IS THIS THE BEGINNING OF THE END?


eunmask

worldend

The world is spinning out of control and is facing numerous crises. Inevitable Climate Change , Ebola disease , geopolitical conflicts between old foes , an Islamic world that is literally falling apart, violent and armed conflicts in several parts of the world and the threat of a new ‘cancer’, .. religiously motivated extremism and terrorism.

IS DIT HET BEGIN VAN HET EINDE?

De situatie in de wereld loopt helemaal uit de hand en wordt geconfronteerd met talrijke crises. Onvermijdelijke klimaatverandering, Ebola ziekte, geo-politieke conflicten tussen oude vijanden, een islamitische wereld die letterlijk uiteenvalt, gewelddadige en gewapende conflicten in verschillende delen van de wereld en de dreiging van een nieuwe ‘kanker’… religieus gemotiveerd extremisme en terrorisme.

Een citaat uit een preek (ik ben niet gelovig, maar deze man heeft het wel bij het rechte eind)
De wereld lijkt in brand te staan en meer dan ooit komen de conflicten dichtbij…

View original post 121 woorden meer

%d bloggers liken dit: