“Overbevolking: het grootste morele dilemma ter wereld.”

Onderstaand artikel verscheen enkele dagen geleden reeds op onze Patreon pagina.

Zo begon Jeanine Hogenkamp een artikel op scientias.nl vier jaar geleden.

Verder schrijft ze:

overbevolking
© Shutterstock

“In 2011 zag de zeven miljardste aardbewoner het levenslicht. De verwachting is dat we in 2024 al rond de acht miljard zitten. Indrukwekkend, zeker als we ons bedenken dat er dagelijks gemiddeld 200.000 extra bewoners bij komen. Bij zulke cijfers slaat mij de schrik om het hart.”

In haar relaas heeft ze het over de keuzes die de mens momenteel maakt. Alleen geeft ze geen details. Zo schrijft ze dat onze welvaart en onze consumptie een probleem kunnen vormen als we zo doorgaan. “De wereldbevolking met miljarden mensen laten dalen is wat mij betreft geen vervanging voor het afschaffen van de verkeerde keuzes van mensen, organisaties en overheden. In plaats daarvan moeten we schoner en gezonder leven en een meer ecologisch verantwoorde levensstijl er op na houden,” aldus Jeanine Hogenkamp.

Erle C. Ellis, professor in geografie en ecologische systemen verbonden aan de Universiteit van Maryland, Baltimore County, schreef een jaar eerder in The New York Times een opiniestuk met als titel: “Overpopulation Is Not the Problem”, waarin hij de bewering van Jeanine Hogenkamp hierboven ontkracht. “The conditions that sustain humanity are not natural and never have been. Since prehistory, human populations have used technologies and engineered ecosystems to sustain populations well beyond the capabilities of unaltered “natural” ecosystems.”

Lees verder op onze Patreon pagina.

Word lid van onze groeiende gemeenschap

Het begon allemaal bijna 5 jaar geleden. Toen waren er twee websites, eentje voor het goede nieuws en eentje voor het minder goede nieuws. Enkele jaren later kwam daar nog een website bij. Die websites hadden de namen: “Het betere wereldnieuws”, “duurzame maatschappij” en “exit uit de matrix”. Die tweede kreeg al heel snel de naam: “Land van Eden”. Enkele maanden geleden hebben we besloten om deze websites te integreren in een nieuwe. De huidige website is daar het resultaat van.

Op de drie websites samen werden in de afgelopen 5 jaar bijna 400 artikels gepubliceerd. Met 70 email abonnee’s, 30 wordpress abonnee’s, 16 Twitter volgers en 545 facebook fans hebben we toch al een behoorlijke gemeenschap opgebouwd.

Patreon

patreonWe zitten echter op een keerpunt. Om nog meer nieuws jullie richting uit te sturen hebben we hulp nodig in de vorm van een professionele onderzoeksjournalist. Die werkt niet voor niets. Om dat voor elkaar te krijgen hebben we een Patreon pagina gelanceerd.

Alle artikels die op deze website te zien zullen zijn, verschijnen drie dagen eerder op de Patreon pagina. De meeste van die artikels zijn enkel te zien voor wie ons voor 2$ of meer steunt.

Diepgaande analyses zullen niet alleen hier verschijnen maar ook op Patreon. Met dat verschil dat ze hier verkort weergegeven zullen worden, met daaronder een link naar het volledige artikel op Patreon. Voor slechts 5$ (4,27€ vandaag) krijg je toegang tot de uitgebreide analyses en alle artikels hierboven.

Ook zullen sommige artikels met gevoelige informatie (zoals bewijzen waarvan de machten die er nooit hadden hoeven te zijn niet willen dat je die ziet) enkel op de Patreon pagina verschijnen. Deze (inclusief alles hierboven) zijn toegankelijk vanaf 8$.

Schrijvers gezocht

Heb jij een vlotte pen en je zoekt graag alles tot op het bot uit, laat het dan zeker weten. Misschien wordt jij wel die journalist.

Misschien tot ziens op Patreon?

De werking van vlees op het bewustzijn.

Geschreven in samenwerking met Peter Vandermeersch van Vegetarische kookschool De Zonnekeuken

“Vlees is gezond”

Dat staat te lezen op de website van Slagers Vlaanderen. Die uitspraak komt uit de pen van Inge Coene, voedingsdeskundige bij het Vlaamse NICE (Nutrition Information Center).

Zo schrijft ze o.a.

Inge Coene over voedingsstoffen van vlees

Wat vitamine B12 betreft heeft ze totaal ongelijk. B12 vind je namelijk ook in oa champignons (njam, njam), chlorella en spirulina. (Bron)

Op de website van het Nederlandse Voedingscentrum lezen we een iets genuanceerder uitleg:

“Onbewerkt mager vlees past in een gezond eetpatroon, vooral vanwege de eiwitten, vitamines en mineralen. Het is niet nodig om vlees te eten, je kunt het vervangen door andere producten. 

Het eten van te veel vlees brengt risico’s voor de gezondheid met zich mee. Rood en met name bewerkt vlees zoals vleeswaren worden in verband gebracht met beroerte, diabetes type 2 en kanker. Eet vlees daarom met mate. Let verder op met het eten van rauw en verbrand vlees, want ook dit kan nadelig zijn voor je gezondheid. 

Vlees heeft veel invloed op het klimaat vergeleken met andere producten: kippenvlees het minste en rundvlees het meest. De toenemende vraag naar vlees leidt tot ontbossing, meer land- en watergebruik en het verdwijnen van regenwoud. Diverse houderijen houden rekening met dierenwelzijn. Aan keurmerken is te zien hoe het dier heeft geleefd.

In een persbericht van 26/10/2015 stelt het IARC (onderdeel van WHO) dat bewerkt vlees kankerverwekkend is en rood vers vlees waarschijnlijk kankerverwekkend is.

Wil je weten waar jouw vlees en zuivel vandaan komen? Bekijk dan onderstaande documentaire. Opgelet: niet geschikt voor gevoelige kijkers.

Hier vind je meer info over Earthling Ed, de producent van deze documentaire.

Maar dat is nog niet alles. We zouden ons de vraag kunnen stellen wat de consumptie van vlees doet met je bewustzijn. Voeding wordt meestal in relatie gebracht met de fysieke gezondheid en op dat vlak hebben we bergen informatie. Hoe de voeding echter in relatie staat met ons bewustzijn is een zeer interessant maar nog eerder braakliggend werkgebied. Niettemin komen we wel op interessante zaken en samenhangen wanneer we op zelfonderzoek gaan en wat inzicht in deze materie willen verwerven.

Reeds in 1906 schreef Rudolf Steiner, een geesteswetenschapper en ook vegetariër het volgende: “Stel u voor dat iemand kort geleden vegetariër is geworden. Bij deze nieuwe vegetariër verlopen de processen in zijn onderlichaam op een heel bepaalde manier. Bepaalde materiële krachten vormen zich om tot geestelijke krachten. Worden die echter niet gebruikt, dan oefenen ze een nadelige invloed uit en kunnen zelfs de hersenfunctie aantasten. Degene die zich slechts bezighoudt met dingen waarmee ook een bankier of een gewone kamergeleerde zich bezighoudt, kan zichzelf veel schade toebrengen wanneer hij zich geen spirituele voorstellingen eigen maakt door middel van de krachten die door zijn vegetarische levenswijze worden opgespaard. Daarom moet een vegetariër zich tegelijk op spiritueel gebied ontwikkelen, anders kan hij beter vlees blijven eten; zijn geheugen zou kunnen worden aangetast, bepaalde hersendelen kunnen worden beschadigd, enzovoort. Het is niet voldoende dat men zich met vruchten voedt om toegang te krijgen tot de hoogste gebieden van het geestelijk leven.”

Rudolf Steiner beschrijft hier eigenlijk een boeiende samenhang. Hij slaat met deze samenhang een brug tussen voeding, het bewustzijn en de bewustzijnskrachten en trekt op die manier de relatie tussen voeding en de fysieke gezondheid open tot voeding en ontwikkeling meer bepaald voeding en de bewustzijnsontwikkeling. De bewustzijnskrachten zijn het denken, het voelen of het gewaarworden en de wilskracht.
Wanneer we deze samenhang verder doordenken dan komen we tot een nieuw en verrassend inzicht. Het hedendaagse denken die we zouden kunnen beschrijven als een doorgedreven materialistisch, analytisch, wetenschappelijk en winst georiënteerd denken vraagt om ontwikkeld te worden een fysieke basis vanuit de voeding, in dit geval het vlees. Worden we vegetariër en laten we aldus het vlees weg uit de voeding dan is het volgens Rudolf Steiner belangrijk dat we dan ook ons materialistisch, wetenschappelijk georiënteerd denken omvormen naar een meer spiritueel georiënteerd denken.

Dergelijke samenhangen vinden we ook in het onlangs naar het Nederlands vertaalde boek van Heinz Grill “Voeding en de gevende kracht van de mens – de geestelijke betekenis van de voeding” verschenen bij uitgeverij Zorro.
Heinz Grill beschrijft dit in het hoofdstuk “Het vlees als voedingsmiddel – de problematiek van het doden” als volgt: “Wie vlees eet brengt zich met een lange keten van verschillende daden en gebeurtenissen in verbinding. De maatschappelijke structuur met de veeteelt en de daaraan gebonden economische plannen ligt in ieder geval vast. De veeteelt werd niet uit noodzaak, uit een dringende behoefte naar vlees als voedingsmiddel, tot een dergelijk grote omvang ontwikkeld. Ze werd tot stand gebracht door het eerzuchtige streven van de mens om zich meer bezit, rijkdom, welstand en macht toe te eigenen. Vanuit economisch oogpunt leidt de akkerbouw tot veel meer kwantitatieve opbrengst aan voeding dan met de veeteelt mogelijk is. Men zou zulke grote opbrengsten kunnen bereiken, dat daarmee de gehele wereld voldoende gevoed kan worden, maar de loop van de ontwikkeling nam door de dominantie van het materialistische principe een andere wending. Juist in de laatste eeuwen zocht de mens niet naar een ideale omgang met de natuur en een daaruit voortvloeiend sociaal wereldbewustzijn, maar hij streefde naar een hogere positie, als het ware naar een buitensporig groot Ik. Dit buitensporig grote Ik wil macht bekomen over de omgeving en over alle natuurwetten. Het vlees is als voedingsmiddel voor een streven in de zin van een zeer instinctmatig Ik noodzakelijk. Het diereneiwit geeft de mens een basis voor een hiermee overeenkomstige gedachtevorming in de zin van een grote oppervlakkige vitaliteit. De sterke materiële expansie kan enkel op een overeenkomstige voedingsbasis met zeer veel proteïnen groeien. Wie in onze tijd bewust vegetariër wordt, neemt de gegeven materiële structuur niet meer volledig aan, hij neemt zichzelf in zekere zin uit een lange gemeenschappelijke ontwikkeling en volgt versterkt een individueel wordingsproces.”

Deze gedachte van Heinz Grill beschrijft eigenlijk soortgelijk de samenhang tussen vlees en de werking op ons bewustzijn en hier meer bepaald dan nog op het machtstreven van de hedendaagse mens.
Wanneer we vanuit deze gedachte beginnen te onderzoeken dan bemerken we dat de economische curve van China en het worden van China als economische macht in de wereld nagenoeg evenredig stijgt met het gebruik van vlees in China.

Willen we evolueren naar een meer duurzame vegetarische cultuur dan dienen we naast het eten van minder vlees vooral ook ons denken te gaan omvormen. Wie dienen dan een denken te ontwikkelen die niet louter streeft naar macht maar die vooral een ideaal nastreeft en daarbij de individuele vrijheid in een sociale context respecteert. In plaats van steevast gestuurd te worden van bovenaf of vanuit een systeem dienen we hier te evolueren naar een cultuur waarbij ieder individu zelf meer en meer het leven individueel en met verantwoording gaat sturen.
Dit is de keuze waar we heden ten dage voor staan en die zich ook uitdrukt in de voeding: ofwel worden we gestuurd van bovenaf of vanuit een collectief ofwel nemen we meer en meer zelf het stuur met individuele verantwoording in handen.

Onderstaande werd geschreven uit eigen ervaring en inzichten:
Als een dier de dood in de ogen kijkt, dan wordt die angstig. Angst is een negatieve energie. Als je dan het vlees op eet, dan krijg je die negatieve energie mee op, waardoor jouw energie niveau daalt. Hoe meer vlees je eet, hoe sterker die daalt. Hoe lager jouw energieniveau, hoe makkelijker het is om jouw bang te maken.
“Ik ben van niemand bang” hoor ik velen al denken. Jij betaalt waarschijnlijk nog braafjes belastingen en boetes. Je gehoorzaamt een politieagent, deurwaarder of rechter. Dat doe je uit angst dat er iets met jouw zou kunnen gebeuren. Klopt dat zo een beetje?

Vond je dit een bewustmakend en interessant artikel? Laat het dan blijken via een donnatie. Daarmee help je mensen in nood.

Een definitie van historie (geschiedschrijving)

historie

 

Historie de vastlegging van een progressieve verhaallijn, aangegaan om een wereldwijd systeem van “recht” op te zetten met als doel een systeem genaamd “geld” te laten ontstaan met als enige reden het opzetten van een kunstmatige werkelijkheid en het geloof in eigendom van alle mensen en middelen om zo de mensen te bezitten te controleren en deze mensen worden op deze manier gemanipuleerd en gedirigeerd met als doel het oogsten van alle rijkdommen en grondstoffen die de aarde kan geven en het in stand houden van een gevangenis systeem waar mensen in gehouden worden teneinde te oogsten en te cultiveren naast een ander systeem dat religie heet welke gecreëerd is om geloofssystemen te perfectioneren zodat mensen zich zelf vrijwillig binden aan de schijnwerkelijkheid en dat ze daarbij de hele constructie accepteren als rechtvaardiging voor het feit dat ze voor het leven geplaatst zijn in het door henzelf gecreëerde systeem van slavernij zonder enige rebellie, verzet of tegenspraak.

Lees eerst het hele stuk, daarna nog eens maar dan het gemerkte gedeelte.
In het kort zegt dit dat mensen vrijwillig slaaf zijn en borg staan voor schulden en die voldoen door toekomstig werk. Het is de gebonden borg. Om dit goed te begrijpen moet je wat kennis hebben van de monetaire en rechtssystemen. Helaas zijn er maar weinigen die deze CODE VAN DE MATRIX kennen.

illiminatie

Aanwijzing voor Vrijheid zoeker

Waarom mislukken zo veel initiatieven om tot vrijheid (uit de matrix) te komen? 

We hebben in de jaren vanaf 1970 veel initiatieven gezien om uit de matrix te komen. Free man on the land, Allerlei vrijheids- bewegingen, OPPT nu I-UV, de reünie van de vrije mens, etc. Een enkeling dacht de remedie gevonden te hebben en bleek succesvol echter anderen die het kopieerden belanden soms in de schulden werden gegijzeld of verdwenen. Hoe komt dat?

De matrix is er een die gebaseerd is op commercie. Wij allen zijn franchise van de failliete staat. In welk land je ook woont als je geboren wordt doen je vader of moeder aangifte (ze geven je aan) bij de gemeente. Daaropvolgend wordt er een PERSOON gecreëerd welke een juridische fictie is en een failliete franchise is van de reeds failliete staat welke ook een bedrijf is.   In maart 1933 is de usa in staat van faillissement gegaan en daarmee alle landen van de wereld (met een enkele uitzondering). Wij zijn met zijn allen vrijwillige borg voor de schulden van de staat. Vrijwillig? Ja we stemmen steeds toe in die vrijwilligheid door bepaalde ondertekeningen. Maar zeg je dan, als het vrijwillig is moet er een uitweg zijn. Klopt, die is er. Maar er zijn een aantal punten waar je rekening mee moet houden in deze door commercie gestuurde wereld. Het belangrijkste punt is dat wij failliete franchises zijn, dus niet solvent, en als failliet kan je niets claimen. Om in rechte te kunnen claimen heb je de staat van Levende op het land nodig.                        

  1. Wat al die organisaties en initiatieven vergeten is dat ze leven in de commerciële wereld waar alle papieren in de wereld die door de UCC zijn uitgegeven schuld instrumenten zijn omdat ze een crediteuren- debiteuren relatie hebben.
  2. Al het handelspapier dat als wettig betaalmiddel is gekenmerkt circuleert in het publieke (public law) domein als valuta.
  3. Deze maken deel uit van de schuld  aan Amerika (Federal Reserve).
  4. Deze schuld kan door geen enkele PERSOON worden aangevochten en men is onderworpen aan de rechtsmacht.
  5. Als een PERSOON borg staat voor dit faillissement vallen ze onder de jurisdictie van de staat.
  6. Als zodanig zijn PERSONEN volledig gebonden en gedwongen om alle codes te volgen van de failliete staat en zijn bedrijfsonderdelen zoals Staten, provincie, gemeente, bedrijven etc.
  7. Elke vorm van overtreding van dergelijke codes of statuten vormt een handeling van rebellie of opstand en is strafbaar. Dit kan niet worden aangevochten.

 

 

Wij dringen er bij alle vrijheid zoekers op aan deze punten in acht te nemen, diepgaand te bestuderen en te begrijpen hoe we begoocheld zijn door te denken dat we een remedie kunnen bewerkstelligen of te bereiken in de handel. Nogmaals de matrix is commercie. Niets is verder van de waarheid verwijderd.

Panterra D’oro PCA

eric otho ten hoopen

 

 

 

Waarom die massale bomenkap?

In De Standaard lezen we dat het Vlaamse Agentschap wegen en verkeer langs de E313 in Ranst bomen kapte zonder vergunning tegen transmigranten. De opdracht daartoe kwam van Antwerps gouverneur Cathy Berx. Bij het Agentschap Natuur en Bos kunnen ze er niet om lachen. Ze vragen om herstelmaatregelen, en maar goed ook.

“Raadslid Kris Merckx (PVDA) wilde gouverneur Cathy Berx erover aan de tand voelen. Maar een stemming over de hoogdringendheid van de vraag draaide in het nadeel van Merckx uit. Hij zal nu alles in een schriftelijke vraag gieten, ” lezen we in een artikel van HLN.

Ook Bart Caron van Groen zit met vragen. Zo schrijft hij in zijn opiniestuk: “Dan kan er wel fijntjes gecommuniceerd worden dat dit een ontbladeringsstrategie is teneinde transmigranten makkelijker op te kunnen sporen, mij lijkt dit het ultieme argument. Als je iets echt niet meer verkocht krijgt, dan begin je over angst voor vreemdelingen. Want daarmee kan je de Vlaming nog eventjes paaien.”

Ook in Nederland zijn, of liever waren, bomen niet meer veilig, zo blijkt. Maar ondertussen gaan die plannen niet meer door.

Er worden tal van redenen opgeworpen. Transmigranten, veiligheid op de weg, enz. Maar is dat eigenlijk wel zo? Lees Meer

Thomas Williams: de Verenigde Staten is soeverein verklaard

https://i0.wp.com/www.ellaster.nl/wp-content/uploads/2018/02/sunset-flag-america-freedom_scr.jpg?resize=1078%2C516
Afbeelding: ©Ella Ster

De World Trust heeft persoonlijk een brief aan Trump gegeven waarin wordt verklaard dat de Verenigde Staten van Amerika soeverein zijn en daarmee onafhankelijk van de Britse Kroon. Dit heeft enorm (positieve) implicaties. In deze radioshow legt Thomas uit wat de situatie voorheen was en waarom dit van groot belang is. Hieronder een deel* van de samenvatting van de de Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van 2 februari 2018 door Thomas Williams.

(*)De volledige samenvatting lees je op de website van Ellaster.

De Verenigde Staten stond voorheen onder controle van de Britse Kroon en is nu écht soeverein verklaard

Opmerking door Ella:

E*: De perceptie van de realiteit is soms heel anders dan hoe de zaken achter de schermen werkelijk zijn geregeld. Zo is het beeld dat ons wordt voorgeschoteld altijd geweest dat de Verenigde Staten sinds de onafhankelijkheidsverklaring een vrij en soeverein land is. In werkelijkheid waren er allerlei verdragen en contracten afgesloten die onder de Britse Kroon vielen. Op dit moment zijn de meeste landen ter wereld niet écht soeverein. Dat heeft te maken met de Cestui Que Vie Act uit 1666, waarbij alleen bepaalde monarchen het recht zouden hebben op bezit en soevereiniteit. Meer achtergrondinformatie over deze wetgeving uit 1666, het terugvorderen van de soevereiniteit en de World Trust kun je in dit en dit artikel lezen.

De Manna-groep, de mensen achter het Koninkrijk van Manna en de World Trust hebben op basis van hun bloedlijn de échte soevereiniteit kunnen terugvorderen en zo het beheer over de World Trust in handen gekregen. Ze hebben een blauwdruk ontwikkeld waarmee alle landen hun soevereiniteit kunnen terugvorderen. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor internationale verdragen, bezit van land en grondstoffen en biedt landen tevens de mogelijkheid om een eigen centrale bank op te richten, die niet valt onder de Wereldbank of de IMF van de Cabal.

1:55:45 De Manna-groep (tevens de mensen achter de stichting The Peoples Club, die zijn gelieerd aan de Truth, Honor & Integrity-show) heeft op zaterdag 27 januari 2018 persoonlijk een brief aan president Donald J Trump aangeboden. Deze brief van de Manna World Holding Trust is een verklaring dat de Verenigde Staten van Amerika nu een soevereine staat is. Dit heeft grote gevolgen voor de Cabal en positieve gevolgen voor de Amerikaanse bevolking, iets dat de ‘oude garde’ niet leuk vindt. Thomas leest de brief voor. Lees Meer

Boycot sociale media

Onlangs las ik onderstaande oproep op de website van Ellaster:

1 april: Boycot social mediasociale media

10:50   Thomas leest op mijn verzoek een oproep voor om op 1 april wereldwijd alle grote social media kanalen zoals: Youtube, Facebook, Twitter en Google te boycotten. Als we die dag collectief van geen van deze diensten gebruik maken, verliezen ze miljoenen aan (advertentie)inkomsten. Zo kunnen we ze laten zien wie de échte macht heeft.

We kunnen DuckDuckGo als alternatief voor Google search gebruiken, D-tube als alternatief voor Youtube, GAB als alternatief voor Twitter en onze vrienden en familie bellen of bezoeken in plaats van Facebook te gebruiken. MeWe is trouwens een mooi alternatief voor Facebook. Klik hier om door te linken naar Ella Ster’s MeWe-pagina.

We nemen met zijn allen een ‘digitale detox dag’ om weer eens van de echte wereld te genieten.

Doe je mee? Verspreid dit bericht zo ver en wijd als je kunt.

Bovenstaande oproep kan je hieronder beluisteren. Wij doen alvast mee.

Wat hebben Qanon, Julian Assange en Trump met elkaar gemeen?

Geschreven door Norbert Pols

Julian Assange - Airforce OneIedereen die de Qanon berichten (4chan, 8chan en reddit) volgt weet al enige tijd dat de Trump administratie contact met Julian Assange onderhoud. Zweden heeft de aanklacht tegen Assange laten vallen, de VS heeft eigenlijk geen legale reden om Assange te willen arresteren en alleen de Britten vinden dat Assange zich niet aan hun regels heeft gehouden.

We hebben via Assange z’n Twitter account kunnen begrijpen dat hij van Ecuador een paspoort heeft gekregen en, het logische vermoeden bestaat dat het hier een paspoort met diplomatieke status betreft. Waarom een diplomaten pas? Omdat zo’n paspoort Assange onschendbaar maakt. Assange hoeft niet zijn persoonlijke bagage te laten doorzoeken en, onder bescherming van het verdrag van Genève kan niemand hem tegenhouden een land te verlaten. Assange kent plotseling meer vrijheid dan de meesten van ons terwijl hij jarenlang in een ambassade heeft opgesloten gezeten.

Er bestaat een sterk vermoeden dat Assange per trein naar Zwitserland is afgereisd en dat hij met Trump aan boord van Airforce one straks naar de VS afreist. Trump reist op het moment van schrijven af naar Davos Zwitserland. In zwitserland zal hij zijn globalistische opponenten ontmoeten en waarschijnlijk een toespraak houden.
Assange beschikt over informatie die hij momenteel gebruikt om zijn eigen veiligheid te waarborgen. Assange heeft in een Twitter-post zijn achterban een sleutel achtergelaten tot documenten die de mensen die zijn leven bedreigen liever niet gepubliceerd zien. Assange heeft Trump al grote diensten bewezen terwijl Hillary Clinton nog beloofde hem met een drone te vermoorden. Het lijkt logisch dat Assange aan boord van Airforce one gesmokkeld wordt en daar onderdeel van de war-room van Trump gaat worden.

Overigens heeft Assange nooit de Amerikaanse wet overtreden. Dit wordt binnen de huidige administratie bevestigd maar, dat waarborgt niet per definitie zijn juridische veiligheid in de VS. Dat doet een diplomatenpas wel. Het door Assange opgebouwde netwerk wordt volgens intimi gerund als een veiligheidsdienst. Niet onterecht omdat de informatie die hem toekomt vaak juist uit die veiligheidsdiensten afkomstig is. Assange is degene gebleken die namens de burger de bewakers bewaakt.

Deze informatie is afkomstig van Qanon en vertaald door Dr. Jerome Corsi. Ondanks dat ik al sinds december op de hoogte ben van deze ontwikkeling, heeft het wat weinig om handen om als harde waarheid naar buiten te brengen. Lees het als een geïnformeerde speculatie uit de catacomben van the dark web en geheime diensten. Er is heel wat aan de hand in een onzichtbare wereld waarvan Hillary Clinton en de drie letter organisaties slechts een voorkant vormen. De intrige gaat veel dieper dan dat en, uiteindelijk in de hoogste en minst zichtbare machtscentra die deze wereld besturen. 

In Davos gaat Trump in ieder geval wat handen schudden van lieden die hem liever dood zien. Die mensen vormen slechts radertjes in het grote uurwerk van het bestuur van deze wereld. Dat uurwerk loopt niet meer zo lekker want, het meest een planeetwiel in de vorm van de president van Amerika. Ik verwacht dat Trump een handreiking gaat doen richting deze mensen. Het is over met het globalisme, stop met vechten en vergeet je plannen. Zoiets heeft hij ruim een jaar geleden bij zijn inauguratie al gezegd maar, die boodschap werd slecht ontvangen.

De boodschappen van Q zijn cryptisch en kunnen daardoor met gemak verkeerd gelezen worden maar, het lijkt er op dat Assange over twee dagen aan boord van Airforce one stapt. Het zal nog wel een tijd duren voordat we dit verhaal kunnen bevestigen of ontkennen. Op dit moment is dit verhaal slechts een aanname op basis van anoniem blijvende onderdelen van de Militaire inlichtingendienst die broodkruimels laat vallen voor lezers die hierin getraind zijn. Het is allemaal cloack and dagger stuff maar, niet oninteressant. De tijd zal leren of deze speculatie ergens in de buurt van de waarheid komt. Hou het in de gaten, dan hebben we het er later over.

 

Vind je dit een goed artikel? Laat het dan even blijken door een donatie te overwegen.

Off grid leven in het bos

Enkele maanden geleden nam ik een houten huisje in het bos in gebruik. (lees: gekraakt, vermeende eigenaar werd ondertussen al ingelicht)

20170702_112930

Deur is ondertussen hersteld en voorzien van een slot. De paplaurier rechts op de foto is ondertussen herleid tot een stuk stam.

Er is water en verwarming …

En sinds kort ook elektriciteit …

… dacht ik aanvankelijk. Maar wat bleek? Het zonnepaneel levert met een beetje geluk en voor enkele hele korte periodes van alles samen 2 uur slechts 0,2 ampère. Dat is dus zo goed als niets.

Blijkt nu dat er te weinig zon op valt. Na dat ik deze op een zonniger plaats zette bleek dat er nauwelijks verbetering zichtbaar was. Die kleine verbetering is echter wel voldoende om enkele 12V led spotjes te laten branden. Omvormer heb ik hiervoor niet nodig. Want die verbruikt ook.

Besluit: Een zonnepaneel werkt niet in een bos. Ik zal dus iets anders moeten zoeken.

Wordt vervolgd …

Update:
Voor die laadregelaar werd ik blijkbaar opgelicht:

 

Wij zijn verkeerd bezig

Geschreven door Lusado Holkenborg

foto van Lusado Holkenborg.Waarom doen wij niks? Waarom spelen wij nog steeds het toetsenbordtheoristje of leunstoelactivist? Waarom? Waarom klagen wij alleen maar, en lossen wij niks op?? Klagen is toch vasthouden aan ons comfortzone? Zolang wij niet veranderen veranderd er niks! Wakker zijn is prima maar daarna moet je wel opstaan. Alleen als je ook opstaat kun je iets veranderen. Ik wil zoveel dingen veranderen maar alleen lukt mij dat niet. Alleen kunnen wij niks maar met z’n allen kunnen wij echt alles! Waarom MOEILIJK doen als het ook SAMEN KAN!? Waar wachten wij nog op? Tot dat het straks te laat is? Wij moeten niet gaan denken dat we nog genoeg tijd hebben, want zoveel tijd hebben wij niet meer. Sta op en verzin eens een keer een plan/oplossing om bepaalde zaken echt te veranderen. Durf bij elkaar te komen om over oplossingen te praten. Ik luister altijd naar muziek van Vangelis om goed na te kúnnen denken vanuit mijn hart:

Zet Facebook aub een keer uit en zet muziek aan wat jou inspireert, maar duik vooral in de muziek met de vraag, hoe “gaan wij bepaalde zaken oplossen”. Knal jou idéé op Facebook zodat andere toetsenbordtheoristjes ook geïnspireerd raken. Misschien breekt dan een keer de tijd aan dat we elkaar in het echt gaan ontmoeten (contact maak je alleen met je 2 schepjes in je hoofd, je ogen) het wordt nu eens een keer tijd dat wij elkaar alleen maar gaan inspireren op Facebook inplaats van alleen maar dingen te posten over de wereldproblematiek (dat weten we onderhand wel) daar schieten wij met z’n allen echt niks mee op. Elkaar “inspireren” met ideeën over oplossingen dat is onze eerste stap naar verbetering.

Tot slot hier nog één speech van een Hopi-indiaan zo’n 40jr geleden maar meer actueel dan ooit. Waarom is dit nog actueel? Omdat wij nog steeds niet de moed hebben om het te gaan doen!

“En jullie pikken het dat je verdeeld en beheerst wordt en elkaars vijanden moet zijn om te eten. Jullie steden doen mij pijn, jullie voedsel is vergiftigd. Jullie staan stijf van de verdovende middelen: doodoog (televisie), voetbal, bankstellen, roddelbladen. Daarmee hebben jullie de strijdbijl begraven. Jullie voelen niet wat er aan de hand is. Jullie moeten de strijdbijl weer opgraven om te overleven, om eindelijk te gaan leven. Jullie moeten je bevrijden van de allesverwoestende geldmachten en de verkeerde gewoonten en toestanden die deze gebracht hebben. In jullie wijken en nederzettingen, in de stad en op het land, in jullie hoofden en harten, in jullie fabrieken en kantoren, en in de scholen en in het binnenste van jullie wigwams. Het kan anders, het moet anders. MOED, broeders en zusters, een beetje meer moed! Strek de rug en span de boog. Zij zijn tot de tanden toe bewapend, maar aan jullie is het leven!”

Slecht geschreven theaterstuk uit Manchester

(Door Karel) Gelekte in het geheim door een crisisacteur opgenomen video van de Manchester nepaanslag laat zien dat de scène van de ‘bomkrater’ zorgvuldig geprepareerd werd en de crisisacteurs en medeplichtige ‘hulpdiensten’ stonden te wachten op hun foto-opportunity.

Deze nepaanslagen worden gebruikt om militair standrecht af te kondigen in Engeland, Amerika, Frankrijk, Duitsland en de rest van Europa. Wat we hier meemaken is een militaire staatsgreep in alle NAVO landen.

 

(Door ruben) En dan hebben we nog dit:

aanslag manchester Knack

Even verderop in het artikel staat er te lezen dat de aanslag zich rond 22:30u voordeed.

Wacht even … 22 mei, 22 doden, om 22:30u … Drie keer het getal “22”. Zou dat toeval zijn?

Nog verder in het artikel staat te lezen dat IS de aanslag zou opgeëist hebben. Wat ze er “vergeten” bij te vertellen is, dat IS gesponsord en gedirigeerd wordt door CIA.

Kan iemand hieronder eens duidelijk vertellen waarom een dergelijk toneelstuk eigenlijk opgevoerd wordt?

Ter info: Wie zich duidelijk gedraagt als trol of overheidsagent, zal diens reactie niet zien verschijnen. Ook denigrerende en beledigende reacties zullen onverbiddelijk verwijderd worden. Hou het dus netjes.