Dieren zouden van het menu geschrapt moeten worden. Animals should be off the menu.

Een debat uit 2012 vanuit The Wheeler Centre in Melbourne.
A 2012 debate at The Wheeler Centre in Melbourne.

 

Lichaam, ziel en geest

Onderstaande verscheen enkele dagen geleden reeds op onze Patreon pagina. Word jij ook Patron?

(Door Adrian De Meester uit eigen ervaring geschreven)

Alles is energie !! Hier op aarde bestaan wij uit vier wezensdelen: fysiek lichaam, etherlichaam, astraal lichaam (ziel) en geest (hoger Ik). Het fysieke lichaam is bekend. Het etherlichaam zorgt ervoor dat ons lichaam niet uit elkaar valt (ontbindt) en dat alle organen en fysiologische systemen in ons lichaam functioneren. Het is ongeveer een centimeter groter dan ons fysieke lichaam en wordt gevoed door het zgn. Zilveren Koord: daar doorheen komt, uit de geestelijke wereld, de levensenergie die het fysieke lichaam bij elkaar en functionerend houdt. Het etherlichaam laat zich ‘zien’ als we gestorven zijn: de levensenergie die erin aanwezig is zorgt ervoor dat haar en nagels nog drie dagen doorgroeien na het overlijden.

In het bestek van deze tekst beschouw ik fysiek lichaam en etherlichaam als een geheel. Dat wij meer zijn dan een fysiek lichaam is een toenemende groep mensen bekend. Maar waaruit bestaat dat ‘meer’ dan? Laat ik beginnen met de geest, dat wat onze aardse verschijning de geest geeft, het hoger Ik, het IK BEN. Onze geest is de onsterfelijke, onschendbare, unieke en in zichzelf perfecte goddelijke vonk. Het is dat grootse en tegelijkertijd piepkleine onderdeeltje van het Al-bewustzijn dat jij bent. Het is jouw stukje van wat wij God of ‘het Al’ noemen. Uniek en perfect, ‘niks meer aan doen’ zouden we zeggen. Echter, die goddelijke vonk, dat geestwezen, is van een dusdanig hoge trilling, dat het niet zomaar een fysiek lichaam kan betrekken. Het verschil in trilling tussen de vaste materie hier op aarde en die van je geest is zo groot, dat er letterlijk kortsluiting zou ontstaan: je fysieke lichaam zou doorbranden. Vergelijk het maar met een doorgeslagen stop of een doorgebrand apparaat. De spanning is te hoog en dan brandt het door.

En daarom hebben wij een astraal lichaam: de ziel. De ziel is de intermediair tussen hemel en aarde. Tussen lichaam en geest. De ziel is als het ware een koppelingsstuk, een transformator die ervoor zorgt dat de geest contact kan maken met je fysieke verschijning hier op aarde. Vergelijk het met een adapter die ervoor zorgt dat de stroom (geest) een apparaat (fysiek lichaam) kan voeden. Alleen is die adapter geen tastbaar ding. En hij heeft ook geen vaste vorm. De ziel ontwikkelt zich constant en naarmate die ontwikkeling vordert, kan een steeds groter deel van je geest zich via je fysieke lichaam uitdrukken op aarde. Dat proces heet: de vergeestelijking van de materie, of ook: het creëren van de hemel op aarde. De ziel is dus een hulpmiddel, een hulpstuk. En deze ziel is weliswaar onstoffelijk, maar aards. Je ziel gaat al je aardelevens mee en ontwikkelt zich met elk leven. Je zou kunnen zeggen: jij (je geest, die dezelfde blijft) trekt elke keer zijn jas aan (ziel) en stapt dan in een nieuwe auto (fysiek lichaam). Deze jas is getekend door het dragen. Er zitten beschadigingen op, sommige plekken zijn versleten door steeds herhaalde bewegingen, hier en daar een scheur, een verloren knoop, maar ook lintjes, medailles, insignes en versieringen. Kortom: alles wat je tot dan toe meegemaakt hebt in die jas is er aan te zien. Sommige jassen zijn heel oud, anderen nog behoorlijk nieuw. Ze bestaan er in alle modellen, soorten en maten… precies zoals het past bij degene die hem draagt. In de ziel zijn dus alle ervaringen opgeslagen die je tot nu toe op aarde hebt opgedaan. Dat is bijvoorbeeld merkbaar in je sympathieën en antipathieën. Je kunt iemand die je voor het eerst ontmoet zomaar, zonder reden, heel sympathiek vinden of er direct een hekel aan hebben. Dat is je ziel, die weet dat hij deze andere ziel al eens eerder ontmoet heeft en die zich herinnert dat dat heel leuk was, of juist niet. Evenzo heb je voor- en afkeuren voor bepaalde zaken of gebeurtenissen. Allemaal onbewuste ervaringen en herinneringen van de ziel. Naast deze gegevenheden uit het verleden, zeg maar: de wetmatige gevolgen van je doen en laten in je vorige levens, is er ook een deel van de ziel dat je voor elke incarnatie opnieuw inricht. Zoals je elk aardeleven een andere fysieke verschijning hebt, zo heb je ook elke keer andere persoonlijkheidskenmerken. Je kiest een bepaalde karakterstructuur, je temperament, de manier waarop je leert en denkt, je intelligentie, je talenten en onvermogens. Afhankelijk van de geschiedenis die je ziel achter de rug heeft, richt je deze voor ieder leven opnieuw in, met kenmerken die je het beste dienen voor wat je in dat leven komt doen en ontwikkelen. Dat zijn jouw eigen-aardigheden voor dat leven. Je aardse eigenschappen. En je volgende leven heb je weer andere persoonlijkheidskenmerken en karaktereigenschappen, net zoals je de volgende keer een ander lichaam hebt. Van deze kenmerken van de ziel kan je dus niet zeggen dat jij het bent, want als dat zo was, zou het niet kunnen dat je de volgende keer heel iemand anders bent. Er is een hogere instantie in jou, je Geest, die deze eigenschappen zo gekozen heeft voor dit leven. Met de bedóeling om er iets aan te ontwikkelen. De ziel is, net als je fysieke lichaam, een onderdeel van je aardse verschijning. En wij zijn in al die opeenvolgende levens bezig om de ziel steeds geschikter te maken voor het doorlaten van een steeds groter deel van onze geest. Daarom heet het ook ziele-ontwikkeling. De geest hoeven we niet te ontwikkelen. Wie je in wezen bent is al perfect. Als wij denken dat wij deze ziel zijn, dan beperken we onszelf enorm.

Voor de meesten die dit lezen is het heel vanzelfsprekend dat jij niet je lichaam bent… datzelfde geldt voor je ziel. Dat ben je niet, dat heb je. Al die typische karaktereigenschappen en persoonlijkheidskenmerken, dat ben je niet, daar ben je mee behept. Het is een onderdeel van je aardse voertuig. En jouw hoger Ik, jouw geestwezen staat aan het stuur. Als je op dat andere been kunt komen begrijp je dat je veel meer macht en zeggenschap hebt. Dat is wat er bedoeld wordt met: wij zijn gaan denken dat wij mensen zijn die worstelen met het geestelijke maar wij zijn geestelijke wezens die worstelen met het menselijke. Niet alleen ons lichaam, ook onze ziel is menselijk. Je geest weet dat er veel meer mogelijk is dan je ziel denkt. Je ziel zit op dit moment alleen wat vast in de beperkingen van het aardse denken. Jij bent een goddelijk, geestelijk, kosmisch wezen. Uniek. Perfect. Een groots lichtwezen dat een piepklein onderdeeltje is van het kosmische bewustzijn. Je hebt een fysiek lichaam en een ziel tot je beschikking om je hier op aarde uit te drukken. Maak er iets moois van, schep, creëer en laat je niet beperken door wat je dénkt dat er mogelijk is en door wie je dénkt dat je bent. Want je denken is niet je geest, je denkvermogen is net zo aards als je lichaam en je ziel. Je gedachten draaien steeds datzelfde verhaaltje af over wie jij bent. En zetten je daarmee vast in de eigen-aardigheden die je voor dit leven gekozen hebt. Dat verhaaltje over jezelf zorgt ervoor dat het oude zich blijft herhalen… terwijl dat nou precies het deel van je ziel is dat zich wil ontwikkelen.

Ongevaccineerden redding voor falend vaccinatie systeem.

Onderstaande verscheen enkele dagen geleden reeds op onze Patreon pagina.

Op vraag van Peter Guinee (klassiek homeopaat in Maastricht) die dit als  ingezonden brief had gestuurd naar dagblad Trouw, maar waar het  (natuurlijk weer) niet geplaatst is. Zijn vraag is om het zoveel  mogelijk te verspreiden:

vaccinsIk ben verbaasd door de recente discussie rond vaccinaties. Helaas is  het eigenlijk geen discussie maar een louter emotionele campagne tegen  ieder die een genuanceerde mening heeft over vaccineren.
Geschokt  ben ik door de hatelijke toon waarbij mensen en politici plotseling naar  dwangmiddelen zouden willen grijpen als vaccinatieplicht of ontzegging   van de toegang tot crèches. En daarmee alle rechten op vrije  meningsuiting en recht op de onschendbaarheid van het lichaam,  vastgelegd in allerlei wetten en verdragen, opzij zouden willen  schuiven.
‘Vaccinaties zijn goed getest (wetenschappelijk), er zijn  geen ernstige bijwerkingen, er is geen alternatief en een hoge  vaccinatiegraad is de beste bescherming.’ Verder gaat de kennis of  eigenlijk het geloof van de meeste mensen niet.  Ik zou bij elke van  deze stellingen vele kanttekeningen kunnen maken.
Al 35 jaar volg ik  alle literatuur en onderzoek op het gebied van vaccinatie. Daarnaast  behandel ik vele kinderen en volwassenen met schade na vaccinatie.  Ten  onrechte siert het vaccinatie systeem zich met de term  ‘wetenschappelijk’, en elke kritiek als verzinsels.
Neem het begrip ‘kudde-immuniteit’ de stok waarmee de ongevaccineerden worden geslagen, klopt die wel?
Dr. Arthur W. Hedrich, een gezondheidsfunctionaris in Chicago merkte op  dat de mazelenepidemie tijdens 1900-1930, Boston, werd onderdrukt toen  68 procent van de kinderen het virus opliep. Het waren deze observaties  die leidden tot de formulering van de kudde immuniteitstheorie. Maar let  op, dat de theorie gebaseerd was op niet-gevaccineerde populaties die  waren blootgesteld aan de ziekte en natuurlijke immuniteit ontwikkelden.
Essentieel is dat  immuniteit door vaccinatie verkregen niet  gelijk is aan door natuurlijke besmetting verkregen immuniteit.  Vaccinatie immuniteit neemt af in de tijd, ouderen worden weer vatbaar  en krijgen meer complicaties van kinderziektes dan als kind. Alleen door  regelmatig in contact te komen met het natuurlijke virus wordt de  immuniteit op pijl gehouden. Aanvankelijk lijkt een ziekte sterk af te  nemen maar naarmate de viruscirculatie wordt teruggedrongen, door steeds  meer mensen te vaccineren, zullen er weer nieuwe mazelen uitbraken  komen. Bovendien geven gevaccineerde moeders veel minder passieve  antistoffen aan hun baby’s mee, juist een bescherming voor de eerste 14  maanden als een mazelen vaccin nog geen werking heeft.
Dus percentage gevaccineerden is niet gelijk aan percentage personen die immuun zijn, dat  laatste is altijd lager.
Bij grote studies in Duitsland had 12,6% van de kinderen jeugdigen niet  voldoende antistoffen tegen de mazelen als de laatste vaccinatie meer  dan 6 jaar geleden was, en het percentage neemt toe met het groter  worden van de afstand tot de vaccinatie.
Het zijn juist de ongevaccineerden die kunnen zorgen voor een hogere immuniteit op lange termijn.
Besmetting met mazelen betekent niet automatische de ziekte manifest  doormaken, bijna de helft van de ongevaccineerden 14-17 jarige kinderen  had  voldoende mazelen antistoffen terwijl ze die niet hadden  doorgemaakt.
Waar  ging het bij vaccineren ook alweer om? Zorgen  voor  het vermijden van ernstige complicaties van ziektes en gezondheid  op lange termijn creëren. Maar vaccins worden niet getest met als  controle een echte placebogroep, laat staan een lange termijn  vergelijking van de gezondheid van gevaccineerde met ongevaccineerde  groepen.
De vaccinatiegraad wordt aanbeden als een nieuwe afgod, een  afgod die zich siert met de kleren van de keizer maar in feite naakt  is, het concept heeft geen wetenschappelijke basis. Zorgwekkend dat ieder die dit geloof niet deelt dan maar met geweld moet worden  gedwongen.

Zie ook dit artikel.

 

“Overbevolking: het grootste morele dilemma ter wereld.”

Onderstaand artikel verscheen enkele dagen geleden reeds op onze Patreon pagina.

Zo begon Jeanine Hogenkamp een artikel op scientias.nl vier jaar geleden.

Verder schrijft ze:

overbevolking
© Shutterstock

“In 2011 zag de zeven miljardste aardbewoner het levenslicht. De verwachting is dat we in 2024 al rond de acht miljard zitten. Indrukwekkend, zeker als we ons bedenken dat er dagelijks gemiddeld 200.000 extra bewoners bij komen. Bij zulke cijfers slaat mij de schrik om het hart.”

In haar relaas heeft ze het over de keuzes die de mens momenteel maakt. Alleen geeft ze geen details. Zo schrijft ze dat onze welvaart en onze consumptie een probleem kunnen vormen als we zo doorgaan. “De wereldbevolking met miljarden mensen laten dalen is wat mij betreft geen vervanging voor het afschaffen van de verkeerde keuzes van mensen, organisaties en overheden. In plaats daarvan moeten we schoner en gezonder leven en een meer ecologisch verantwoorde levensstijl er op na houden,” aldus Jeanine Hogenkamp.

Erle C. Ellis, professor in geografie en ecologische systemen verbonden aan de Universiteit van Maryland, Baltimore County, schreef een jaar eerder in The New York Times een opiniestuk met als titel: “Overpopulation Is Not the Problem”, waarin hij de bewering van Jeanine Hogenkamp hierboven ontkracht. “The conditions that sustain humanity are not natural and never have been. Since prehistory, human populations have used technologies and engineered ecosystems to sustain populations well beyond the capabilities of unaltered “natural” ecosystems.”

Lees verder op onze Patreon pagina.

Word lid van onze groeiende gemeenschap

Het begon allemaal bijna 5 jaar geleden. Toen waren er twee websites, eentje voor het goede nieuws en eentje voor het minder goede nieuws. Enkele jaren later kwam daar nog een website bij. Die websites hadden de namen: “Het betere wereldnieuws”, “duurzame maatschappij” en “exit uit de matrix”. Die tweede kreeg al heel snel de naam: “Land van Eden”. Enkele maanden geleden hebben we besloten om deze websites te integreren in een nieuwe. De huidige website is daar het resultaat van.

Op de drie websites samen werden in de afgelopen 5 jaar bijna 400 artikels gepubliceerd. Met 70 email abonnee’s, 30 wordpress abonnee’s, 16 Twitter volgers en 545 facebook fans hebben we toch al een behoorlijke gemeenschap opgebouwd.

Patreon

patreonWe zitten echter op een keerpunt. Om nog meer nieuws jullie richting uit te sturen hebben we hulp nodig in de vorm van een professionele onderzoeksjournalist. Die werkt niet voor niets. Om dat voor elkaar te krijgen hebben we een Patreon pagina gelanceerd.

Alle artikels die op deze website te zien zullen zijn, verschijnen drie dagen eerder op de Patreon pagina. De meeste van die artikels zijn enkel te zien voor wie ons voor 2$ of meer steunt.

Diepgaande analyses zullen niet alleen hier verschijnen maar ook op Patreon. Met dat verschil dat ze hier verkort weergegeven zullen worden, met daaronder een link naar het volledige artikel op Patreon. Voor slechts 5$ (4,27€ vandaag) krijg je toegang tot de uitgebreide analyses en alle artikels hierboven.

Ook zullen sommige artikels met gevoelige informatie (zoals bewijzen waarvan de machten die er nooit hadden hoeven te zijn niet willen dat je die ziet) enkel op de Patreon pagina verschijnen. Deze (inclusief alles hierboven) zijn toegankelijk vanaf 8$.

Schrijvers gezocht

Heb jij een vlotte pen en je zoekt graag alles tot op het bot uit, laat het dan zeker weten. Misschien wordt jij wel die journalist.

Misschien tot ziens op Patreon?

De werking van vlees op het bewustzijn.

Geschreven in samenwerking met Peter Vandermeersch van Vegetarische kookschool De Zonnekeuken

“Vlees is gezond”

Dat staat te lezen op de website van Slagers Vlaanderen. Die uitspraak komt uit de pen van Inge Coene, voedingsdeskundige bij het Vlaamse NICE (Nutrition Information Center).

Zo schrijft ze o.a.

Inge Coene over voedingsstoffen van vlees

Wat vitamine B12 betreft heeft ze totaal ongelijk. B12 vind je namelijk ook in oa champignons (njam, njam), chlorella en spirulina. (Bron)

Op de website van het Nederlandse Voedingscentrum lezen we een iets genuanceerder uitleg:

“Onbewerkt mager vlees past in een gezond eetpatroon, vooral vanwege de eiwitten, vitamines en mineralen. Het is niet nodig om vlees te eten, je kunt het vervangen door andere producten. 

Het eten van te veel vlees brengt risico’s voor de gezondheid met zich mee. Rood en met name bewerkt vlees zoals vleeswaren worden in verband gebracht met beroerte, diabetes type 2 en kanker. Eet vlees daarom met mate. Let verder op met het eten van rauw en verbrand vlees, want ook dit kan nadelig zijn voor je gezondheid. 

Vlees heeft veel invloed op het klimaat vergeleken met andere producten: kippenvlees het minste en rundvlees het meest. De toenemende vraag naar vlees leidt tot ontbossing, meer land- en watergebruik en het verdwijnen van regenwoud. Diverse houderijen houden rekening met dierenwelzijn. Aan keurmerken is te zien hoe het dier heeft geleefd.

In een persbericht van 26/10/2015 stelt het IARC (onderdeel van WHO) dat bewerkt vlees kankerverwekkend is en rood vers vlees waarschijnlijk kankerverwekkend is.

Wil je weten waar jouw vlees en zuivel vandaan komen? Bekijk dan onderstaande documentaire. Opgelet: niet geschikt voor gevoelige kijkers.

Hier vind je meer info over Earthling Ed, de producent van deze documentaire.

Maar dat is nog niet alles. We zouden ons de vraag kunnen stellen wat de consumptie van vlees doet met je bewustzijn. Voeding wordt meestal in relatie gebracht met de fysieke gezondheid en op dat vlak hebben we bergen informatie. Hoe de voeding echter in relatie staat met ons bewustzijn is een zeer interessant maar nog eerder braakliggend werkgebied. Niettemin komen we wel op interessante zaken en samenhangen wanneer we op zelfonderzoek gaan en wat inzicht in deze materie willen verwerven.

Reeds in 1906 schreef Rudolf Steiner, een geesteswetenschapper en ook vegetariër het volgende: “Stel u voor dat iemand kort geleden vegetariër is geworden. Bij deze nieuwe vegetariër verlopen de processen in zijn onderlichaam op een heel bepaalde manier. Bepaalde materiële krachten vormen zich om tot geestelijke krachten. Worden die echter niet gebruikt, dan oefenen ze een nadelige invloed uit en kunnen zelfs de hersenfunctie aantasten. Degene die zich slechts bezighoudt met dingen waarmee ook een bankier of een gewone kamergeleerde zich bezighoudt, kan zichzelf veel schade toebrengen wanneer hij zich geen spirituele voorstellingen eigen maakt door middel van de krachten die door zijn vegetarische levenswijze worden opgespaard. Daarom moet een vegetariër zich tegelijk op spiritueel gebied ontwikkelen, anders kan hij beter vlees blijven eten; zijn geheugen zou kunnen worden aangetast, bepaalde hersendelen kunnen worden beschadigd, enzovoort. Het is niet voldoende dat men zich met vruchten voedt om toegang te krijgen tot de hoogste gebieden van het geestelijk leven.”

Rudolf Steiner beschrijft hier eigenlijk een boeiende samenhang. Hij slaat met deze samenhang een brug tussen voeding, het bewustzijn en de bewustzijnskrachten en trekt op die manier de relatie tussen voeding en de fysieke gezondheid open tot voeding en ontwikkeling meer bepaald voeding en de bewustzijnsontwikkeling. De bewustzijnskrachten zijn het denken, het voelen of het gewaarworden en de wilskracht.
Wanneer we deze samenhang verder doordenken dan komen we tot een nieuw en verrassend inzicht. Het hedendaagse denken die we zouden kunnen beschrijven als een doorgedreven materialistisch, analytisch, wetenschappelijk en winst georiënteerd denken vraagt om ontwikkeld te worden een fysieke basis vanuit de voeding, in dit geval het vlees. Worden we vegetariër en laten we aldus het vlees weg uit de voeding dan is het volgens Rudolf Steiner belangrijk dat we dan ook ons materialistisch, wetenschappelijk georiënteerd denken omvormen naar een meer spiritueel georiënteerd denken.

Dergelijke samenhangen vinden we ook in het onlangs naar het Nederlands vertaalde boek van Heinz Grill “Voeding en de gevende kracht van de mens – de geestelijke betekenis van de voeding” verschenen bij uitgeverij Zorro.
Heinz Grill beschrijft dit in het hoofdstuk “Het vlees als voedingsmiddel – de problematiek van het doden” als volgt: “Wie vlees eet brengt zich met een lange keten van verschillende daden en gebeurtenissen in verbinding. De maatschappelijke structuur met de veeteelt en de daaraan gebonden economische plannen ligt in ieder geval vast. De veeteelt werd niet uit noodzaak, uit een dringende behoefte naar vlees als voedingsmiddel, tot een dergelijk grote omvang ontwikkeld. Ze werd tot stand gebracht door het eerzuchtige streven van de mens om zich meer bezit, rijkdom, welstand en macht toe te eigenen. Vanuit economisch oogpunt leidt de akkerbouw tot veel meer kwantitatieve opbrengst aan voeding dan met de veeteelt mogelijk is. Men zou zulke grote opbrengsten kunnen bereiken, dat daarmee de gehele wereld voldoende gevoed kan worden, maar de loop van de ontwikkeling nam door de dominantie van het materialistische principe een andere wending. Juist in de laatste eeuwen zocht de mens niet naar een ideale omgang met de natuur en een daaruit voortvloeiend sociaal wereldbewustzijn, maar hij streefde naar een hogere positie, als het ware naar een buitensporig groot Ik. Dit buitensporig grote Ik wil macht bekomen over de omgeving en over alle natuurwetten. Het vlees is als voedingsmiddel voor een streven in de zin van een zeer instinctmatig Ik noodzakelijk. Het diereneiwit geeft de mens een basis voor een hiermee overeenkomstige gedachtevorming in de zin van een grote oppervlakkige vitaliteit. De sterke materiële expansie kan enkel op een overeenkomstige voedingsbasis met zeer veel proteïnen groeien. Wie in onze tijd bewust vegetariër wordt, neemt de gegeven materiële structuur niet meer volledig aan, hij neemt zichzelf in zekere zin uit een lange gemeenschappelijke ontwikkeling en volgt versterkt een individueel wordingsproces.”

Deze gedachte van Heinz Grill beschrijft eigenlijk soortgelijk de samenhang tussen vlees en de werking op ons bewustzijn en hier meer bepaald dan nog op het machtstreven van de hedendaagse mens.
Wanneer we vanuit deze gedachte beginnen te onderzoeken dan bemerken we dat de economische curve van China en het worden van China als economische macht in de wereld nagenoeg evenredig stijgt met het gebruik van vlees in China.

Willen we evolueren naar een meer duurzame vegetarische cultuur dan dienen we naast het eten van minder vlees vooral ook ons denken te gaan omvormen. Wie dienen dan een denken te ontwikkelen die niet louter streeft naar macht maar die vooral een ideaal nastreeft en daarbij de individuele vrijheid in een sociale context respecteert. In plaats van steevast gestuurd te worden van bovenaf of vanuit een systeem dienen we hier te evolueren naar een cultuur waarbij ieder individu zelf meer en meer het leven individueel en met verantwoording gaat sturen.
Dit is de keuze waar we heden ten dage voor staan en die zich ook uitdrukt in de voeding: ofwel worden we gestuurd van bovenaf of vanuit een collectief ofwel nemen we meer en meer zelf het stuur met individuele verantwoording in handen.

Onderstaande werd geschreven uit eigen ervaring en inzichten:
Als een dier de dood in de ogen kijkt, dan wordt die angstig. Angst is een negatieve energie. Als je dan het vlees op eet, dan krijg je die negatieve energie mee op, waardoor jouw energie niveau daalt. Hoe meer vlees je eet, hoe sterker die daalt. Hoe lager jouw energieniveau, hoe makkelijker het is om jouw bang te maken.
“Ik ben van niemand bang” hoor ik velen al denken. Jij betaalt waarschijnlijk nog braafjes belastingen en boetes. Je gehoorzaamt een politieagent, deurwaarder of rechter. Dat doe je uit angst dat er iets met jouw zou kunnen gebeuren. Klopt dat zo een beetje?

Vond je dit een bewustmakend en interessant artikel? Laat het dan blijken via een donnatie. Daarmee help je mensen in nood.

Een definitie van historie (geschiedschrijving)

historie

 

Historie de vastlegging van een progressieve verhaallijn, aangegaan om een wereldwijd systeem van “recht” op te zetten met als doel een systeem genaamd “geld” te laten ontstaan met als enige reden het opzetten van een kunstmatige werkelijkheid en het geloof in eigendom van alle mensen en middelen om zo de mensen te bezitten te controleren en deze mensen worden op deze manier gemanipuleerd en gedirigeerd met als doel het oogsten van alle rijkdommen en grondstoffen die de aarde kan geven en het in stand houden van een gevangenis systeem waar mensen in gehouden worden teneinde te oogsten en te cultiveren naast een ander systeem dat religie heet welke gecreëerd is om geloofssystemen te perfectioneren zodat mensen zich zelf vrijwillig binden aan de schijnwerkelijkheid en dat ze daarbij de hele constructie accepteren als rechtvaardiging voor het feit dat ze voor het leven geplaatst zijn in het door henzelf gecreëerde systeem van slavernij zonder enige rebellie, verzet of tegenspraak.

Lees eerst het hele stuk, daarna nog eens maar dan het gemerkte gedeelte.
In het kort zegt dit dat mensen vrijwillig slaaf zijn en borg staan voor schulden en die voldoen door toekomstig werk. Het is de gebonden borg. Om dit goed te begrijpen moet je wat kennis hebben van de monetaire en rechtssystemen. Helaas zijn er maar weinigen die deze CODE VAN DE MATRIX kennen.

illiminatie

Aanwijzing voor Vrijheid zoeker

Waarom mislukken zo veel initiatieven om tot vrijheid (uit de matrix) te komen? 

We hebben in de jaren vanaf 1970 veel initiatieven gezien om uit de matrix te komen. Free man on the land, Allerlei vrijheids- bewegingen, OPPT nu I-UV, de reünie van de vrije mens, etc. Een enkeling dacht de remedie gevonden te hebben en bleek succesvol echter anderen die het kopieerden belanden soms in de schulden werden gegijzeld of verdwenen. Hoe komt dat?

De matrix is er een die gebaseerd is op commercie. Wij allen zijn franchise van de failliete staat. In welk land je ook woont als je geboren wordt doen je vader of moeder aangifte (ze geven je aan) bij de gemeente. Daaropvolgend wordt er een PERSOON gecreëerd welke een juridische fictie is en een failliete franchise is van de reeds failliete staat welke ook een bedrijf is.   In maart 1933 is de usa in staat van faillissement gegaan en daarmee alle landen van de wereld (met een enkele uitzondering). Wij zijn met zijn allen vrijwillige borg voor de schulden van de staat. Vrijwillig? Ja we stemmen steeds toe in die vrijwilligheid door bepaalde ondertekeningen. Maar zeg je dan, als het vrijwillig is moet er een uitweg zijn. Klopt, die is er. Maar er zijn een aantal punten waar je rekening mee moet houden in deze door commercie gestuurde wereld. Het belangrijkste punt is dat wij failliete franchises zijn, dus niet solvent, en als failliet kan je niets claimen. Om in rechte te kunnen claimen heb je de staat van Levende op het land nodig.                        

  1. Wat al die organisaties en initiatieven vergeten is dat ze leven in de commerciële wereld waar alle papieren in de wereld die door de UCC zijn uitgegeven schuld instrumenten zijn omdat ze een crediteuren- debiteuren relatie hebben.
  2. Al het handelspapier dat als wettig betaalmiddel is gekenmerkt circuleert in het publieke (public law) domein als valuta.
  3. Deze maken deel uit van de schuld  aan Amerika (Federal Reserve).
  4. Deze schuld kan door geen enkele PERSOON worden aangevochten en men is onderworpen aan de rechtsmacht.
  5. Als een PERSOON borg staat voor dit faillissement vallen ze onder de jurisdictie van de staat.
  6. Als zodanig zijn PERSONEN volledig gebonden en gedwongen om alle codes te volgen van de failliete staat en zijn bedrijfsonderdelen zoals Staten, provincie, gemeente, bedrijven etc.
  7. Elke vorm van overtreding van dergelijke codes of statuten vormt een handeling van rebellie of opstand en is strafbaar. Dit kan niet worden aangevochten.

 

 

Wij dringen er bij alle vrijheid zoekers op aan deze punten in acht te nemen, diepgaand te bestuderen en te begrijpen hoe we begoocheld zijn door te denken dat we een remedie kunnen bewerkstelligen of te bereiken in de handel. Nogmaals de matrix is commercie. Niets is verder van de waarheid verwijderd.

Panterra D’oro PCA

eric otho ten hoopen

 

 

 

Waarom die massale bomenkap?

In De Standaard lezen we dat het Vlaamse Agentschap wegen en verkeer langs de E313 in Ranst bomen kapte zonder vergunning tegen transmigranten. De opdracht daartoe kwam van Antwerps gouverneur Cathy Berx. Bij het Agentschap Natuur en Bos kunnen ze er niet om lachen. Ze vragen om herstelmaatregelen, en maar goed ook.

“Raadslid Kris Merckx (PVDA) wilde gouverneur Cathy Berx erover aan de tand voelen. Maar een stemming over de hoogdringendheid van de vraag draaide in het nadeel van Merckx uit. Hij zal nu alles in een schriftelijke vraag gieten, ” lezen we in een artikel van HLN.

Ook Bart Caron van Groen zit met vragen. Zo schrijft hij in zijn opiniestuk: “Dan kan er wel fijntjes gecommuniceerd worden dat dit een ontbladeringsstrategie is teneinde transmigranten makkelijker op te kunnen sporen, mij lijkt dit het ultieme argument. Als je iets echt niet meer verkocht krijgt, dan begin je over angst voor vreemdelingen. Want daarmee kan je de Vlaming nog eventjes paaien.”

Ook in Nederland zijn, of liever waren, bomen niet meer veilig, zo blijkt. Maar ondertussen gaan die plannen niet meer door.

Er worden tal van redenen opgeworpen. Transmigranten, veiligheid op de weg, enz. Maar is dat eigenlijk wel zo? Lees Meer

Thomas Williams: de Verenigde Staten is soeverein verklaard

https://i0.wp.com/www.ellaster.nl/wp-content/uploads/2018/02/sunset-flag-america-freedom_scr.jpg?resize=1078%2C516
Afbeelding: ©Ella Ster

De World Trust heeft persoonlijk een brief aan Trump gegeven waarin wordt verklaard dat de Verenigde Staten van Amerika soeverein zijn en daarmee onafhankelijk van de Britse Kroon. Dit heeft enorm (positieve) implicaties. In deze radioshow legt Thomas uit wat de situatie voorheen was en waarom dit van groot belang is. Hieronder een deel* van de samenvatting van de de Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van 2 februari 2018 door Thomas Williams.

(*)De volledige samenvatting lees je op de website van Ellaster.

De Verenigde Staten stond voorheen onder controle van de Britse Kroon en is nu écht soeverein verklaard

Opmerking door Ella:

E*: De perceptie van de realiteit is soms heel anders dan hoe de zaken achter de schermen werkelijk zijn geregeld. Zo is het beeld dat ons wordt voorgeschoteld altijd geweest dat de Verenigde Staten sinds de onafhankelijkheidsverklaring een vrij en soeverein land is. In werkelijkheid waren er allerlei verdragen en contracten afgesloten die onder de Britse Kroon vielen. Op dit moment zijn de meeste landen ter wereld niet écht soeverein. Dat heeft te maken met de Cestui Que Vie Act uit 1666, waarbij alleen bepaalde monarchen het recht zouden hebben op bezit en soevereiniteit. Meer achtergrondinformatie over deze wetgeving uit 1666, het terugvorderen van de soevereiniteit en de World Trust kun je in dit en dit artikel lezen.

De Manna-groep, de mensen achter het Koninkrijk van Manna en de World Trust hebben op basis van hun bloedlijn de échte soevereiniteit kunnen terugvorderen en zo het beheer over de World Trust in handen gekregen. Ze hebben een blauwdruk ontwikkeld waarmee alle landen hun soevereiniteit kunnen terugvorderen. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor internationale verdragen, bezit van land en grondstoffen en biedt landen tevens de mogelijkheid om een eigen centrale bank op te richten, die niet valt onder de Wereldbank of de IMF van de Cabal.

1:55:45 De Manna-groep (tevens de mensen achter de stichting The Peoples Club, die zijn gelieerd aan de Truth, Honor & Integrity-show) heeft op zaterdag 27 januari 2018 persoonlijk een brief aan president Donald J Trump aangeboden. Deze brief van de Manna World Holding Trust is een verklaring dat de Verenigde Staten van Amerika nu een soevereine staat is. Dit heeft grote gevolgen voor de Cabal en positieve gevolgen voor de Amerikaanse bevolking, iets dat de ‘oude garde’ niet leuk vindt. Thomas leest de brief voor. Lees Meer

Boycot sociale media

Onlangs las ik onderstaande oproep op de website van Ellaster:

1 april: Boycot social mediasociale media

10:50   Thomas leest op mijn verzoek een oproep voor om op 1 april wereldwijd alle grote social media kanalen zoals: Youtube, Facebook, Twitter en Google te boycotten. Als we die dag collectief van geen van deze diensten gebruik maken, verliezen ze miljoenen aan (advertentie)inkomsten. Zo kunnen we ze laten zien wie de échte macht heeft.

We kunnen DuckDuckGo als alternatief voor Google search gebruiken, D-tube als alternatief voor Youtube, GAB als alternatief voor Twitter en onze vrienden en familie bellen of bezoeken in plaats van Facebook te gebruiken. MeWe is trouwens een mooi alternatief voor Facebook. Klik hier om door te linken naar Ella Ster’s MeWe-pagina.

We nemen met zijn allen een ‘digitale detox dag’ om weer eens van de echte wereld te genieten.

Doe je mee? Verspreid dit bericht zo ver en wijd als je kunt.

Bovenstaande oproep kan je hieronder beluisteren. Wij doen alvast mee.

Wat hebben Qanon, Julian Assange en Trump met elkaar gemeen?

Geschreven door Norbert Pols

Julian Assange - Airforce OneIedereen die de Qanon berichten (4chan, 8chan en reddit) volgt weet al enige tijd dat de Trump administratie contact met Julian Assange onderhoud. Zweden heeft de aanklacht tegen Assange laten vallen, de VS heeft eigenlijk geen legale reden om Assange te willen arresteren en alleen de Britten vinden dat Assange zich niet aan hun regels heeft gehouden.

We hebben via Assange z’n Twitter account kunnen begrijpen dat hij van Ecuador een paspoort heeft gekregen en, het logische vermoeden bestaat dat het hier een paspoort met diplomatieke status betreft. Waarom een diplomaten pas? Omdat zo’n paspoort Assange onschendbaar maakt. Assange hoeft niet zijn persoonlijke bagage te laten doorzoeken en, onder bescherming van het verdrag van Genève kan niemand hem tegenhouden een land te verlaten. Assange kent plotseling meer vrijheid dan de meesten van ons terwijl hij jarenlang in een ambassade heeft opgesloten gezeten.

Er bestaat een sterk vermoeden dat Assange per trein naar Zwitserland is afgereisd en dat hij met Trump aan boord van Airforce one straks naar de VS afreist. Trump reist op het moment van schrijven af naar Davos Zwitserland. In zwitserland zal hij zijn globalistische opponenten ontmoeten en waarschijnlijk een toespraak houden.
Assange beschikt over informatie die hij momenteel gebruikt om zijn eigen veiligheid te waarborgen. Assange heeft in een Twitter-post zijn achterban een sleutel achtergelaten tot documenten die de mensen die zijn leven bedreigen liever niet gepubliceerd zien. Assange heeft Trump al grote diensten bewezen terwijl Hillary Clinton nog beloofde hem met een drone te vermoorden. Het lijkt logisch dat Assange aan boord van Airforce one gesmokkeld wordt en daar onderdeel van de war-room van Trump gaat worden.

Overigens heeft Assange nooit de Amerikaanse wet overtreden. Dit wordt binnen de huidige administratie bevestigd maar, dat waarborgt niet per definitie zijn juridische veiligheid in de VS. Dat doet een diplomatenpas wel. Het door Assange opgebouwde netwerk wordt volgens intimi gerund als een veiligheidsdienst. Niet onterecht omdat de informatie die hem toekomt vaak juist uit die veiligheidsdiensten afkomstig is. Assange is degene gebleken die namens de burger de bewakers bewaakt.

Deze informatie is afkomstig van Qanon en vertaald door Dr. Jerome Corsi. Ondanks dat ik al sinds december op de hoogte ben van deze ontwikkeling, heeft het wat weinig om handen om als harde waarheid naar buiten te brengen. Lees het als een geïnformeerde speculatie uit de catacomben van the dark web en geheime diensten. Er is heel wat aan de hand in een onzichtbare wereld waarvan Hillary Clinton en de drie letter organisaties slechts een voorkant vormen. De intrige gaat veel dieper dan dat en, uiteindelijk in de hoogste en minst zichtbare machtscentra die deze wereld besturen. 

In Davos gaat Trump in ieder geval wat handen schudden van lieden die hem liever dood zien. Die mensen vormen slechts radertjes in het grote uurwerk van het bestuur van deze wereld. Dat uurwerk loopt niet meer zo lekker want, het meest een planeetwiel in de vorm van de president van Amerika. Ik verwacht dat Trump een handreiking gaat doen richting deze mensen. Het is over met het globalisme, stop met vechten en vergeet je plannen. Zoiets heeft hij ruim een jaar geleden bij zijn inauguratie al gezegd maar, die boodschap werd slecht ontvangen.

De boodschappen van Q zijn cryptisch en kunnen daardoor met gemak verkeerd gelezen worden maar, het lijkt er op dat Assange over twee dagen aan boord van Airforce one stapt. Het zal nog wel een tijd duren voordat we dit verhaal kunnen bevestigen of ontkennen. Op dit moment is dit verhaal slechts een aanname op basis van anoniem blijvende onderdelen van de Militaire inlichtingendienst die broodkruimels laat vallen voor lezers die hierin getraind zijn. Het is allemaal cloack and dagger stuff maar, niet oninteressant. De tijd zal leren of deze speculatie ergens in de buurt van de waarheid komt. Hou het in de gaten, dan hebben we het er later over.

 

Vind je dit een goed artikel? Laat het dan even blijken door een donatie te overwegen.