het is de gebonden borg. Om dit goed te begrijpen moet je wat kennis hebben van de monetaire en rechtssystemen. Helaas zijn er maar weinigen die deze CODE VAN DE MATRIX kennen.

illiminatie

%d bloggers liken dit: