“Mankind evolved from primates.”

The official story

History books will tell you that modern man evolved from primates starting 1.6 million years ago. It goes like this:

On wikipedia you can read that homo sapiens, which is the modern man as we know it, first appeared around 300000 years ago.

Anyone claiming something else is being looked at as if (s)he comes from another planet.

A closer look at the facts

Five years ago I wrote an article in Dutch about some strange ancient artefacts found around the globe. This is the only source I found back then and here are a few parts of it:

Copper Coin from Illinois, over 200,000 years old
This rendition of a coin-like object, from a well boring near Lawn Ridge, Illinois, was found at a depth of about 114 feet below the surface.

According to the information supplied by the Illinois State Geological Survey, the deposits containing the coin are between 200,000 and 400,000 years old…


Who left this coin hundreds of thousands of years before civilized man evolved?

Modern Human Skeleton from Tanzania, over 800,000 years old
In 1913 Professor Hans Reck, of Berlin University, conducted investigations at Olduvai Gorge in Tanzania, then German East Africa.

During his stay at Olduvai Gorge, Reck found a modern human skeleton that remains a source of mystery and controversy to this day.

This modern skull is from a fully human skeleton found that year. The human skeletal remains, including this complete skull, were cemented in the rock and had to be chipped with hammers and chisels. It was found in the upper end of a rock bed dated at more than 1,000,000 years old.

How did this modern human find his way 1,000,000 years into the past?

adv glazen internet banner 25-05-2019 engels

Lees Meer

My response to Thomas Williams

In his last show, Thomas Williams accuses me for not trusting him without calling me by name. Perhaps next time he should. He claims that 90% of the contents on this website comes from his show.

Thomas WilliamsMr Williams, did you count the number of articles on this website? Have checked the date of creation of this website? I don’t think you did. Because if you did, then you will know that there are over 400 articles on this website and a bunch of pages as well. I’ve known your material since halfway 2016. More than half of all the articles is written before that. Only a dozen or so articles contain your name. This website started 6 (!) years ago. So where did you get that 90%? Please explain this below in the comment section.

In an earlier show he claimed that common law and natural law are the same. It’s clearly not. In common law you have written rules, judges, titles, courthouses, etc. While in natural law there are no such things. Mark Passio can explain to you how natural law works in an 8 hour seminar. The explanation about common law can be found everywhere on the internet. I’m sure that Mark Passio has been or will be “exposed” by Thomas as well at one point.

While I was writing my last article, I knew instinctively that Thomas would remove me from his club, which he did. After posting my article on my timeline on Mewe, I made a reference to it in the THI chatgroup on Mewe. Then the attacks began. Below the post, he named me arrogant, self-serving and something else I can’t remember. Immediatly after that, I realised that my relation with THI was over. So I removed myself from the THI Holland group on facebook and Mewe and also from the THI main group on Mewe. Then I found out that TW removed and blocked me from the THI main group on facebook. Then, I removed that post along with the comments. Maybe I should have left it there for everyone to see.

Mr Williams, if you can’t handle different opinions about what you are claiming, then why did you start a radio show to begin with? I await your reply in the comment section. Each time you attack me, you will be rewarded with an article like this one. I hope you enjoy the biting back.

All comments will be moderated. Please keep them polite, friendly, to the point, short and respectfull. All comments (also on social media) that do not meet these standards will be either removed or not published.

Please consider a donation. It will mostly be used to help those in need. The rest is to keep this website online.

 

adv glazen internet banner 25-05-2019 engels

Two worlds

Anyone following Thomas Williams hears him mentioning “their world” and “our world” in his radio show on a regular basis.
Their world means the world of the cabal: mainstream media, drug companies, banks, etc. Our world means the natural world, compassion, organic food, etc. As far as I understand it.

I have a different definition of that all together.

“Their world”:

WHICH-BUSINESS-ENTITY-IS-RIGHT-FOR-ME2-440x321One part is the world of paper. The only paper entity in existence to my knowlegde is a trust. Corporations, non-profits, cities, countries, governments, agencies, departments, … and natural persons. These are all trusts. All of them have a number and a name.
Also part of that world: money in all its forms, permits, licences, all sorts of documents, the concept of property, deeds, titles of all kinds, taxes, fines, etc. Further explanation about trusts below.

Another part of their world is a world in which destruction, desease, sacrifice, scarcity, death and other dark, negative things are the norm.

Lees Meer

Samenzwering of alleen maar theorie: deel 4, slot

Als het met het klimaat meevalt, zijn er dan nog echte zaken die ons bedreigen? En zo ja, waarom horen we daar dan zo weinig over?
En ook zagen we een echte samenzwering in actie; de zogenaamde klimaat verandering door toe doen van de mens, waarbij Greta Thunberg en haar volgelingen optreden als hoogtepunt van de waanzin. Toch zijn er wel degelijk dingen die ons leven en gezondheid bedreigen. Maar voor we verder gaan, even een waarschuwing; waar we nu naar gaan kijken kan door sommige krachten worden weggezet als het grossieren in samenzweringstheorieën. Daar laten we ons echter niet door tegenhouden, we weten immers intussen hoe het werkt, en hoe we een echte leugen kunnen herkennen.

Chemtrails

Op iedere heldere dag zijn ze te zien. Gewoon met het blote oog. Grillige strepen die de blauwe lucht bedekken. Strepen die worden veroorzaakt door hoogvliegende vliegtuigen. Maar waarvoor dienen deze strepen? De gangbare verklaring is dat het om condensstrepen gaat. Nu is het inderdaad zo dat vliegtuigen condensstrepen kunnen veroorzaken, als de hitte van de motoren in aanraking komt met de koude lucht. Maar de strepen die we tegenwoordig steeds vaker zien, kunnen onmogelijk alleen maar condensstrepen zijn. Kijk maar eens naar de lucht als de strepen weer eens tevoorschijn komen. De strepen lopen alle kanten op. Soms lijkt het een breiwerk, andere keren vertonen de strepen vreemde bochten of waaieren uit. Dit schouwspel kan nooit alleen door vliegtuigen worden veroorzaakt die van A naar B vliegen. Een vliegtuig gaat recht op zijn doel of, niet steeds op en neer of heen en weer. Dat heeft ten eerste geen zin, en ten tweede kost het veel te veel brandstof.
Er moet dus een andere verklaring voor de strepen bestaan, die over heel Europa te aanschouwen zijn. Vaak in de ochtend, maar ook in de vroege avond zit de lucht soms vol met de mysterieuze patronen. Steeds vaker wordt er gezegd dat het niet om condensstrepen gaat, maar om zogenaamde chemtrails. Het zou hierbij om grote hoeveelheden chemicaliën gaan, die met vliegtuigen in de lucht worden gespoten. Het doel is om het klimaat, of beter gezegd het weer, te kunnen besturen en beïnvloeden. Er wordt ook gezegd dat het hierbij om een Amerikaans project gaat, en dat de beïnvloeding van het weer van nut kan zijn om militaire overwinningen te behalen. Of dit klopt weet niemand, maar er zijn eerdere pogingen geweest om het weer te beïnvloeden. Zo veroorzaakte vliegtuigen uit de voormalige Sovjet Unie soms explosies in de atmosfeer, om regenbuien bij grote sport en andere evenementen vandaan te houden. Maar wat we nu zien is ten eerste veel groter en ook gevaarlijker. Als er grote hoeveelheden chemicaliën over ons allemaal worden uitgespoten is het niet verwonderlijk dat er steeds meer vreemde ziektes opduiken, en dat ook de kankergevallen langzaam aan een epidemie zijn geworden.
Vorig jaar waren er geruchten dat President Trump bevel had gegeven om met de chemtrails te stoppen. Een paar weken lang waren er geen strepen meer te zien. Maar al snel ging het allemaal weer van start, en nu zijn de strepen weer bijna dagelijks te aanschouwen. Terwijl dit alles gaande is, maken sommige activisten zich druk over de CO2 uitstoot. Ze zouden eens vaker naar boven moeten kijken, en de juiste vragen stellen. Maar dat is natuurlijk minder populair dan achter Klimaat Greta aan te huppelen. Als het echt een Amerikaans project is, en daar lijkt het wel op, zou het nog wel eens kunnen zijn dat de Amerikaanse Ramstein basis in Duitsland een rol speelt. Van daar worden immers ook de zogenaamde killer drones bestuurd en uitgestuurd, die in het Midden Oosten en andere regio’s worden ingezet, en die veel burgerslachtoffers maken. Op Ramstein komen de meeste Amerikaanse draadjes samen. Dus kunnen we zeker niet uitsluiten dat ook de chemtrails daar hun oorsprong vinden.

Landbouwgif

Geregeld horen we huilverhalen over de bijen en andere insecten die uitsterven door de gifstoffen die door de intensieve landbouw worden gebruikt. Natuurlijk is dat verschrikkelijk. Maar als de bijen al sterven, want doen al die gifstoffen dan met ons? Waarom wordt daar geen groot alarm over geslagen? De groente, het fruit, en natuurlijk ook het vlees. Overal zitten gevaarlijke stoffen in die daar niet thuis horen. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat we steeds ongezonder worden. Eigenlijk ligt het allemaal voor de hand, maar steeds opnieuw staat de elite toe dat deze stoffen in gebruik blijven. De belangen van de producenten, en natuurlijk het groot kapitaal, worden steeds opnieuw boven onze gezondheid geplaatst. Altijd is er weer een reden om een bepaalde stof even niet in de ban te doen. Het resultaat is dat er nauwelijks nog veilig voedsel te krijgen is. En dan hebben we het nog niet eens gehad over wat al deze stoffen doen met de lucht en het grondwater. Natuurlijk zullen sommige zeggen dat biologisch voedsel het antwoord is. Onzin natuurlijk, want daar spelen dezelfde belangen. Keurmerken zijn meestal het papier niet waard waarop ze gedrukt worden. Tegen deze gifaanval zouden de jongeren de straat op moeten gaan. Dit probleem is immers duidelijk en tastbaar. En, laten we niet vergeten dat tegenactie in dit geval echt levens kan redden, zowel van mens als dier. Alleen met gezond verstand kunnen we richting een gezond lichaam gaan.

5G

Misschien nog wel de grootste bedreiging van allemaal, zal het invoeren zijn van het 5G netwerk voor de mobiele telefoon. Het netwerk moet binnen een paar jaar functioneren, maar de proeven zijn in een aantal landen al begonnen. Het 5G systeem is veel schadelijker voor de gezondheid van mens en dier dan de huidige netwerken, omdat gebruik gemaakt gaat worden van frequenties die door de bandbreedte veel meer straling zullen veroorzaken dan wat we nu kennen. Het 5G netwerk zal het internet razend snel maken, maar dit voordeel verbleekt als we naar de details van het project kijken. Het systeem gaat gebruik maken van zogenaamde microgolven. Deze microgolven worden al sinds 1949 als militaire wapens ingezet (én in je microgolfoven, nvdr). De golven kunnen grote schade aanrichten aan een aantal organen, waaronder de hersenen, of deze organen zelfs helemaal uitschakelen. In militaire kringen wordt dan gesproken over het “doden zonder kogels”. Deze zelfde golven zullen dus in de toekomst door onze mobiele telefoons worden uitgezonden. Hoe groot de risico’s zullen zijn is niet bekend, en lijkt ook niemand te interesseren.
Daar komt nog bij dat het bereik van 5G veel minder is dan van de huidige netwerken. Dat betekend dat er veel meer antennes nodig zullen zijn, die ook veel dichter bij elkaar geplaatst zullen worden. Dat zal de straling nog meer concentreren wat naast de mens, ook de dierenwereld zal treffen. Niet iedereen negeert overigens de gevaren. Een project in Brussel om het nieuwe netwerk te testen, werd afgelast. Een woordvoerder voor de Gemeente Brussel zei dat men niet zou toestaan dat de Brusselse burgers als proefdieren worden gebruikt. In een aantal Duitse steden lopen deze projecten wel gewoon door. Dat is niet verwonderlijk want de Duitse regering, met Merkel voorop, geeft geen cent voor de eigen bevolking. Misschien is 5G nog te stoppen, maar de belangen zijn enorm, dus veel hoop is er niet. Alleen al het verkopen van de frequenties zal vele miljoenen opleveren.

Conclusie

Over al deze zaken wil de heersende elite niet praten. Men wil er zelfs niet aan herinnerd worden. Mensen die deze problemen toch aankaarten, worden al snel beschuldigd van het verspreiden van samenzweringstheorieën, of zelfs opruiing. Binnen de elite is de waarheid geen graag geziene gast. Zoals een oud spreekwoord uit het Midden Oosten al zegt: “Wie de waarheid spreekt is al uit 7 dorpen weggejaagd.” Deze serie artikelen is nu ten einde, maar de onderwerpen zijn zo belangrijk, en zo bedreigend, dat we in de toekomst regelmatig naar deze zaken zullen terugkeren. Zoals we eerder schreven, de elite is doodsbang voor publiciteit. Dat is dus ons belangrijkste wapen. Niemand zal ons er aan hinderen dit wapen steeds opnieuw in te zetten. De censuur doorbreken, om levens te redden.

Steun je ons al? Zoniet dan kan dat op verschillende manieren. Op deze pagina vindt je alle details. Je kan ons ook steunen door dit artikel te delen met vrienden, kennissen en volslagen onbekenden. De nodige knoppen vind je hieronder.

Hieronder kan je je reactie kwijt. Blijf respectvol voor anderen, ook voor de auteur. Je hoeft het niet eens te zijn met wat hierboven staat. Blijf beleefd en vriendelijk. Reacties die beledigend zijn of bedoeld zijn om de schrijver of reageerder af te breken worden ofwel NIET gepubliceerd ofwel verwijderd. Dat geldt ook voor alle reacties via sociale media.

Je wou al reageren? Wacht nog even tot deel 5 verschenen is. In dat deel gaan we de voorgaande 4 delen grondig analyseren, van commentaar voorzien en er telkens nog iets aan toevoegen.

Klimaat Greta en haar machtige steunpilaren, of hoe de waanzin een hoogtepunt bereikte.

Vervolg van deel 2. Geschreven door Douwe Jagersma.

En ook zagen we een echte samenzwering in actie; de zogenaamde klimaat verandering door toe doen van de mens. In deze aflevering zullen we beschrijven wat een enorme vormen deze onzin heeft aangenomen. En omdat te doen maken we een uitstapje naar Zweden.

Iedere activist weet hoe moeilijk het is om een nieuwe beweging van de grond af op te bouwen. Wat de aanleiding ook is, bijna iedere beweging kent meestal een moeilijke geboorte. Er is gebrek aan geld, het ontbreek aan ervaring, en nog het belangrijkste; er is altijd een tekort aan mensen. Veel beginnende bewegingen of organisaties halen het dan ook niet, of kennen maar een kortstondig leven. Maar er zijn uitzonderingen. Kijk bijvoorbeeld naar de 16-jarige Greta Thunberg, de klimaat activiste uit Zweden. Zij maakte zich, op een dag in augustus 2018, zo veel zorgen over de klimaatverandering waar iedereen het over lijkt te hebben, dat ze besloot om in actie te komen. Ze maakte een bord en begon een schoolstaking, waarbij ze op vrijdag uit de klas wegbleef. Het idee sloeg aan, en binnen enkele maanden werd haar initiatief niet alleen in Zweden maar ook in veel Europese landen overgenomen. In de betrokken landen gingen scholieren op vrijdag niet meer naar school, maar trokken ze de straat op om te demonstreren. Het fenomeen greep zo snel om zich heen, dat eigenlijk iedere ervaren activist er wantrouwig van moet worden.

Greta zegt maar een doel te hebben: iedereen moet zo in paniek raken over het klimaat, dat men het gevoel krijgt dat het eigen huis in brand staat. Ze klaagt de regeringen van de wereld aan, omdat ze niets of veel te weinig hebben gedaan. Daarom staakt ze op vrijdag. Intussen zijn er Greta demo’s in vele steden, inclusief steden in Nederland, en de betrokken scholieren weigeren domweg om naar school te gaan. Gelijktijdig reist Greta van demo naar demo, en wordt overal als een soort zaligmakend wezen ontvangen. Haar toespraken houdt ze naar eigen zeggen kort, om zo weinig mogelijk bij te dragen aan de CO2 uitstoot. Niet alleen haar volgelingen liggen haar ten voeten, hetzelfde kunnen we zeggen van de media, en zelfs de vertegenwoordigers van de heersende elite kunnen geen genoeg van Klimaat Greta krijgen. In de laatste weken is ze voorgedragen voor de Nobel Prijs voor de Vrede, en heeft ze de Gouden Camera ontvangen. Deze laatste prijs had ze overigens maar kort in haar bezit. Ze stuurde de prijs terug toen ze in de gaten kreeg dat de organisatoren aan een andere winnares een auto cadeau hadden gedaan. Maar ondanks deze tegenvaller gaat haar zegetocht gewoon verder.

Lees Meer

Samenzwering of alleen maar theorie, deel 2

Geschreven door Douwe Jagersma

Vorige week hebben we een aantal zaken bekeken waarvan wordt gezegd dat ze eigenlijk niet bestaan. Beweer je dat ze wel degelijk realiteit zijn, wordt je beschuldigd van het verspreiden van nepnieuws of het grossieren in samenzweringstheorieën. Laten we deze week voor de verandering maar eens kijken naar een echte samenzwering; de zogenaamde klimaatverandering die door de mens zou zijn veroorzaakt. Volgens de globalisten elite is die klimaatverandering zo bedreigend dat er radicale maatregelen nodig zijn. Geen kolen en geen diesel meer. Alleen nog maar elektrische auto’s, windmolens en zonnepanelen. We hebben het natuurlijk over de groene agenda, die parallel loopt met de algemene agenda van de globalisten. Omdat een aantal krachten in deze zaak samenspelen en manipuleren, kunnen we met recht spreken over een samenzwering. Dat is zeker geen theorie. Laten we naar de feiten kijken.

Het klimaat is altijd veranderd, en dat zal ook altijd zo blijven. De zogenaamde CO2 uitstoot, waar de woordvoerders van de elite en betaalde wetenschappers de mond over vol hebben, levert daar nauwelijks een bijdrage aan. Ieder die al wat langer op deze aarde rond loopt weet dat er altijd grote verschillen zijn geweest. Soms hete zomers, dan weer alleen maar regen. We hebben ijzige winters gezien, en ook zogenaamde kwakkelwinters. Iedere keer is het anders, maar dat gaat vooral uit van de natuur, niet van de mens. En dat is ook prima zo. Als we nog verder terug gaan zijn er ook ijstijden geweest, grote en kleine. Daar kwam geen diesel en geen kolencentrale aan te pas, en het is ook altijd vanzelf weer goed gekomen. De natuur heeft voor bijna alles een oplossing, als de mens zijn vingers maar thuis houdt.

Lees Meer

Gezondheidsrisico’s 5G: feiten en fabeltjes

Geschreven door Judith Jobse.

Volgens de overheid is er geen enkele reden tot ongerustheid over de gezondheidseffecten van 5G: de straling blijft ver onder de norm waaronder geen gezondheidseffecten worden waargenomen. Maar klopt dit wel? Volgens artsen en wetenschappers is 5G helemaal niet zo onschadelijk en zelfs een bedreiging voor mens, dier en milieu. De onzichtbare tentakels van de op volle toeren draaiende 5G PR-machine reiken tot in de media en zelfs onze Gezondheidsraad. Daarom is het belangrijk kritisch te blijven en feiten en fabeltjes te leren scheiden.

De PR-machine van onze BV overheid draait op volle touren. 5G moet er komen. Punt. Geen tijd te verliezen. De ‘indianenverhalen’ over gezondheidseffecten zijn slecht voor de beeldvorming en risicovol als ze de publieke opinie te veel beïnvloeden. Communicatiespecialisten weten gelukkig hoe daarmee om te gaan. Ontkennen is zó 1980: anno 2019 ga je op een sophisticated manier met weerstand om. Je benoemt de zorgen, neemt ze schijnbaar serieus, juicht kritische vragen toe om vervolgens via de media tegenstanders behendig van het veld te spelen.

Dit toneelstuk rondom de zorgen over de gezondheidseffecten van 5G hebben we afgelopen weken kunnen volgen in de media, met als eindbaas een uitzending over de gezondheidseffecten van 5G in Nieuwsuur. In de uitzending werd getracht voor eens en altijd af te rekenen met de wilde verhalen over de gezondheidseffecten van 5G. Met succes….

Lees Meer

Verzonnen Geestelijke Stoornissen: Om Geld te Verdienen met Medicijnen

Oorspronkelijk verschenen op de website van cchr.nl

Heb je ooit gehoord van de volgende geestelijke stoornissen: leesstoornis, ontwrichtende gedragsstoornis, stoornis in de schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, rekenstoornis, cafeïnevergiftigingsstoornis, nicotine ontwenningsstoornis, de “niet meewerken aan de behandeling stoornis” of “lichamelijke mishandeling van een kind” en “het seksueel misbruik van een kind” als geestelijke problemen?

Dit zijn enkele van de 374 geestelijke stoornissen die opgesomd worden in de Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders (DSM-IV) van de American Psychiatric Association (APA) of in de sectie over geestelijke stoornissen van de International Classification of Diseases (ICD) van de World Health Organization.

Lees Meer

Samenzwering of alleen maar theorie, deel 1

Door Douwe Jagersma

internetcesuur

We hebben vaker geschreven over de bevolkingsuitwisseling. Het plan van de globalisten om migranten uit Afrika en het Midden Oosten in grote aantallen naar Europa te halen. Wie over deze zaak schrijft of spreekt, wordt al snel beschuldigd van het verspreiden van nepnieuws of het rondstrooien van samenzweringstheorieën. Zowel de elite als de gelijkgeschakelde pers beweren bij hoog en laag dat er niets aan de hand is, en dat we alleen maar spoken zien.

Toch is de bevolkingsuitwisseling een harde realiteit. We hebben eerder laten zien hoe de Verenigde Naties al in 2000/2001 met het plan voor een massamigratie naar Europa op de proppen kwam. Ook hebben we miljoenen migranten naar Europa zien komen, vooral vanaf 2015. En de kers op de taart is natuurlijk het Global Pact for Migration.

Junckers-migrantenDit pact maakt de bevolkingsuitwisseling zelfs legaal. Geen nepnieuws dus, maar de harde waarheid. Trouwens, voor wie nog twijfelt, ga een uurtje de straat op in de grote en middel grote steden van Europa. Of het Parijs, Berlijn of Amsterdam is, je kunt de bevolkingsuitwisseling om je heen in actie zien. Soms zelfs op schrikbarende wijze.

Ook de bewering dat steeds meer vrouwen de straat niet meer op durven, omdat vooral jonge mannelijke migranten jacht op hen maken, wordt als niet waar afgedaan. Cijfers zijn er niet, of nauwelijks, omdat het niet in het belang van de autoriteiten is om dit soort dingen te registreren.

Lees Meer

Bomen kunnen meer dan je denkt.

Over bomen blijkt minder bekend dan aanvankelijk gedacht. Er blijkt zich in de bodem meer af te spelen dan je op het eerste zicht zou denken. Ook blijken oude bomen helende krachten te bezitten. Hieronder enkele stukjes  van twee artikels die we onlangs tegenkwamen.

boekWaarschijnlijk passeer je dagelijks tientallen misschien wel honderden bomen. Vermoedelijk ken je er een stuk of wat bij naam. Maar écht aandacht zul je een boom waarschijnlijk nooit geven. Bomen leven in een ander tempo dan wij en de veranderingen in en om een boom zijn voor ons nauwelijks te zien. Als je de rest van je leven gewoon snel langs een boom wilt kunnen lopen, raad ik aan “Het verborgen leven van bomen” van Peter Wohlleben niet te lezen. Doe je het toch, dan zul je nooit meer langs een boom lopen zonder even stil te staan bij wat een boom allemaal kan. Zo blijken bomen onderling, via schimmels in de bodem, te communiceren en voedingsstoffen uit te wisselen. Ze ruiken, proeven en voelen door welk plaagdier ze worden gegeten en stemmen daar hun reactie op af. En notenbomen hebben samen een strategie ontwikkeld om everzwijnen en herten uit te hongeren om daarna meer kans op nageslacht te hebben.

Lees Meer