POWER TO THE PEOPLE!


Kunnen we het economisch tij keren , door weer terug te gaan naar kleinschaligheid en overzichtelijkheid?
Niet alleen voor de aarde maar ook om zelf de controle weer te hebben over je omgeving en eventuele schade van “rotte appels” te minimaliseren.
En tegelijkertijd de menselijkheid weer terug te brengen in het systeem waar we in leven…
Een hele mooi docu die laat zien dat zo iets wel degelijk mogelijk is!
POWER TO THE PEOPLE!

%d bloggers liken dit: