Zijn wij de nieuwe dissidenten?


E.J. Bron

Screenshot 1

(Door: E.J. Bron)

De term “dissident” werd vooral bekend om mensen aan te duiden die zich verzetten tegen de politieke lijn in totalitair geregeerde landen, met name in het voormalige Oostblok (de Sovjet-Unie en haar satellietlanden). Enkele bekende voorbeelden van dissidenten zijn Andrei Sacharov, Andrej Amalrik, Aleksandr Solzjenitsyn en Václav Havel.

Wat zijn eigenlijk “dissidenten”? Wikipedia geeft de volgende betekenis: “Dissidenten zijn individuen of groeperingen die zich verzetten tegen de overheersende opvattingen of beleidslijnen op religieus, politiek of sociaal gebied.” Dissidentie neemt meestal de vorm aan van niet-gewelddadig verzet.

Het “Etymologisch woordenboek van het Nederlands” zegt hierover het volgende: “Iemand met afwijkende politieke of godsdienstige overtuiging”.

Zowel het “Chronologisch Woordenboek” als het “Van Dale Etymologisch woordenboek” gebruiken de term “andersdenkende” voor dissident.

Enkele andere definities die worden gehanteerd voor “dissident” zijn: “iemand die het niet eens is met de staat

View original post 106 woorden meer

%d bloggers liken dit: