Roergangers van het Babylonische Wereldrijk


OXO Axioma

OXO Gearticuleerd nr. 9 – Roergangers van het Babylonische Wereldrijk

De enige, enkelvoudige, alomvattende, tegen de mensheid gerichte samenzwering van ‘De Nieuwe Wereldorde’ is alleen werkelijk te doorgronden, als onze gehele historie in de beschouwing wordt meegenomen. De machtselite veroverde de planeet immers niet in 200 jaar. Ook niet in 400 jaar. Daar was minstens 4.000 jaar voor nodig.

De Illuminate machthebber die nog altijd naar de definitieve bestendiging van ‘De Nieuwe Wereldorde’ zoekt, laat tenminste overal Babylonische vingerafdrukken achter. Binnen het alternatieve onderzoek is de wereldmacht naar aard en inhoud ondertussen onomstotelijk een – weliswaar raadselachtig doch onmiskenbaar – Babylonisch netwerk c.q. bolwerk gebleken. Waarbinnen tot op de dag van vandaag zwart-magische Babylonisch-Kabbalistische rituelen worden gepraktiseerd. Een goed verborgen, ondergronds, occult netwerk bovendien, dat zich schuldig maakt aan de meest immorele en zwaarste criminele gedragingen, zowel naar conventionele als naar alternatieve maatstaven.

De aard en omvang van de grote…

View original post 1.948 woorden meer

%d bloggers liken dit: